home 2023. szeptember 29., Mihály napja
Online előfizetés
Tavaly megóvták, az idén fejlesztik Szabadkát
Kartali Róbert
2022.01.07.
LXXVII. évf. 1. szám
Tavaly megóvták, az idén fejlesztik Szabadkát

Az idén indul el Szabadka történetének legnagyobb infrastrukturális beruházási hulláma. Megvan a pénz a Népszínházra, tervbe vették a városháza felújítását, elkészül a könyvtár épületének új homlokzata, de a mögötte lévő Bíró Károly-ház is megújul. A kerülőút feletti második felüljáró átadásával pedig teljes egészében lezárul az Y elágazás projektuma. A következő cél, hogy a kerülőút autópályásítva legyen — emelte ki lapunknak évértékelő interjújában dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke. A VMSZ alelnöke továbbá arról is beszélt, hogy a Budapest—Belgrád vasútvonal kivitelezési munkálatai miatt közlekedési szempontból hamarosan befellegzik a megszokott életünknek.

* Szabadkán mi volt a tavalyi év legfontosabb eredménye?

— A történelmi városmag megőrzése, hiszen enélkül Szabadka elveszítette volna egyediségét, egyéniségét, azt, amiért szeretjük, és azt, ami miatt olyan vonzó az idelátogatók körében. Ez volt a legmarkánsabb fejezete az évnek, mert sikerült visszavonatni az eljárásból a kettes övezetre vonatkozó részletes szabályozási tervet. Ez ugyanis lehetővé tette volna, hogy Szabadka belvárosában lebontsanak nagyjából ötven olyan épületet, amely egyébként nincs műemlékké nyilvánítva, de hozzájárul a szabadkaisághoz. Éppen ezért mi azt az álláspontot képviseljük, hogy kultúrtörténeti egységként kell szemlélni a városmagot, és így kell megvédeni. Természetesen ide tartozik az is, hogy megőriztük a városháza azon díszítőelemeit, amelyek lepotyogtak a homlokzatról.

* Evidens, hogy a városháza felújításra szorul. Ezt végre a városvezetőség is felismerte, készül a felújítási folyamat tervdokumentációja. Miként valósul majd meg ez a folyamat?

— Szakaszosan kell felújítani a városházát, természetesen a legkritikusabb részekkel kezdve. Az épületen nem volt nagyobb felújítás, leszámítva az északi homlokzatot a ’90-es évek elején, úgyhogy most szépen el kell indulni sorba, és évről évre egy-egy homlokzatrészt megcsinálni. Azt tartom döbbenetesnek, hogy az elmúlt harminc évben elég sok városvezetés nem tartotta fontosnak, hogy törődjön és foglalkozzon a városháza megóvásával.

* Más, történelmileg jelentős épületet is felújítottak. Mi várható még?

— A könyvtár épületének felújítására 18 millió dinárt hagyott jóvá a szerbiai államigazgatási és önkormányzati minisztérium. A felújítás nagyjából kész van, hátravan még a festés és egyes gipszelemek visszahelyezése. Bíró Károly egykori polgármester házának a renoválására 15 millió dinárt irányoztunk elő a költségvetésből. Ez nem messze a könyvtártól, a Radić fivérek 7-es szám alatti épület, melyről leszakadt a balkon. Szabadkától elválaszthatatlan Palics, ezért fontosnak tartom, hogy a Vigadó épületén sikerült helyreállítani a teraszt és szanálni a tetőt. Tartományi eszközökből készül a Bagolyvár és a víztorony felújítási tervdokumentációja. A Zsinagóga Alapítvány költségvetését 1 millió dinárral növeltük meg annak érdekében, hogy tudjunk reagálni a váratlan helyzetekre, ha történne valami kár, akkor azonnal meg lehessen kezdeni a munkát. Az orgona átadása is megtörtént, adósak vagyunk még az állandó kiállítással, illetve az idegenvezető készülékekkel, amelyekkel a turisták egyedül is megtekinthetik az épületet. Ezzel teljes egészében befejeződik a zsinagóga felújítása, mégpedig abban az évben, amikor 120 éves az épület. Az idén egyébként a városháza és a palicsi épületegyüttes — a víztorony, a Vigadó, a zenepavilon és a női strand — is 110 éves. Ezek mind Bíró Károly polgármestersége alatt épültek, akinek tavaly szobrot emeltünk.

