Orgonamentés – mesterfokon

Orgonamentés – mesterfokon

A verseci templomi orgonák baráti köre polgári társulásnak mindössze tíz regisztrált tagja van, lendületes tettrekészsége mégis párját ritkító. Gyümölcsöző együttműködést folytatva a verseci Kultúrközponttal is, csak az elmúlt másfél esztendőben több olyan hangversenyt hozott tető alá, amelynek főszerepébe a verseciek által katedrálisnak nevezett Szent Gellért-templom kereken százesztendős Wegenstein C. L. orgonája került. Feltett szándékuk volt ezáltal is elősegíteni a szóban forgó hangszer restauráltatási munkálatainak mielőbbi megkezdését.

A polgári társulással párhuzamosan egy, immár kétszázötven taggal bíró, azonos néven létrehívott virtuális klub is létezik a Facebook közösségi portálon. Mindkettőt a verseci születésű Zoran Maksimović működteti. Egy ízig-vérig kultúrember, aki szó szerint önnön élethivatásává avanzsálta a régmúlt idők érdemtelenül elhanyagolt, vagy teljesen sorsára hagyott építészeti ereklyéinek felkutatását, illetve megmentését Vajdaságban. A verseci orgonamentő projektum részleteibe olvasóink az ún. cyber-világok érintkezőpontjain közzétett és rendszeresen frissített bejegyzések alapján kapnak most szakszerű kalauzolást. Természetesen a társulás elnökének előzetes engedélyével.

Karl Leopold Wegenstein (1858—1937) osztrák származású orgonakészítő mester remekműveinek egyike 1913-ban érkezett a verseci Szent Gellért-templomba, a család temesvári műhelyéből. Többszörösen is kiemeltté téve ezáltal a korábban már megújult neogótikus tartó- és akusztikai pillérekre helyezett délkelet-bánsági katedrálist, amelyben immáron — végre a teljesség igényével! — a századok legminőségibb zeneszerzőinek alkotásai is felzúghattak. Közvetlenül a második világégés kirobbanásáig a helyi krónikák orgonahangversenyek sorát jegyzik e tájon, amelyet, sajnos, majd egy fél évszázadig tartó csönd követett. Pontosabban 1988 végéig, amikor is végleg megtörni tetszik az elnémíttatás átka. Az ún. jégtörő esemény egyik „hozadékaként”, röpke tíz esztendővel később, 1998. december 24-én, a helyi Banat RTV közvetítői szerepvállalásával az Eurovízió a verseci templomból sugározza az éjféli misét, kántorának markáns orgonajátékával. Természetesen, a polgári szemléletű Versecnek, illetve a „szomszédos”, jobbára garnizonos felhangú Fehértemplomnak saját zeneszerzői is voltak a múlt évezred legutolsó századfordulóján. A teljesen elfelejtett alkotók széjjelszórt remekeit, illetve nemritkán e műveknek csupán töredékeit napjainkban Románia, Magyarország, Ausztria, Németország és Szerbia egyházi és állami levéltáraiban lehet fellelni. Többek között erre a tényezőre is igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét dr. Franz Metz professzor 2012 telén, amikor szakmabeli kollégájával, Wilfried Mihllel másodízben tartott hangversenyt a verseci katolikus nagytemplomban. Üdvözölve, illetve személyes támogatásáról is biztosítva az „orgonabarátok” akkortájt már ország és világ előtt meghirdetett értékmentő kezdeményezését. Rajtuk kívül ebben a kontextusban Janko Siroma, Saša Grunčić, Raul Prieto Ramirez és Vladimir Kopačik orgonaművészek bírták szólásra a hangszerek királynőjének e délkelet-bánsági határvárosba telepített példányát.

