home 2023. szeptember 29., Mihály napja
Online előfizetés
A megmaradás nagymesterei
Tóth Tibor
2007.06.20.
LXII. évf. 25. szám
A megmaradás nagymesterei

A vadászház és környéke kedvező lehetőségeket rejt magábanA Duna mentén elterülő, a horvát határtól mindössze négy kilométernyire fekvő festői szépségű Bezdán valamikor fejlett iparáról volt híres. Hajógyára működött mintegy 400 munkással, a textilüzeme és a mezőgazdasági szövetkezete is ug...

A vadászház és környéke kedvező lehetőségeket rejt magában

A Duna mentén elterülő, a horvát határtól mindössze négy kilométernyire fekvő festői szépségű Bezdán valamikor fejlett iparáról volt híres. Hajógyára működött mintegy 400 munkással, a textilüzeme és a mezőgazdasági szövetkezete is ugyanennyi dolgozót foglalkoztatott, a nyomdája 350 embernek adott megélhetési lehetőséget, de a Vajdaság-szerte 400 egységgel működő Turist vendéglátó-ipari vállalatnak is itt volt a székhelye. Sajnos, mindez már a múlté: a lakosság nagy részének itt is a munkanélküliség nyomasztó problémájával kell szembenéznie.
Leépülés minden szinten
- A lakosság nagy része semmivel sem foglalkozik. Régebben a fejlett iparunknak köszönhetően mintegy 1200 dolgozónk volt, mostanra azonban 300-350 körüli a foglalkoztatottak száma, a postán és a rehabilitációs központban dolgozókat is beleszámítva. Jelenleg egy műanyaggyár van a településen, valamint néhány kisebb magánüzem, kevés dolgozóval, így kijelenthetem, hogy a munkanélküliség bizony lesújtó méreteket ölt. Számtalan kétgyermekes családban a férj és a feleség is munkanélküli, és a nyugdíjas szülőkre kénytelenek támaszkodni, nélkülük éhen pusztulnának. Ehhez hasonló problémákkal kell nap mint nap szembenéznünk, a polgárok nagy részének még a mindennapi betevőre se futja. Gyakran jómagam is elcsodálkozom, miből élnek ezek az emberek - mondja keserűen dr. Pfaff Mihály, a bezdáni helyi közösség elnöke.
Bezdán lakosságának összetétele az utóbbi időben az országban zajló migráció következtében jelentős változáson ment át. Valamikor 7500 lakosa volt a településnek, 70 százalékuk magyarnak, 30 százalékuk pedig más nemzetiségűnek vallotta magát. Hozzávetőleges adatok szerint most 6500-an laknak a faluban, fele részük magyar, a másik fele pedig szerb, montenegrói, horvát és roma nemzetiségű. A magyar lakosság fogyatkozását jól tükrözi a helybeli Testvériség-Egység Általános Iskola magyar tannyelvű osztályaiban tanulók létszáma is.
- A helyi általános iskolában valamikor három magyar osztályra jutott egy szerb tagozat. Most alig tudunk összehozni egy magyar első osztályt. Szeptembertől mindössze 10-11 magyar gyermek indul iskolába. Elsőtől nyolcadikig 150-160 gyermek tanul magyarul a Testvériség-Egység Általános Iskolában, ez osztályonként húszfőnyi csoportot jelent. A magyarság csökkenése két okra vezethető vissza: a háborús évek alatt nagyon sok fiatal elhagyta a szülőhelyét, és Magyarországon, illetve nyugaton keresett boldogulást, s a kisebb születési számarány következtében az iskoláskorúak száma is csökkent. Fogyatkozásunk másik oka a vegyes házasságokban keresendő. Amikor egybekelnek a fiatalok, akkor mindent megígérnek egymásnak a párok, de ha arról kell dönteni, hogy milyen nyelven tanuljon a gyermekük, akkor rendszerint az államnyelven való tanulás felé billen a mérleg - mutat rá erre a jelenségre is dr. Pfaff.
A nemzetiségek közötti viszonyt boncolgatva riportalanyom elárulta, hogy a menekültek legutolsó hullámában egy romákból álló csoport érkezett Baranyából, ennek ellenére nemzeti türelmetlenségnek nyoma sincs. Az infrastruktúra vívmányai közül hadd említsünk néhányat: Bezdánnak korszerű vízvezetékrendszere van, a szennyvízelvezetés problémáját pedig pályázati pénzekből szeretnének megoldani. A távközlési lehetőségek is adva vannak: telefonhálózata már van a falunak, jelenleg az internetszolgáltatást szeretnék bevezetni kábeltévén keresztül, feltéve, ha lesz rá elegendő igénylő (legalább háromszáz jelentkező). Helyi járulékot nem fizetnek, Zombor község különít el évente a saját költségvetéséből bizonyos összeget a részükre. Eddig a magyarországi Bácsalmással ápolt testvér-települési kapcsolatokat Bezdán, ennek azonban a továbbiakban akadályai lesznek.
