A jövő: kihívás a találékonyságra

A jövő: kihívás a találékonyságra

Interjú dr. Harmath Károly ferences atyával, a negyvenéves Agapé Kiadó alapítójával és igazgatójával.

* Az Agapé Kiadó története hivatalosan 1982-ben indult. Milyen előzményei voltak a megalapításának?

— A történet ennél idősebb. 1982 egyike a kiadó három, illetve négy nagy mérföldkövének. Köztudomású, hogy 1977 karácsonya óta rendszeresen jelennek meg az Agapé kiadványai — köztük a negyedévente, majd havonta kiadott Agapé folyóirat. Tehát ettől a dátumtól kontinuitás figyelhető meg, és ezért tartjuk születésnapnak. Ha még pontosabbak akarunk lenni, akkor meg kell említeni az ezelőtt megjelent két „beindító” kiadványt: A Naptestvér regényét és az Incipiamus közlönyt. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a kommunizmus idejében indult meg ez a sajtótevékenység, tehát hivatalos bejegyzésről vagy bármilyen jogi személyről szó sem lehetett. Inkább valamiféle szamizdatnak lehet mondani. 1982-ben viszont úgynevezett önigazgatási társult munkaszerződés aláírására került sor a zágrábi Kršćanska sadašnjosttal, melyet a horvát szövetségi állam akkortájt jogi személyként regisztrált. A kiemelkedő horvát teológusok e társulata rendkívül értékes és sikeres könyvkiadói tevékenységet folytatott, köszönhetően a nagyon agilis, nyitott és európai, katolikus teológiai körökben is szívesen látott dr. Josip Turčinović atyának. Az ő bátorságának is hála közös kezdeményezésre megszületett az említett megállapodás, mely szintén nem volt összhangban a jugoszláv törvényekkel, de eltűrték. Így már egy-két olyan nyomdától is mertünk szolgáltatást kérni, amelynek meg volt tiltva, hogy vallási jellegű kiadványokat nyomjon. Persze nagy áttörés nem volt. A kiadó bejegyzése különben azért nem állt összhangban a törvényekkel, mert a zágrábiak statútumában az szerepelt, hogy csak a horvát állam területén működhet, és csak ott alapíthat fiókintézeteket. Mindegy. Senki sem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, és hirtelen ugrásra került sor az Agapé fejlődésében, beleértve a címszavak, a példányszámok, a nemzetközi katolikus könyvkiadói kapcsolatok fellendülését. Aztán a harmadik mérföldkő mindezt eltörölte. Jugoszlávia vérrel való feldarabolása 1991-gyel kezdődően kiadónknak is rendkívül nagy kárt okozott. Ezek közül csak hármat említek: megszakadtak a kapcsolatok külfölddel (beleértve az akkor éppen megnyíló magyarországi lehetőségeket), nagyot csökkent az emberek vásárlóereje, és még derengeni sem látszott egy esetleges társadalmi, erkölcsi megújulás, melyben a lélek ápolása és a kultúra is fontos helyet foglalna el. Végül az utolsó mérföldkő (legalábbis számomra) az Agapé vezetésének átadása, hiszen hivatalosan már két éve elértem a nyugdíjkorhatárt.

* Miért éppen az Agapé nevet választották a kiadónak?

— Páter Lotspeich Amat atya, aki a ’70-es évek közepe táján a szabadkai ferences rendházban fejtett ki áldásos tevékenységet, az akkori helyi Ferences Harmadik Rend tagjaival karöltve nem szabályos időközökben megjelenő folyóiratot adott ki Testvéri Szolgálat Krisztusban címmel. Ez a kis, lelkes csapat ezután kiadott tizennyolc elmélkedési füzetecskét Agapé néven. Amat atya Szabadkáról való elhelyezése idejében az egyik beszélgetésünkben nemcsak arról váltottunk szót, hogy mi lehetne ezeknek a kiadványoknak a sorsa, hanem arról is, hogy milyen címet kellene adni nekik, ha megmarad ez a csírázó sajtótevékenység. Ekkor merült föl részéről az az ajánlás, hogy arra azért oda kellene figyelni, hogy többnyelvű társadalmi közegben élünk, ezért pedig egy olyan kifejezést illene találni, amelyet a más nyelvűek is meg tudnak jegyezni. Ennek aztán két eredménye lett: az egyik, hogy amikor beindítottam a P. Amat utáni sajtótevékenységet, akkor az Agapé név mellett döntöttem, a másik pedig, hogy még ezt a más nyelvűek számára könnyűnek vélt kifejezést is sokan apagénak mondják. Remélem azonban, hogy nem az apage satanas, azaz a távozz tőlem, sátán értelmében.

* A Hitélet folyóirat igen népszerű, ám ezenkívül naptárakat, szentképeket és levelezőlapokat is nyomtatnak. A könyvkiadás is aktív. Milyen szempontok alapján bírálják el a kéziratokat, hogyan döntik el, hogy egy-egy szöveget kiadnak-e? Mitől lesz egy könyv agapés?

— Általában nem az olyan könyveket célozzuk meg, amelyeknek a tartalma a teologizálás fellegeibe röpít bennünket, hanem inkább az olyanokat, amelyek közérthető módon fejezik ki a keresztény üzenetek különféle aspektusait. Agapésnak tekinthető tehát az olyan könyv, amely nem a teológiai tudományok felhőcsúcsait törekszik letörni, illetve amely nem a vallásos giccs táptalajából merít életerőt. Agapés az a kiadvány, amely egy átlagos, lelki életre és vallási ismeretekre őszintén törekvő hívőnek vagy a hit után érdeklődő személynek egyszerű, közérthető szavakba szőve adja át az evangéliumi üzenetet.

* Magam is több könyvet vásároltam az Agapé Kiadótól, a kínálat igen gazdag. Mely kiadványok a legnépszerűbbek?

— Ez nehéz kérdés, nem tudok rá kielégítő választ adni. Általában mindegyik vevőre talál, az érdeklődés pedig hullámzó. Jelenleg talán a Képes Bibliánk, a naptáraink, a Janó Manó-sorozatunk és a szentek életéről szóló rövid életregényeink iránt nagyobb az érdeklődés.

* A kiadó honlapján, a Hitélet folyóiratról szóló leírásban ez áll: „Folyóiratunknak gazdag múltja van. Hogy jövője lesz-e...? Hisszük, hogy lesz. Mindenesetre — a jelenben — letesszük a saját kis téglánkat, abban a reményben, hogy az épülő járdán sokan fognak járni, és eljutni a Célhoz.” Beszéljünk egy kicsit a jövőről is: mik a tervek?

— A jövő nincs a kezünkben. A mindennapokban kell élnünk, ha élni akarunk, nem pedig révedezni vagy a múlton siránkozni. Az értelmünk viszont mégis azt diktálja, hogy a holnapon is el kell gondolkodnunk. Nagy átalakulás tapasztalható a médiumok terén, a sajtó helyzete is változik. Itteni közösségünk is nagy nehézségeken megy át a fogyástól kezdve a kivándorláson át a kilátástalanságig... A jövő tehát kihívás a találékonyságra: megtalálni küldetésünket a mindennapi változások közepette. Megfogni a megfoghatatlannak látszó lehetőséget.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Heti Interjúnk rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

A jövő: kihívás a találékonyságra
Szabadkai Napló
A jövő: kihívás a találékonyságra
Média
Facebook

Támogatóink