Desiré Festival 2019 — right here right now
2019.10.31.
LXXIV. évf. 44. szám
Desiré Festival 2019 — right here right now

Nemzetközi regionális kortárs színházi fesztivál, Szabadka, 2019. november 23—30.

A program:
 
november 23., szombat
 
19:00 Jadran Színpad
Bitef Színház (Belgrád)
M.I.R.A.
Koncepció és rendezés: Urbán András
 
21:00 Kosztolányi Dezső Színház
Compagnie Nacera Belaza (Párizs)
LE CERCLE
Koreográfus: Nacera Belaza
 
november 24., vasárnap
 
19:00 és 20:00 Kortárs Galéria Szabadka
PLATÔ (Párizs)
MNÉMOSYNE
Nagy József performansza és fotókiállítása
 
21:00 Kosztolányi Dezső Színház
Hodworks (Budapest)
DÉLIBÁB
Koreográfus: Hód Adrienn
 
november 25., hétfő
 
18:00 Kortárs Galéria Szabadka
PLATÔ (Párizs)
MNÉMOSYNE
Nagy József performansza és fotókiállítása
 
19:00 Jadran Színpad
Tünet Együttes (Budapest)
A TÜNETEGYÜTTES – reality a pincében
Rendező: Szabó Réka
 
21:30 Kosztolányi Dezső Színház
„Stari grad” Kulturális Központ (Belgrád)
VOX DEI – polgári engedetlenség
Szerző és rendező: Zlatko Paković
 
november 26., kedd
 
18:00 Kortárs Galéria Szabadka
PLATÔ (Párizs)
MNÉMOSYNE
Nagy József performansza és fotókiállítása
 
19:00 Jadran Színpad
Taldans (Törökország)
DOLAP
Koncepció és rendezés: Mustafa Kaplan
 
21:00 Kosztolányi Dezső Színház
Apollo 111 Színház (Bukarest)
MEDEIA FIAI
Rendező: Andrei Măjeri
 
november 27., szerda
 
19:00 Jadran Színpad
Regionális Kreatív Műhely (Magyarkanizsa)
ÉJIDŐ
Pilinszky János művei alapján
Rendező: Mezei Kinga
 
21:00 Kosztolányi Dezső Színház
Gllugl Színház (Varasd)
FALAK KÖZT
Rendező: Selma Spahić
 
november 28., csütörtök
 
18:00 Kortárs Galéria Szabadka
PLATÔ (Párizs)
MNÉMOSYNE
Nagy József performansza és fotókiállítása
 
19:00 Jadran Színpad
Bitolai Nemzeti Színház
BAKKHÁNSNŐK – a hanyatlás rövid történe
Euripidész Bakkhánsnők c. műve alapján
Rendező: Igor Vuk Torbica
 
21:00 Kosztolányi Dezső Színház
Moment (Maribor)
HŐS 3.0 – a szavakon túl
Szerzők és előadók: Uroš Kaurin, Vito Weis
 
november 29., péntek
 
18:00 Kortárs Galéria Szabadka
PLATÔ (Párizs)
MNÉMOSYNE
Nagy József performansza és fotókiállítása
 
19:00 Jadran Színpad
Szlovén Ifjúsági Színház (Ljubljana)
Boris Nikitin: A DOLGOK ELLENTÉTE
Rendező: Boris Nikitin
 
21:00 Kosztolányi Dezső Színház
KONCERT
 
november 30., szombat
 
17:00 és 18:00 Kortárs Galéria Szabadka
PLATÔ (Párizs)
MNÉMOSYNE
Nagy József performansza és fotókiállítása
 
19:00 Jadran Színpad
Zombori Népszínház – Szerb Nemzeti Színház (Újvidék)
TARTUFFE
Molière Tartuffe c. műve alapján
Szerző és rendező: Igor Vuk Torbica
 
21:30 Kosztolányi Dezső Színház
„Zetski dom” Királyi Színház (Cetinje)
Karl Marx: TŐKE
Rendező: Urbán András
 

 
 
Az előadásokról bővebben:
 
