Indokolatlan döntés vagy ésszerűsítés?
Tóth Lívia
2005.02.22.
LX. évf. 8. szám
Indokolatlan döntés vagy ésszerűsítés?

Az óbecsei városháza - ormán a piros-fehér-zöld zászlóvalHelyi közösségek kontra községi képviselő-testület - politikai hétköznapok Óbecsén Szabó Attila fotójaNagy elégedetlenséget váltott ki és igencsak felborzolta a kedélyeket Óbecsén Ðorðe Predin községi elnöknek a helyi közösségekre von...

Az óbecsei városháza - ormán a piros-fehér-zöld zászlóval

Helyi közösségek kontra községi képviselő-testület - politikai hétköznapok Óbecsén Szabó Attila fotója
Nagy elégedetlenséget váltott ki és igencsak felborzolta a kedélyeket Óbecsén Ðorðe Predin községi elnöknek a helyi közösségekre vonatkozó határozati javaslata, amelyet február 11-ei ülésén 21:13-as szavazatkülönbséggel fogadott el a községi képviselő-testület. Ennek értelmében felszámolják, megszüntetik a három városi (óbecsei) helyi közösséget, a településeken (Péterréve, Bácsföldvár, Drea, Pecesor és Radièeviæ) lévőknek pedig jócskán megnyirbálják az illetékességét. Az utóbbiak irányításában a község az eddiginél sokkal nagyobb hatáskört, szinte teljhatalmat kap, ugyanis a helyi közösségek tanácstagjainak csak a felét választják meg a polgárok közvetlen szavazás útján, a másik felét a község nevezi ki. A község szentesíti a pályázatra jelentkezők közül a helyi közösségi titkár kinevezését is, de a képviselő-testület bármikor leválthatja, sőt, menesztheti a tanácsot is, ha ezt találja jónak.
A határozatot az ellenzékben lévő politikai pártok, a civil szervezetek egy része, a helyi közösségek jelenlegi tanácsai és a polgárok is értelmetlennek, indokolatlannak tartják. Szerintük a helyi közösségek helyét és szerepét valóban rendezni kell, de nem szűkítéssel, hanem inkább bővítéssel, mert ily módon teremtődhetnek meg a jövendő helyi önkormányzat alapjai. A helyi közösségek tanácsainak a támogatásával polgári csoport jött létre, hogy aláírásokat gyűjtsön a döntés ellen, de egyben az önkormányzati választásokról szóló törvény 61. szakasza alapján követeli a községi elnök visszahívását, és mindazok felelősségének a kivizsgálását, akik hozzájárultak a jelenlegi helyzet előidézéséhez. A község elnökének a visszahívását egyébként a bejegyzett szavazópolgárok tíz százaléka kezdeményezheti az aláírásával, ami Óbecse esetében legalább 3500 hiteles kézjegyet jelent.
Az esettel kapcsolatban elítélő közleményt adott ki a VMSZ óbecsei körzeti szervezete, majd azt az elnökség nevében Jakab Tibor elnök írta alá. Ebben hangsúlyozzák, hogy Óbecse több mint 26 ezrnyi lélekszámú lakossága igen tagolt, nagy területen fekvő városban él, egyes helyi közösségek több kilométerre vannak a város központjától, és ez megnehezíti a polgárok ügyintézését. Támogatják és aktívan részt vesznek az aláírásgyűjtésben, hogy visszaállítsák az eredeti állapotot.
Időközben olyan fordulat következett be a községi képviselő-testület hatalmi koalíciójában, amely állítólag még a szövevényes helyi politikában jártasabbakat is meglepte. Felbomlik a községi hatalom? - tették fel sokan a kérdést, mert valóban ezt idézheti elő a Népi Demokrata Párt (ide tartozik a polgármester is), ha egy-két képviselője átlép az eddig ellenzékben lévő Szerbia Ereje Mozgalomba (Kariæ követői). Vagyis a vezetést az eddigi Radikális Párt (7), a VMDK (5), az NDP (5), az SZEM (2) és a Szocialista Párt (2) felállás helyett ezután a DP (3), a G17 Plusz (4), a VMSZ (4), a VMDP (2), a VSZDL (2) és az SZEM (5-7) képviselővel vehetné át. Erre azonban nyilván csak az elkövetkező napok, hetek adnak majd választ. Addig megbeszélés megbeszélést, ülés ülést követ, amit azonban mi, hetilap lévén nem igazán tudunk hitelesen és naprakészen követni. Éppen ezért maradjunk csak a helyi közösségek problémájánál.
Bizonytalan vagy egyértelmű?
Jakab Tibor, a VMSZ óbecsei körzeti szervezetének elnöke, tartományi képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyi közösségekkel kapcsolatos kezdeményezésre azért került sor, mert dr. Páll Sándor, a községi képviselő-testület elnöke nem volt megelégedve a péterrévei helyi közösség újonnan kinevezett titkárával, mivel a saját jelöltje súlyos vereséget szenvedett, azaz csak egy szavazatot kapott.
