Csantavéri nyugdíjas mindennapok
Tóth Tibor
2010.01.27.
LXV. évf. 4. szám

A csantavéri nyugdíjas-egyesület Farkas János kezdeményezésére, a szabadkai községi nyugdíjas-egyesület kihelyezett tagozataként 1948. májusában kezdte meg működését. 2009. május 9-én Aranyősz néven egy újabb nyugdíjas-egyesület alakult a bácskai faluban.Nyugdíjasaink érdekébenHogy mi szükség van a...

A csantavéri nyugdíjas-egyesület Farkas János kezdeményezésére, a szabadkai községi nyugdíjas-egyesület kihelyezett tagozataként 1948. májusában kezdte meg működését. 2009. május 9-én Aranyősz néven egy újabb nyugdíjas-egyesület alakult a bácskai faluban.
Nyugdíjasaink érdekében
Hogy mi szükség van a 800 nyugdíjast számláló faluban két nyugdíjas-egyesületre? Erre a kérdésre is próbáltunk választ kapni az érintettektől.
- Mi is a szabadkai községi nyugdíjas-egyesület csantavéri helyi szervezetének tagjai voltunk, ám egy idő után úgy gondoltuk, hogy nyugdíjasaink érdekében önálló egyesületet alapítunk - kezdi a beszélgetésünket Vlastyity Éva, a nemrégiben alakult csantavéri Aranyősz nyugdíjas-egyesület elnöke. - A csantavéri helyi szervezetben borzalmas körülmények között dolgoztunk, kívülről befestették ugyan az épületet, de többek között az illemhely és a fűtés kérdése még nincs megoldva. A szövetkezet egykori épülete nem a nyugdíjasoké, hanem a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium tulajdonába került, tavaly július 27-én pedig kaptam egy értesítést, miszerint az említett minisztérium a vagyonjogi bizottságnak adta az épületet. Szerettük volna, ha az épület visszakerül a nyugdíjasok tulajdonába, de ez csak úgy lehetséges, ha önálló nyugdíjas-egyesületet alapítunk. Az épületet fel is szerettük volna újítani, de ehhez hiányoztak az anyagi eszközeink. Szabadkáról a befizetett tagsági díj 10-15 százalékát kaptuk csak vissza - azt is papíron -, azzal a magyarázattal, hogy idegen épületbe nem hajlandók beruházni. A csantavéri piaccal szemben levő épület a szövetkezet tulajdonában volt, a nyugdíjasok pedig a központban két lakással rendelkeztek. A két fél megállapodása értelmében cserére került sor, a nyugdíjasok elkapták használatra a szövetkezet épületét, a szövetkezet szakemberei pedig a nyugdíjaslakásokban lakhattak. A szövetkezet csődbe jutott, így a csődbiztos az épületet a mezőgazdasági minisztériumra íratta, s azóta átkerült a vagyonjogi bizottsághoz. Az egyesület akkori és mostani elnöke, Szabó József elmondta, hogy egy aláírással megakadályozható lett volna az épületnek a minisztériumra való íratása, de hiába kereste, a csődbiztost nem tudta elérni.
A csantavéri nyugdíjas-egyesület 2008 decemberében megtartott közgyűlésén olyan határozatot hozott, miszerint kilépnek a szabadkai községi nyugdíjas-egyesületből, s civil szervezetként egy önálló nyugdíjas-egyesületet hoznak létre.
- Öten kiváltunk az egyesületből, továbbá kerestünk még öt olyan embert, aki nem volt tagja az egyesületnek, s jogászok javaslatára kilépési nyilatkozatot írtunk alá - mondta Vlastyity Éva. - Ezt a kilépési nyilatkozatot az elnök, Szabó József is aláírta, s hozzáfogtunk az Aranyősz Nyugdíjas-egyesület létrehozásához. Miután 2009. május 9-én megjött a hivatalos bejegyeztetésünkről szóló végzés, összehívtuk az elnökségi ülést, s Szabó elnök úr elé tettük a papírokat, miszerint Aranyősz néven önálló egyesület alakult, s most már visszaigényelhetjük az épületet. Ekkor elnökünk közölte velünk, hogy meggondolta magát, neki jó a régi egyesület is. Néhány emberrel elhitette, hogy mi ketté akarjuk szakítani az egyesületet, megosztjuk az embereket, az ő sokévi munkáját tönkre akarjuk tenni. Hiába hangsúlyoztuk: mi nem akarunk másik egyesületet, mi önálló egyesületet akarunk, s azt, hogy a csantavériek pénze Csantavéren maradjon. Ekkor kiküldött bennünket az egyesület épületéből. Ennek ellenére június 6-án átadtuk a mezőgazdasági minisztériumnak az igényünket az épületre, remélve, hogy az elnök meggondolja magát, s csak egyesül az immáron két egyesület. Ehelyett kijelentette a sajtóban, hogy velünk nem hajlandó semmilyen együttműködésre sem. Nekünk nagyon rosszul esett, hogy mindenfélét mondott ránk. Egyesületünk tavaly augusztusban kezdett el dolgozni a Bartók Béla Művelődési Egyesület egyik 2x3-as helyiségében. Az ellenpropaganda ellenére örömmel mondhatom, hogy egyesületünknek mintegy száz tagja van. Mindkét egyesület közös célokért küzd: ők is, mi is a csantavéri nyugdíjasok számára szeretnénk minél jobb körülményeket teremteni - közölte Éva.