 
Bitef Színház (Belgrád)
M.I.R.A.
Koncepció és rendezés: Urbán András 
 
A Bitef Színház idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját: harminc éve működik a szerint a statutáris és művészeti koncepció szerint, melyet Mira Trailović színházalapító jelölt ki. Az ő víziója a színház új, progresszív és experimentális megközelítésén alapszik – mind tartalmi, mind formai értelemben.
Az előadás bemutatója épp a Bitef Színház születésnapján, március 3-án volt. Az előadás, amellett, hogy az alapító emléke előtt kíván tisztelegni, áttekintést nyújt a Bitef Színház létrejöttét és művészeti praxisának kialakítását övező történelmi és társadalmi kontextusról is.
A M.I.R.A. című előadás, amely Mira Trailovićnak, a Bitef Fesztivál és a Bitef Színház alapítójának a tiszteletére készült, pontos látleletet ad a mai színházról, melyben a felszínesség, a közhelyesség, a vásárimutatvány-jelleg, a kommercializálódás és a széleskörű publikum silány ízlésvilága ölt testet. Ez a diagnózis határozza meg a témát, melynek keretében Urbán a színházi kifejezésmód, a színpadi forma határait, illetve a színházi provokáció lehetőségeinek autentikusságát kutatja.
 
- - -
 
Compagnie Nacera Belaza (Párizs)
LE CERCLE
Koreográfus: Nacera Belaza
 
Az algériai származású (1969-ben született), de francia környezetben felnövő táncos, autodidakta módon fedezte fel a táncot, melynek egészen kivételes, csak rá jellemző formáját űzi azóta is. 1989-ben alapította társulatát. Sokszor maga tervezi a hangot és a fényeket is. A mostani művét öt fiatal táncosra komponálta, azonban esetükben lényegtelen a kor és a nem, hiszen a nézői szem számára mindvégig csaknem láthatatlanok.
A Le Cercle (A kör) a szufizmus hűvös fegyelme, az utcai breakdance ütközetek körkörös lendülete, és a modernizmus szinte matematikai pontossága közötti térbe vezet. A táncosok mozdulatait áradó, mégis fegyelmezett erő röpíti, amely mintha szakadatlan mély lélegzeteikből fakadna. Nacera Belaza táncművészete mind a hagyományos formák örökségével, mind a kortárs tánc absztrakt vonulataival kapcsolatot tart, ennélfogva behatárolni és leírni lehetetlen.
 
- - -
 
PLATÔ (Párizs)
MNÉMOSYNE
Nagy József performansza és fotókiállítása
 
Nagy József a fényképezésre mint előadóművészetre tekint, egybevonva és egybefonva a két művészeti ágat. Kiindulópontja egy ellentmondás: az előadások ideje feltartóztathatatlan, akárcsak az élet, míg a fénykép megállítja az időt és kimerevíti a pillanatot, akárcsak a halál. A darab célja és témája a fénykép teremtésfolyamata a tervezéstől, amelynek része a tér és a kellékek előkészítése, az alakok elhelyezése és beállítása, egészen a gomb lenyomásáig és a fotó előhívásáig, azaz egy megrendezett háromdimenziós jelenet átalakítása kétdimenziós képpé. Eközben tudás és szakértelem összjátéka azt is feltárja, miként gazdagította a fotózás a filozófiai és esztétikai ismereteinket, és hogyan befolyásolta a látásunkat, azaz alakította a világképünket a történelemre és elsősorban a művészettörténetre gyakorolt hatása révén.
Nagy egy határokat és megkötéseket nem ismerő alkotó, aki ugyanúgy koreográfus mint táncos, képző- mint fotóművész. Alkotói víziója lírai és szenvedélyes. Folyton új formák után kutat, és fáradhatatlanul törekszik az emberi lényeg megértésére, az ember igazságának megközelítésére. A valóság és a fantázia, a hagyomány és a formabontás között egyensúlyozva a lényeget kutatja.
 