* Az egyéb beruházások közül mit említene meg?

— A Tiszta Szerbia programnak köszönhetően Szabadka történetének legnagyobb infrastrukturális beruházási hulláma indul el az idén. Csatornahálózat terén a terv 50 kilométer Szabadkán, 10 kilométer Palicson, 25 kilométer Csantavéren, 25 kilométer Bajmokon, az utóbbi két településen egy-egy szennyvíztisztító berendezéssel. Csak a városra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg 120 utcában lesz bevezetve a csatornahálózat. Az Y elágazás felett kiépült egy felüljáró a Mélykúti úton, a Pacséri úton levő felüljárónak az elkészítése pedig a vége felé jár. Ezzel teljes egészében lezárul ez a projektum, a következő fázis az, hogy autópályásítsuk a kerülőutat, úgyhogy ez a következő cél, mely szintén meg fog valósulni. A másik a Népszínház, mely a kultúra terén az egész országban a legnagyobb beruházás. Fontos elmondani, hogy a pénz megvan a befejezéshez, a folyamatot a közbeszerzési eljárások lassították le. A palicsi Aquaparkot az előző mandátumban kezdték el építeni. Ha most nulláról indulnánk, akkor sok mindent másképp csinálnánk, de túlságosan előrehaladott fázisban van a projektum ahhoz, hogy racionális legyen hozzányúlni, vagyis úgy fogjuk befejezni, ahogy elkezdték. Hatalmas mulasztásokra került sor az előző mandátumban a cég akkori vezetésének a részéről, nagyon hiányos volt a dokumentáció, sok mindenre nem gondoltak. Egyrészt ez az oka annak, hogy még tart a projektum, és legalább félmilliárd dinárra van szükség, hogy befejeződjön. Amint a pénzeket sikerül biztosítani, néhány hónap alatt lezárulhat ez a projektum. Palicson hamarosan elindulhat egy hotelberuházás, ott épülne meg az ország egyik legjobb szállodája, mely méltó lenne Palicshoz. Mindennek azt kellene eredményeznie, hogy Palics az ország idegenforgalmi térképén a legkiemeltebb úti célok közé tartozzon.

* Szerencsés helyzetben vannak a jelenlegi városvezetők, mivel ebben a mandátumban számos nagy horderejű projektum végére kerül pont. Mik a következő tervek?