- Természetesen megkérdeztük az elnököt is, miért gondolta meg magát, ő azonban elzárkózott a válaszadástól - kapcsolódik be a beszélgetésbe Kozma Boldizsár, az Aranyősz Nyugdíjas-egyesület alelnöke. - Mondtuk neki, hogy Jóska, csináld tovább! Óriási tapasztalattal és kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkezik, neki könnyebben megy, mint nekünk, akik újaknak számítunk. Nekünk mindenért duplán meg kell dolgoznunk. A szövetkezet épületében egy büfé működött, s amikor az elnök azt bezárta, úgy nyilatkozott, hogy a számlán levő 150 000 dinárból rendezhetjük az egyesület alakításával kapcsolatos ügyeket. Végül csak a pecsétre adott pénzt és egy utat fizetett nekünk - tájékoztat az alelnök, s mutatja a tagsági könyvecskét, melynek létrejöttéhez Berényi István, a csantavéri helyi közösség tanácselnöke és Forgó József, a VMSZ helyi szervezetének elnöke nagymértékben hozzájárult.
Beszélgetőtársaim elmondták, hogy a nyugdíjasoknak egy olyan otthont szeretnének biztosítani, ahol közösségi élet szervezhető, idős polgártársaink melegben teázhatnának, kártyázhatnának, sakkozhatnának. A nyugdíjasoknak szükségük van egy kis beszélgetésre, arra, hogy valakinek elmondhassák bánatukat, gondjaikat. A tapasztalatok szerint szociális jellegű problémáikra is az egyesületben keresnek gyógyírt, de sokszor az is sokat jelent, ha valakinek kiönthetik a szívüket.
,,Nem akarunk elszakadni Szabadkától”
Természetesen a szólaltassék meg a másik fél elve alapján felkerestük Szabó Józsefet, a szabadkai községi nyugdíjas-egyesület csantavéri helyi szervezetének elnökét is.
- 36 éve dolgozom az egyesületben, 11 éve az elnöki teendőket is ellátom. Igaz, hogy én is aláírtam a kilépési nyilatkozatot, de időközben heten meggondoltuk magunkat. Arról egy szó sem esett, hogy teljesen váljunk el Szabadkától. Ha így lenne, akkor én a 800 csantavéri nyugdíjas 90 százalékát elveszíteném. Tagsági díjunkat odaadtuk a kilépési nyilatkozatot aláíróknak, hogy intézzék ügyeiket, örültünk, hogy segítenek nekünk. Amikor a szándékuk világossá vált, azonnal meggondoltam magam, hiszen ellenzek bármiféle elszakadást. Az sem igaz, hogy akár egyetlenegyszer is sértegettem volna őket. A teremből sem küldtem ki senkit. Csantavér hamarosan megjelenő monográfiájával kapcsolatban szerveztünk egy összejövetelt, s az egyik politikai párt helyi szervezetének funkcionáriusa közölte velem, hogy a nyugdíjas-egyesületből kivált személyek nem maradhatnak itt. Én csak a tényállást ismertettem velük. Tőlem itt maradhattak volna végig. Soha nem tudnék együttműködni az Aranyősz egyesület vezetőségével, de ezt tagjaink sem engednék meg nekem. Valótlanságokat állítottak rólunk, most pedig ide szeretnének jönni. A büfé bezárásakor 150 000 dinár volt a számlán, amiből nemcsak a pecsétet és egy utat fizettem nekik, hanem az ügyintézésre 25 000 dinárt kaptak tőlem. Ennyit sem adtam volna, ha tudom, hogy teljesen el akarnak válni tőlünk. Felkínálták, hogy legyek az Aranyősz nyugdíjas-egyesület elnöke, de ahányszor csak leültünk, mindig más funkciót szántak nekem. Úgy beszéltük meg, hogy elnök maradok, nem tudom, miért kellett ezen mindig változtatni. Nekem már otthon volna a helyem, de nem engednek a nyugdíjasaim. A Szabadkára befizetett tagsági díjból 60 százalékot kap vissza az egyesület, amiből 5-5 százalék engem és a titkárnőt illet meg, 50 százalékkal pedig a csantavéri nyugdíjasok rendelkeznek. Az önkormányzat évente ugyan átutal a községi nyugdíjas-egyesületnek bizonyos összeget, de abból egy helyi szervezet sem részesül - mondta Szabó.