 
- - -
 
Hodworks (Budapest)
DÉLIBÁB
Koreográfus: Hód Adrienn
 
A Délibáb gondolatébresztő a magunktól megfogalmazott és kívülről ránk szabott kulturális és politikai valóságok küzdőterén. A kortárstánc megsemmisítése és pusztulása, a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság állapota, hitvesztés, kudarc, a mozdulat halála. Mindennapi érzéseink és elképzeléseink megkérdőjelezése. Ebben a fiktív(?) térben csikarnak ki végletes helyzeteket magukból és egymásból a nehézkedéssel küzdő előadók.
Hód koreográfiái a meglévő táncstruktúrákat igyekeznek bizonytalanná tenni, szétszedni és újraépíteni. Munkái során erősen exponálja a performeri/előadói helyzetet, az exhibíciót szélsőséges emberi állapotokkal, azok verbális és fizikai megidézésével kapcsolja össze. Előadásait a tabukkal szembemenő, vaskos, mégis finom, érzékeny humorú játék jellemzi, és az előítéletmentes, szabad, radikális testkutatás. Táncosai számára a fizikai és lelki kitárulkozáson keresztül utat nyit egy eksztatikus, a tudatalattiból építkező, párhuzamos valóságba. A nézőket pedig abba a szürkezónába csalogatja, ahol a jelentést felülírja a jelenlét.
 
- - -
 
Tünet Együttes (Budapest) 
A TÜNETEGYÜTTES – reality a pincében
Rendező: Szabó Réka
 
Dokumentarista performansz, önreflektív dühkitörés. A független előadó-művészek története a rendszerváltástól kezdve, kusza mindennapjainkig – benne a Tünet Együttes őszinte és személyes szilánkjaival. Gyárlátogatás a kulisszák mögé. Egy ország tünetegyüttese.
A Tünet Együttes új előadása kilóg a korábbi darabok sorából. Szabó Réka, Szász Dániel és Gőz István, a három alapító tag 15 éve dolgozik együtt és most a társulat történetét kínálja fel a saját – szűkebb és tágabb – helyzet értelmezésére. Hogyan érdemes folytatni a munkát, amikor a csapat tünetegyüttese az ország tünetegyüttese egyben? A független alkotók története mindenkié, aki elvesztette viszonyítási pontjait. Az új előadás a kollektív kiégési szindróma tüneteit tárja fel a társulattól ismert öniróniával és humorral.
 
- - -
 
„Stari grad” Kulturális Központ (Belgrád)
VOX DEI – polgári engedetlenség
Szerző és rendező: Zlatko Paković
 
„A Vox Dei – Polgári engedetlenség című színházi előadással emlékeztetni akarom a polgárokat saját elidegeníthetetlen, alkotmányos hatalmukra, elborzasztani őket a jelenlegi rezsim gaztetteinek ábrázolásával, lelkesíteni őket elfojtott szabadelvű politikai eszméink erejével és bátorítani, hogy szerveződjenek, vegyék a saját kezükbe köztársaságunk sorsát, taszítsák le trónjáról, állítsák törvény elé a cosa nostrát, amelyet a Milošević-rezsim közvetlen örökösei, a Szerb Haladó Párt és a Szerbiai Szocialista Párt vezetői és alattvalói csináltak a köztársaságból (res publica).” - Zlatko Paković
 
- - -
 
Taldans (Törökország)
DOLAP
Koncepció és rendezés: Mustafa Kaplan
 
Egy mérnök és egy építész találkozik egy régi hűtőszekrénnyel a színpadon: garantált az izgalmas játékosság és a groteszk humor. Mustafa Kaplan és Filiz Sizanli nem eszközként, hanem teljes értékű partnerként tekint a már használaton kívüli „tárgyra”, ami önálló karakterként létezik a 6x6 méteres térben. Nem csoda, hogy az előadás már 2000 óta rendszeresen feltűnik a legfontosabb a nemzetközi játszóhelyeken, a Dolap közel 20 év után sem poros és unalmas.
A Dolap (mely egyszerre jelent törökül szekrényt és trükköt) kiindulópontja nagyon egyszerű: egy hűtő egyik helyről a másikra szállítása/pakolása; tágabb értelemben viszont az előadás a test és az építészet kapcsolatát, az emberi test és a gép találkozását vizsgálja.
 