- Itt is az történt, mint a régi közmondásban, hogy egy kiló húsért leölték az ökröt, vagyis dekrétummal megszüntették, illetve nyugalmi állapotba kényszerítették a helyi közösségeket. Az a gyanúnk, hogy csak az eddigi támogatást akarják megspórolni a jövőben. Mi is tudjuk, hogy az alapító el is törölheti azt, amit létrehozott, de a polgárok körében nagy az elégedetlenség. Ezt nem mi gerjesztettük, vagyis nem kell mögötte a VMSZ szándékát sejteni. Az aláírásgyűjtés folyamatosan zajlik, az aktivisták sorra járják a házakat, a célunk az, hogy esélyt adjunk a lakosságnak, maguk harcolják ki az érdekeiket. Mindenképpen vissza szeretnénk vonatni vagy megsemmisíttetni a határozatot, de ez egy esetleges változással hamarabb is bekövetkezhet, mint gondoltuk. Én nem azt mondanám, hogy bizonytalan a politikai helyzet Óbecsén, inkább most válik egyértelművé.
Nem hagyjuk el az épületet!
Koszanov Pál, a VMSZ tagja, 15 éve községi tanácsnok, a harmadik, vagy közismertebb nevén az Újfalu helyi közösség tanácsának az elnöke már harmadik mandátumban. Ez a helyi közösség van a legtávolabb a község központjától, legalább 3-4 kilométer egy irányba. A tetszetős épület üvegajtaján hatalmas plakátok tudatják a polgárokkal a képviselő-testület döntését, egyúttal pedig felhívják a figyelmet, hogy az aláírásgyűjtő íveket itt is elláthatják a kézjegyükkel.
- Majdnem ötven éve létezünk, de a városnak ez a területe a legelmaradottabb - mondja Koszanov Pál. - Sok a sáros utca, sőt, négy utcában még a vízvezetéket is nélkülözik. Itt még szennygödrök vannak, vagyis az Újfalu fekálián úszik. Mintegy 1700 nyugdíjas él itt, akiknek - de nemcsak nekik - nagyon megkönnyítjük az életét azzal, hogy a helyi közösségben megkaphatják a különböző bizonylatokat, űrlapokat, befizethetik a rezsiköltségüket. Elértük, hogy ismét megnyílhasson a posta és a bank, ahol az emberek felvehetik a járandóságukat, illetve kiegyenlíthetik azokat a számlákat, amelyeket nálunk nem lehet. Az utóbbi időben az ADF (Amerikai Fejlesztési Alap) segítségével felújítottuk az általános iskolánkat, érdemes lenne megnézni, hiszen az egyik legszebben berendezett oktatási intézmény, kibővítettük az orvosi rendelőt, végre talán a hétvégi szolgáltatást is sikerül biztosítani. Néhány utcát aszfaltburkolattal láttunk el, az elmúlt két évben négy utcában kiépítették csatornahálózatot, természetesen a lakosság hozzájárulásával, a költségek egyharmadát ugyanis ők viselik. A helyi közösségekre vonatkozó döntés egyébként megjelent a községi hivatalos lapban, de mi bízunk a változásban. Az is gond, hogy huszonvalahány ember kerülne az utcára, ugyanis ennyien dolgoznak a községben lévő nyolc helyi közösségben. Nekünk három alkalmazottunk van, de úgy tudom, ennyien vannak munkaviszonyban az első és a második helyi közösségben is, Földváron és Péterrévén pedig hatan-hatan. Mi továbbra is folytatjuk a tevékenységünket, mintha mi sem történt volna, az épületet nem hagyjuk el. Az objektumot a helyi közösség lakosai építették fel a saját munkájukkal, a berendezést sem a község vette, mindent önerőből, illetve támogatásból szereztünk. Persze, az erőszak távol áll tőlünk, gorombáskodni sem akarunk, de megpróbáljuk védeni a tulajdonunkat.
Igazi értékek és megvásárolhatóság
Dr. Páll Sándort, a községi képviselő-testület elnökét arról kérdeztem, mi indokolta a helyi közösségekre vonatkozó határozat meghozatalát?
- Ha települési önkormányzatokat akarunk létrehozni, és úgy gondoljuk, hogy a város fejlesztéspolitikáját fél kézből kell irányítani, akkor nem engedhetjük meg, hogy a területén három különböző struktúra létezzen, amelyek néha egymásnak ellentmondó határozatokat hoznak. A helyi közösségek igazából nem fejtettek ki semmilyen tevékenységet, csak arra voltak jók, hogy az ott dolgozó hét-nyolc foglalkoztatott felvegye a fizetését. Racionalizálni akarjuk a kiadásokat is. Azt egyébként megbeszéltük, hogy a helyi közösségekben lesz egy kihelyezett tagozat, ahol az emberek továbbra is befizethetik a csatornázási díjat meg a kommunális illetéket, de maga a struktúra felesleges. A falvakban viszont újra kell alakítani a helyi közösségeket, választások is lesznek, ezért ott nem is szüntettük meg őket. Nagy gond az elszámoltatás, a helyszínen megnyilvánuló pénzforgalom, mert noha a községi költségvetésből kapnak eszközöket, bármikor kértük a jelentést, ellenállásba ütköztünk, az önállóságra hivatkozva visszautasították.