- A közelmúltban kétnapos kiránduláson voltunk Bácsalmáson, e helység összes testvértelepülésének képviselőivel együtt. A kirándulás végeztével elbúcsúztam magyarországi barátainktól, mondtam nekik, hogy bennünket többé nem láttok, minthogy ennek vízumkényszer okozta akadályai vannak. åket ugyan meghívjuk a faluban tartandó ünnepségeinkre, de mi nem mehetünk, mert képtelenek vagyunk összehangolni, hogy csapatunk tagjai közül mindenki egyidejűleg megkaphassa az úti okmányt - kesereg dr. Pfaff.
A faluban működő civil szervezetek közül említést érdemel az Asszociáció nevű egyesület, amely főleg Bezdán gazdaságának lehetőségeit kutatja, aztán a Pulzus nevű, mely az ifjú zenészeket, verselőket tömöríti egybe, de itt vannak még a Zöldek, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Nyugdíjasklub, a labdarúgóklub, a női és férfi kézilabdaklub és a már nemzetközi hírnevű kajakklub, melynek tagjai szép eredményekkel büszkélkedhetnek országon belül és kívül egyaránt. A fiatalok szórakozási lehetőségei elég szűkösek, hiszen az említett civil szervezeteken kívül mindössze egy diszkóklub áll a rendelkezésükre.
Fekvésénél fogva Bezdán nagy lehetőségeket kínál a falusi turizmus terén. A falu első embere szerint e téren már mozdulni kellene, konkrét lépéseket tenni, hiszen a meddő ígérgetésekkel, melyekből van bőven, nem kezdhetünk semmit.
- A politikusok hiába beszélnek a falusi turizmusról, ha nem adnak rá egy garast sem. Az, ha valaki kiad egy szobát és ott főzőcskézik a családra, az még nem meríti ki a falusi turizmus fogalmát, és attól még nem fog új munkaerőt foglalkoztatni - szögezi le dr. Pfaff.
Egyszer talán pénz is érkezik, s akkor valóra válhatnak a falusi turizmusról szőtt tervek.
- Köztársasági és tartományi pénzből szeretnénk egy úgynevezett Marina-kikötőt létesíteni a Dunán, ahova nemzetközi luxushajók is lehorgonyozhatnak, utasaik pedig falukörutat tennének, ellátogatnának vendéglátó-ipari létesítményeinkbe. A másik projektumunk sportközpont létrehozását irányozza elő a vadászház környéki területen. Elképzeléseink szerint iskolás gyerekek táboroznának nálunk, a kajakklubban szakképzett edzőktől kajakozni lehetne tanulni, az öreg halászoktól pedig a horgászás fortélyait ellesni, emellett fürdésre is nyílna lehetőség. Céllövő- és kétsoros tekepálya építését is tervezzük, de még sátortábornak való hely is van ezen a nagy területen... Rehabilitációs központunk is van, mely a zombori Egészségügyi Központhoz tartozik. A törvény értelmében ez a létesítmény a kórház kötelékébe nem tartozhat, s mi azon vagyunk, hogy válasszák le a zombori Egészségügyi Központtól, s akkor a magánosításnak semmi akadálya se volna. A kétszáz ágyas intézményt bővíteni szeretnénk: kórtermekkel és más részlegekkel, még üdülési és szórakoztató kísérőlétesítményekkel is. Egy ilyen központ iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg a belgrádi és az újvidéki pénzesebb emberek részéről, akik mondjuk elküldik egy kis kikapcsolódásra hozzánk a nagymamát arra az időre, amíg ők másutt nyaralhatnak, mondjuk a Bahamákon - ecseteli lelkesen a reményteli terveket dr. Pfaff.
A település művelődési rendezvényei közül fontos kiemelni az amatőr festők táborát, ahova 20-30 műkedvelő érkezik Vajdaság egész területéről, valamint a nyár folyamán megtartandó falunapot, azaz Baja, Bezdán és Baranya hármas találkozóját, amely rendezvény színvonalas műsorral várja látogatóit.
Turizmusban a jövő
A politikai pártok közül a demokraták a legerősebbek, de a VMSZ-nek, a VMDP-nek és a radikális pártnak is van helyi szervezete a faluban.
- 2003 nyarán tizenöt taggal alakult meg Bezdánban a VMSZ helyi szervezete, s a létszáma azóta sem igen változott - mondja Horváth János, a VMSZ bezdáni tagozatának a tagja, aki egyben a zombori Műszaki Középiskola igazgatója is. - Szimpatizánsok vannak, szavazóbázisa is van a pártnak, de aktív szerepet kevesen vállalnak benne. A fiatalokat nagyon nehéz bevonni a munkába, igaz, hogy sokan el is mentek a faluból, munkalehetőség híján, az itt maradók pedig a mindennapi megélhetés problémájával küszködnek. Eddig önálló pártként még nem indultunk a helyi választásokon, hanem polgárok csoportjaként koalíciót alkottunk, melyben én képviselem a Vajdasági Magyar Szövetséget.