- - -
 
Apollo 111 Színház (Bukarest) 
MEDEIA FIAI 
Rendező: Andrei Măjeri
 
A Médeia fiai az Argonauták és az Aranygyapjú legendájának rendezői „lebontását” jeleníti meg. Az előadás humorral és iróniával tematizálja a férfiak sebezhetőségét, a macsóságot, a patriarchátust és a nőgyűlöletet.
A (tengeri tematikájú bárpult képviselte) színpadi világot kizárólag férfiakból álló szereposztás veszi birtokába. Néhány argonauta találkozik itt, hogy megünnepeljék életük nagy élményét - mitológiai utazásukat az Argóval.
Az előadás a szerelem patológiájáról beszél egy erotikailag inkorrekt előadásban. Lényegében férfiakról van szó, akik megpróbálnak megérteni.
 
- - -
 
Regionális Kreatív Műhely (Magyarkanizsa) 
ÉJIDŐ
Pilinszky János művei alapján
Rendező: Mezei Kinga
 
Az előadás Pilinszky János költészetéből táplálkozva, a ma emberének lelki és szellemi hontalanságáról, a teremtett világ  gyönyörűségének és pusztulásának harcáról, az emberi méltatlanságról, a mai kor riasztó kilátástalanságáról kíván szólni, esszenciálisan, a költészet nyelvén.
Az előadás inspirációs anyagát Pilinszky költészete mellett Fülöp Péter győri fotográfus azonos című fotósorozata képezi, melyet a szerző ugyancsak Pilinszky János költészetének ihletettségéből készített el.
Az előadás lényegi meghatározója Mezei Szilárd zenéje, mely élő kivitelezésben kapcsolódik a színpadi cselekményhez.
 
- - -
 
Gllugl Színház (Varasd)
FALAK KÖZT
Rendező: Selma Spahić
 
Négy nő vacsorázik 1941. július 12-e éjszakáján, amely után Varasd már soha többé nem lesz olyan, mint volt. A Falak közt szerzői projektum a személyes felelősségünket veszi górcső alá korunk revizionista törekvései közepette.
„A történelem ismétlődésének okait nem az áldozatokban kell keresni, hanem a tanúkban. A tanúkban, akiknek kötelessége lett volna legalább beszélni, hogy a titkokra ne fél évszázaddal később derüljön fény. Ha már nem teszünk semmit, legalább valljuk ezt be, bármilyen nehéz is legyen. Mert ez azt jelenti, hogy legalább elismerjük a felelősséget, bár igazából soha fel sem fogtuk. Marad a kötelesség és a remény, hogy egyszer majd sikerül.” - Selma Spahić
 
- - -
 
Bitolai Nemzeti Színház
BAKKHÁNSNŐK – a hanyatlás rövid történe
Euripidész Bakkhánsnők c. műve alapján
Rendező: Igor Vuk Torbica
 
„Nem csak Euripidész Bakkhánsnői ezek – ők a mi bakkhánsnőink is, akik tudják, hogy a színház a legfelforgatóbb fegyver, amit emberi elme szült. A színház teremti meg a közösséget (a közönséget). A színház, amely a társadalom és saját személyiségünk felülvizsgálatának színterévé vált, a színház, amely nem szórakozást nyújt, hanem harcol. A szabadságért.
És hogy miféle szabadságért harcol? A rég feledésbe merült szabadságért, azért, amely szertefoszlott abban a pillanatban, amikor az ember már nem ismert el semmit saját hatalmán kívül.” - Biljana Krajčevska dramaturg
„De talán a legérdekesebb kérdés, amellyel az előadás foglalkozik: hogy az identitásunk, ahelyett, hogy azokból az értékekből építkezne, amelyekért harcolunk, elsősorban a »másikkal«, a »külső ellenséggel« szemben táplált ellenséges érzelmeken alapul. Vajon így igyekszünk elleplezni a tényt, hogy a valódi ellenség köztünk van– hogy mi magunk vagyunk az?; hogy nem ismerjük önmagunkat és egymást sem, s hogy semmi nem rombol bennünket jobban, mint a társadalmi korlátok, amelyeket mi emeltünk Magunknak.” - Igor Vuk Torbica rendező
 