Tervekben nincs hiány
Mindkét egyesület tele van tervekkel, amelyek a nyugdíjasok jobb életkörülményeit szolgálnák. A csütörtökön és vasárnap nyitva tartó Aranyősz Nyugdíjas-egyesületben a legégetőbb probléma a helyiséghiány.
- Nem lenne nagy gondunk, ha Szabó József nem lenne köpönyegforgató. Lehet, hogy féltette a pozicíóját, de soha senki nem mondta, hogy helyette elnök akar lenni. Munkájával elégedettek voltunk, az elnöki teendőket valóban jól ellátta, csak azt tartjuk hibának, hogy az összes tagsági díjat befizeti Szabadkára. Ezek szerint akkor a csantavéri nyugdíjasok annyit sem érdemelnek, hogy egy termet kapjanak, ahol leülhetnének, beszélgethetnének? - teszi fel a kérdést az elnöknő. - Mi csak az otthont szerettük volna rendbe tenni, hogy a betérő nyugdíjasok néhány percet meleg helyen, megfelelő körülmények között tölthessenek el.
Az egyesületben aktív közösségi élet folyik. Havonta különböző ünnepségeket szerveznek (Napsugaras ősz, betlehemi játékok, templomi énekkar fellépése, karácsonyi műsor, különféle bálok, újévköszöntő), de segítenek a nyugdíjasoknak a tüzelő, a télirevaló, a hús, valamint más élelmiszerek beszerzésében is. A Kelet-Európai missziótól tíz élelmiszercsomagot kaptak, amit szétosztottak a leginkább rászorultak között, de ruhát, cipőt is ajándékoztak a polgároknak. A tervek között a nyugdíjasok számára szervezett nyaralásokon kívül, kirándulások megszervezése, jogi tanácsadás, idős kori betegségekről, valamint az egészséges táplálkozásról szóló előadások tartása szerepel. A helyiséggondok megoldásával pedig lehetővé válik a vérnyomás- és vércukorszintmérés, valamint optikus is a faluba látogathatna. Kiválóan együttműködünk a helybeli általános iskolával, a Bartók Béla Művelődési Egyesülettel, a helyi közösséggel, az egyházzal.
A csantavéri nyugdíjas-egyesület legnagyobb gondja szintén a helységhiány. Aggasztja őket, hogy a terem még nem került vissza a tulajdonukba. Értesüléseik szerint még csak egy-két lépés választja el őket ettől.
- 99 évi használatra kapnánk vissza azzal, hogy nekünk kellene karbantartanunk. Eddig is gondot viseltünk rá: a leszakadt mennyezetet kijavítottuk, lambériáztunk, meszeltünk (a Farm-Commerce segítségével), a viharban megrongálódott tetőt felújítottuk. A fűtés kérdését kellene még megoldani, a hátsó rész pedig még alapos felújításra szorul. Terveink között a vizesblokk és a söntés rendbetétele, a csatornázás megoldása, asztalok, székek vásárlása, valamint a kizárólag alkoholmentes italokat beszerzési áron áruba bocsátó büfé megnyitása szerepel. A Vöröskereszttől és a Caritastól kapott használt ruhákat szétosztjuk nyugdíjasaink között, nemrégiben óriási érdeklődésre számot tartó rákszűrésnek adtunk otthont, hamarosan pedig orvosi tanácsadást is tartunk helységünkben. Jelenleg a téli tüzelő bejegyeztetése folyik, amit 10 hónapos lefizetésre vásárolhatnak a polgárok. Az egyesület fennállásának 55. évfordulója alkalmából megkoszorúztuk első elnökünk sírját, két éve pedig a 60 éves fennállásunkat is sikerült megünnepelnünk - sorolja az elnök.
Eraković Mária, az egyesület elnökhelyettese az idei tervekről elmondta, hogy szeretnének nőnapi bált szervezni, valamint gyógyfürdőbe is szerveznek látogatásokat tagjaik részére.
- Minél több csomagot szeretnénk kiosztani a nyugdíjasok között, a betegeket rendszerint meglátogatjuk, azon vagyunk, hogy nálunk mindenki jól érezze magát - mondja.
Két egyesület, közös célok. A sor pedig idős polgártársainkon van, hogy eldöntsék: mely ugyanazért a célokért küzdő egyesület színeit viseljék magukon.
Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Szabadkai Napló rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..