Jelen pillanatban ismét hangszünet van Versecen. A százegyedik évébe lépő „öreg hölgy”, leszámítva a nagymisék alatti „szólását”, megérdemelt pihenőben részesült. A tervezett felújítási munkálatok bevégzéséig — mindenképpen. Hátráltató tényező e témában, hogy a hat megszólított zeneművész által tolmácsolt tizenkét szerzemény — értelemszerűen a verseci orgonán előadva! —, pontosabban annak CD-re vésett változata, még nem váltotta be a kezdeményezők hozzá fűzött terveit. Dacára annak, hogy a legkényesebb szakmai követelmények szerint is kifogástalanul megszerkesztett és csomagolt hanganyag egy-egy példánya máról holnapra történő gyorspostai kézbesítéssel érkezik a megrendelőhöz. Igaz, mindehhez legalább ezer dinár befizetett támogatási összegről szóló vényre is szükség van — ami, persze, nem egy horribilis összeg. Már akinek. Embere válogatja. A klubelnök találó bejegyzését idézve, az újévvárások idején hivatalosan elpufogtatott verseci petárdákból akár a teljes CD-készletet is fel lehetett volna vásárolni...

Egy dolog azonban biztos: az ezer példányszámban elkészített digitális korongok 2013. november 8-án jelentek meg, A verseci Szent Gellért-templom orgonája — a Vajdaság hangzó ékkövének 100 éve címmel. Méltóságteljesen tartózkodva a zeneboltok, trafikok és egyéb butikok látogatóitól. Tartalmát illetőleg a mellékelt füzetecskében a szerkesztői méltatás, az előadók és a legelső szponzorok névsorán, továbbá a hangszer diszpozíciójának részletes bemutatásán kívül angol és szerb nyelven írt történelmi áttekintés is olvasható egy letűnt korról, s a belőle fakadó álmodozókról, akik hitükből eredően mertek is tenni elképzeléseik megtestesítéséért. Felbecsülhetetlenül gazdag örökséget teremtettek mind szellemi, mind anyagi formátumában. Ennek puszta jelenléte — persze, egy csipetnyi jószerencsével is megfűszerezve — akár még a legújabb kor elburjánzott sarjait is megtorpanásra bír(hat)ja. Voltaképpen erről is szól a verseci templomi orgonák baráti körének nemes célkitűzése. Ami nem más, mint orgonamentés — mesterfokon!


— Mindazon polgároknak, akik szeretnének hozzájárulni a verseci Szent Gellért-templom orgonájának felújításához, először üzenetet kell hagyniuk a prijatelji.vrsackih.orgulja@gmail.com e-mail címen, megjelölve benne család- és személynevüket, lakcímüket, illetve a tervezett adományt. A címzett paraméterei: Prijatelji vršačkih orgulja, Vojnički trg 23/8, 26300 Vršac; számlaszám 160-360139-45 (Banka Intesa a.d. Beograd) a „Prilog za rekonstrukciju orgulja” megjelöléssel. A befizetés regisztrálása után a feladó címére a társulás Post Express-szel küldi a CD-t.

A nevezett társulás teljes jogú tagjává szakmai, nemzeti, felekezeti, politikai és egyéb hovatartozástól függetlenül a társulás alapszabályának (http://www.scribd.com/doc/68607402/Statut-Prijatelja-vr%C5%A1a%C4%8Dkih-orgulja-latini%C4%8Dna-verzija) elfogadásával, a le- és kitöltött belépési szándéknyilatkozat (http://scribd.com/doc/67275633/Pristupnica-u-%C4%8Dlanstvo) elküldésével, illetve a 2014 évre vonatkozó tagsági díj (1000 dinár) befizetésével (számlaszám: 160-360139-45 Banka Intesa a.d.Beograd; megjelölés: članarina za 2014.godinu; célszemély: Prijatelji vršačkih orgulja, Vojnički trg 23/8., 26300 Vršac) lehet válni.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Bánáti Újság rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Orgonamentés – mesterfokon
Bánáti Újság
  • Bacsik Lőrinc Natália
  • 2020.06.05.
  • LXXV. évfolyam 23. szám
Orgonamentés – mesterfokon
Bánáti Újság
Facebook

Támogatóink