* Bizonyos körök azt állítják, hogy Önnek személyes oka volt arra, hogy a képviselő-testület által meghozassa ezt a döntést?
- Bizonyára a péterrévei titkárra gondolnak, de állítom, semmiféle személyes okom nem volt.
* Mi a véleménye az aláírásgyűjtésről?
- Egy demokratikus országban mindenkinek jogában áll, hogy kezdeményezéseket terjesszen be, a községi képviselő-testületnek viszont a hatáskörébe tartozik, hogy a helyi közösségek sorsáról döntsön. Én egyébként még nem láttam, így nem is tudom, mire vonatkozik, esetleg pontosan ki ellen irányul az aláírásgyűjtés. Ha a polgármester leváltása ellen, ahhoz én is tudnék csatlakozni. Egyébként a határozat a polgármester javaslata volt, én csak vezettem azt az ülést, amelyen meg lett szavazva. Annyi közöm van hozzá, hogy tiszteletben tartottam a nemrégiben még együttműködő politikai félnek az akaratát. Én napirendre tűztem, a tanácsnokok viszont szavaztak. Hogy később ki gondolta meg magát, mitől riadt vissza, miért hiszi most azt, hogy másként kellett volna, milyen politikai alkukról van szó, azt én egyelőre nem tudom.
* Tényleg előfordulhat, hogy a jelenlegi hatalom és az ellenzék helyet cserél?
- Ha az megtörténik, akkor itt, Óbecsén, minden olyan előfordulhat, ami a világon sehol sem. Kisebbségi körökben arra sincs példa, hogy egyik magyar párt a másik ellen szavazzon, a VMSZ megtette. Ha a mostani ellenzék és a Kariæ-féle párt meg az NDP összefog, akkor esetleg azok gyakorolhatják a hatalmat, akik eddig kígyót-békát kiabáltak egymásra. A polgároknak pedig csak az marad, hogy a jövőben senkinek sem hisznek a politikában, nem jelennek meg a választásokon. Ahol ennyire jelen van a köpönyegforgatás, hogy a választási ellenfelek összeborulnak, ott hiányoznak az igazi értékek. Ha mindenki megvásárolható, akkor bukik az egész erkölcsi norma. A VMDK messzemenően korrektül viselkedett, azt tűztük napirendre, amit az eddigi együttműködő társainkkal megbeszéltünk, nem javasoltunk olyan napirendi pontokat, amelyek esetében nem volt meg a konszenzus. Igaz, hogy mindenkit nem tudtunk megvédeni, de keményen ellenálltunk annak, hogy a közvállalatok igazgatóbizottságaiban tisztogatás legyen, hogy pályázat nélkül foglalkoztassák az embereket. Szó volt a reprezentációs költségek csökkentéséről, én kértem egy kimutatást, hogy ki mennyit költött el, de a községi elnök megtiltotta az adatok kiadását. Nekem ez nagyon érdekes, mert még én vagyok a képviselő-testület elnöke. Vannak olyanok, akik továbbra is úgy gondolják, hogy a megalomániás tervekkel lehet lendíteni Óbecse helyzetén, ami nagyon furcsa elképzelés. A képviselő-testületen az ajtók be vannak zárva, ami azt jelenti, hogy a polgármester úr valakitől fél, korábban ebben az épületben mindenkinek szabad ki- és bejárása volt, most az igazolványokat le kell tenni a portán. Én tizenöt éve politizálok, félelemre sohasem volt okom, pedig gyakran keményen odamondogatok. Előfordulhat, hogy túl sok volt az ígéret, és most jönnek az emberek, akik meg akarják fizettetni a számlájukat. Erről én nem tehetek, és arról sem, hogy ez valakinél pánikhelyzetet gerjeszt. A politika mindig arról szól, hogy kinek van meg a többsége. Akinek nincs, az ellenzékbe vonul. Mi felkészültünk erre a változatra is, de ez véglegesen lerántja a leplet azokról, akik Óbecsén politizálnak. Azok, akik most éppen ellenünk fordultak, egy hónap alatt három pártot cseréltek. Nem gondolom, hogy ez hiteles és érdek nélküli. Mi meg ott vagyunk, ahol másfél évtizede elkezdtük a politizálást. Rólunk mindenki tudja, kik vagyunk és milyen álláspontot képviselünk.
A polgármester visszavonja a döntést
Riportunk elkészülte után is tovább zajlottak az események Óbecsén. A legfontosabb, hogy Ðorðe Predin Badža községi elnök sajtótájékoztatón bejelentette: visszavonja a helyi közösségekre vonatkozó döntést. Nyilvánosan bocsánatot kért, politikai hibának minősítve a határozat előterjesztését, de egyben azt is hangsúlyozta, hogy azt dr. Páll Sándor kényszerítette ki, mert így akart bosszút állni a péterréveieken. A polgármester a továbbiakban bírálta a községi képviselő-testület elnökének bomlasztó viselkedését és mesterkedését.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Körkép rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..