A VMSZ bezdáni helyi szervezete is a fiatalítást tűzte ki célul, a helyi szintű választásokon pedig csakis a győzelem jöhet szóba.
- Két csoportosulás állandó vitája jellemezte eddig a falut, így pedig haladni nem lehet. A VMSZ új erőként a cselekvő, a tenni akaró embereket szeretné maga köré gyűjteni, s akkor volna esély a választási győzelemre. Győzelmünkkel, remélem, több pénzt is tudnánk hozni erre a vidékre, a szórványmagyarság egyik bázisára. A gazdasági válságból a külföldi tőke megjelenése jelentheti a kiutat, de csak akkor, ha a befektetés nem Dél-Szerbiába kerül, hanem Vajdaságban marad. Helyi szinten a jövő a turizmusban rejlik, hiszen lehetőségeink adva vannak: rengeteg erdő és víz borította területtel rendelkezünk, gyógyfürdőnk is van, és ezt vétek nem kihasználni. A víkendtelepen legalább 2000 hétvégi háznak való hely van, de a vadászat és a halászat is nagy lehetőségeket rejteget magában - sorolja a reményteli távlatokat Horváth János, majd felhívja a figyelmet, hogy a tagságba várják a fiatalok jelentkezését, hiszen a jövő előttük áll.
A világot jelentő deszkák varázsa
Bezdánban a színjátszás gazdag hagyományokra tekint vissza. Valamikor több színjátszó csoport működött a faluban, az 1950-es évek elején azonban tömörültek ezek a csoportok, és Petőfi Sándor néven egyesületet hoztak létre. A pillanatnyilag kétszáz tagú egyesület keretében színjátszó, tánc-, festő-, hagyományápoló és drámai csoport működik, de sikeres a kórus és a Piros Rózsa nevű kézműves- és kézimunkacsoport is.
- Egy örömhírrel is szolgálhatok: a napokban gyermekszínjátszó csoport alakult a faluban, mely szintén társulni szeretne az egyesület népes családjához - mondja Foki István, a bezdáni Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, aki immár harminc éve van a színészi pályán. - A múlt évben a színjátszó csoportunk érte el a legnagyobb sikert, de szép eredményekkel büszkélkedhet a tánccsoportunk és az iskola kórusa is. Az egyesület rendszeresen részt vesz a környékbeli és helyi rendezvényeken, az idén Kisoroszon szerepeltünk a VMMSZ szervezésében megrendezett Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóján, de a hagyományos Ötösfogatban is rendszeresen jelen vagyunk. Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk több horvátországi és magyarországi csoporttal, Vörösmarttal, Pélmonostorrral, Bajával, Bácsalmással, Csátaljával.
Foki megítélése szerint a bezdáni színház látogatottsága jelentősen nagyobb, átlagosan mintegy kétszázan tekintenek meg egy-egy előadást. A tervekről elárulta, hogy készülnek az ősszel megrendezésre kerülő Színházi Napok nevű rendezvénysorozatra, melyen két hét leforgása alatt hat előadást tekinthet meg a nagyérdemű. A lelkes színészek azonban addig sem tétlenkednek, hiszen hamarosan színre viszik a dr. Pfaff Mihály által írt és rendezett Eladó, kiadó a szívem című teleregény harmadik részét. Fontos a helyi általános iskolával való együttműködés is, hiszen a színészpalánták innen kerülnek ki, s tíz-húsz év múlva belőlük lesznek majd a jövő színészei.
- Nagyon fontos, hogy a gyermekek idejében megérezzék a színpad varázsát, s ne a drogban és az alkoholban leljék örömüket, hanem valami olyasmiben ami az épülésüket szolgálja, valami olyasmiben, amivel magyarságtudatukat is erősíthetik.
Bizonyára nem olcsó egy ilyen aktív és sokrétű tevékenységet folytató művelődési egyesület működtetése. A bezdáni helyi közösségtől, a zombori önkormányzattól és az anyaországtól kapott támogatás mellett az egyesület rendszeresen pályázatok útján is folyamodik támogatásért, hogy fennmaradhasson az egyre ínségesebbé váló időkben is.
- Az idén a bezdáni helyi közösségtől kapott eszközökből felújítottuk a Vén Diófa nevű épületünk tetőszerkezetét, bemeszeltük a falakat, így új köntösben adhatjuk bérbe lakodalmak, bálok megszervezésére. A bérleti díjból ruhákat, kellékeket vásárolhatunk táncosaink, színészeink számára.
Az egyesület kapuja nyitva áll mind a kezdők, mind a pályán már sikereket elért színészek, énekesek, táncosok előtt, hiszen a cél a fiatalok minél tömegesebb bevonása a munkába. A fiataloknak át kell élniük, meg kell érezniük, mit is jelentenek a világot jelentő deszkák, mit is jelent a közönség tapsáért színházi élményt adni cserébe.

Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..