— Egyrészt valóban szerencsénk van, hogy mi vagyunk itt akkor, amikor ezek befejeződnek, de álszerénység nélkül tenném hozzá, hogy a VMSZ-nek jelentős szerepe van abban, hogy ezek a projektumok megvalósulnak. Például az Y elágazás terén az elmúlt négy-öt évben több történt, mint az elmúlt harminc évben, és ha Kern Imre nem lett volna az előző mandátumban államtitkár, akkor ez nem történt volna meg. Ha mi ezt nem tesszük a koalíciós együttműködés fontos prioritásává, és nem győzzük meg a köztársasági elnököt arról, hogy ez a regionális jellegű projektum gazdasági szempontból is fontos, akkor lehet, hogy az Y elágazás most olyan állapotban volna, mint 2010-ben volt. Továbbá 2007-től 2014-ig minden évben több alkalommal felszólaltunk a parlamentben arról, hogy a köztársaságnak szerződéses vállalása van a Népszínház felújításának finanszírozása ügyében, de nem volt hajlandó egy dinárt sem adni. 2014-től a köztársaságból is folyamatos a pénzelés, nem csak a tartomány és az önkormányzat részéről. Ugyanígy a könyvtár esetében is elértük, hogy az országos költségvetésből érkezzen pénz. Magyarországi támogatásból megtörtént a zsinagóga és a Sárgaház felújítása. A jövő prioritásai kapcsán azt gondolom, hogy mivel Szabadka az ország ötödik legnagyobb városa, ráadásul stratégiai szempontból még fontosabb, mint az ötödiknek járó rang, meg kell nézni, hogy egy ilyen településnek milyen tartalmakkal kell bírnia. Célnak kell lennie, hogy a városnak legyen egy fedett, olimpiai méretű medencéje, valamint egy normális, szintén fedett jégcsarnoka. Számos más példát is lehetne mondani, merthogy Szabadka évszázadok óta a régió egyik központja. Ezt bizonyítja a többi közt a két vasútfejlesztési projektum is, melynek hozzá kell segítenie bennünket ahhoz, hogy Szabadka visszanyerje a régi fontosságát. A Budapest—Belgrád meg a Szabadka—Szeged, később pedig a Szeged—Szabadka—Baja vasútvonal építésével is. Ezek a projektumok is bizonyítják, hogy a VMSZ-nek van ráhatása a dolgokra, mert a Szabadka—Szeged vasútvonallal kapcsolatos beruházás több mint húsz évig egy álom volt, a kormányzati szerepvállalásnak köszönhetően mégis sikerült bevinni a szerbiai vasútfejlesztési stratégiába. Most ott tartunk, hogy ha minden a tervezett ütemben halad, akkor áprilisra elkészül az országhatárig terjedő szakasza a vasútvonalnak. Az évértékelő interjúban nem kellene riogatni, de azért azt lassan tudatosítani kell az emberekben, hogy amikor a Budapest—Belgrád vasútvonal kivitelezési munkálatai elérik a városunkat, akkor közlekedési szempontból a megszokott életünknek nagyon hosszú időre befellegzett. Ez az ilyen típusú beruházások velejárója. A Szabadka—Szeged vasútvonal építése miatt a palicsiak, hajdújárásiak, királyhalmiak zúgolódtak hónapokon át, de ezek a munkálatok sajnos kellemetlenséggel járnak, hozzátéve, hogy a kivitelezőnek persze mindent vissza kell állítania az eredeti állapotába. Most gőzerővel haladnak a munkálatok, és néhány hónapon belül befejeződnek. Az elmúlt harminc évben az emberek ugyan elszoktak attól, hogy vonattal közlekedjenek, de ez egy egészen más típusú történet lesz, ezért az, hogy Horgosról vonattal kényelmesen és normálisan be lehet majd jönni Szabadkára, vagy fordítva, egy megfelelő alternatíva lesz.

* Soha nem látott rendszerességgel, óraműpontossággal működik a vkt.

— Fontosnak tartottam, hogy átlátható és tervezhető módon történjenek a vkt-ülések. Erre olyan szempontból van kihatással a frakcióvezetői tevékenységem Belgrádból, ahol most ebben a mandátumban javult a helyzet, amióta Dačić a házelnök, de előtte borzasztóan negatív tapasztalataim voltak, hogy máról mára, jobb esetben máról holnapra működött a parlament. Az önkormányzati törvény értelmében minimum háromhavonta kellene ülést tartani. Úgy véltem, Szabadkán kell lennie havonta tíz-tizenöt témának, melyről a vkt-nek döntenie kell, ezért a polgármesterrel egyeztetve úgy határoztam, hogy ez a hónap első csütörtöke lesz.

* Belgrádban, a köztársasági parlamentben frakcióvezető, Szabadkán a vkt elnöke, de egyetemi tanárként is dolgozik. Hogyan sikerül mindezt összeegyeztetni?

— Mindenhol jó a csapat. Itt az önkormányzatban is, illetve a köztársasági parlamentben is. A csapaton itt Szabadkán Kern Imre alpolgármestert, a városi tanács tagjait meg a polgármestersegédeket értem elsősorban, de másokat is. A köztársaságban meg a képviselőtársakat, akik közül Kovács Elvirát kell kiemelnem. Ebben a mandátumban az igazán markáns politikai és szakmai kérdésekben szólaltam fel. Egyébként összeszámoltuk, a kormány megalakulásától számítóan több mint 166 felszólalása volt a VMSZ köztársasági frakciójának. Nem volt olyan, a vajdasági magyarok érdeklődésére számot tartó téma, amellyel kapcsolatban nekünk ne lett volna fölszólalásunk.

Fényképezte: Kartali Róbert

Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..