- - -
 
Moment (Maribor)
HŐS 3.0 – a szavakon túl 
Szerzők és előadók: Uroš Kaurin, Vito Weis
 
Ki vagy mi lesz a Hősökből, ha túllendülnek a szavakon?
Azt tudjuk, hogy fehér, heteroszexuális, középosztálybeli, családszerető cisz férfiak. Az egyik házas, a másiknak ingatlana van. A közönség meg van róla győződve, hogy nemcsak a színpadon, de a magánéletben is a legjobb barátok, de Vito és Uroš nem rostélyoznak együtt, nem mennek közös családi nyaralásokra, nincs közös csónakjuk, nem kosárlabdáznak együtt, nem ugyanolyan zenét hallgatnak, évente egyszer egy közös családi piknik vagy ebéd és kész. És valami mégis összeköti őket, de ezt nem merik vállalni. Legalábbis nyíltan. Ezért döntöttek úgy, hogy véget vetnek a szavak uralmának. De csak a színpadon, tanúk előtt hajlandók belevágni a kimondhatatlanba. Azzal a kifogással, hogy a színpad mindent elbír, mert ott semmi sem igaz ellenben hamis minden.
 
- - -
 
Szlovén Ifjúsági Színház
Boris Nikitin: A DOLGOK ELLENTÉTE 
Rendező: Boris Nikitin
 
Boris Nikitin félelmetes játékot űz a retorikával és a propagandával. A színház könyörtelenné, durvává, frontálissá és közvetlenné lesz. Egyértelmű: a túlhangsúlyozottság, a provokáció, a valóság és a fikció között húzódó határokkal való szubverzív játék a populizmus kifinomult eszközévé vált a politikai figyelemért vívott harcban. Az egyezményes határokat folyton módosítják és megkérdőjelezik. A nyugati filozófiát mondhatni átvonszoltuk a dadaizmus vermén, s a kérdések, hogy mi a valóság és ki határozza meg azt, a következő bűntett indítékaivá váltak. A non-fiction akár egy lázálom, a paródia korunk paradigmája! A következmények pedig, mint mindig, valóságosak: választási győzelem, válság előidézése, politikai döntések meghozatala, háborúk, áruértékesítés. Az áldozat a kisember és az ő legnagyobb politikai képessége: a sebezhetőség. Milyen igazából a színpadon bemutatott valóság? A kategóriák elmosódnak, minden megkérdőjeleződik.
 
- - -
 
Zombori Népszínház – Szerb Nemzeti Színház (Újvidék) 
TARTUFFE 
Molière Tartuffe c. műve alapján
Szerző és rendező: Igor Vuka Torbica
 
A Tartuffe, Igor Vuk Torbica rendező szerzői projektje egy komplex családtörténetet átszövő hazugságokról és társadalmi képmutatásról szóló jelenkori szerb történetként jött létre. Hogyan történhet meg, hogy a családtagok vakon hisznek a vezérben, aki pedig a demagógia eszközeit felhasználva zsarolja őket, hogy ne tegyenek semmit, hanem váljanak engedelmes polgárokká, s maradjanak is azok? Mennyire könnyen változtatja meg véleményét, elveit az ember? Mennyire aktuális ma is Moliére drámája? Mindezeket a kérdéseket felveti a produkció, melynek eredeti forgatókönyvébe a színészek beemelték saját tapasztalataikat, és így, a rendezővel együtt, létrehoztak egy teljesen új Tartuffe-öt.
 
- - -
 
„Zetski dom” Királyi Színház
Karl Marx: TŐKE 
Rendező: Urbán András
 
„A munkafolyamat elején Marx tanításáról és a Tőkéről beszélgettünk, érintve a filozófia és a gazdaságtan történetét, valamint az emberiség történelmének fordulópontjait. Feltártuk néhány fontos fogalom – mint pl. a dialektikus materializmus, az árufetisizmus, az elidegenedés, a proletárdiktatúra, az osztályharc, a szakszervezetek, a munkaerő, az értéktöbblet – jelentését. Beszélgettünk azokról az örök kérdésekről, amelyek a társadalmunk alakításában részt vevő minden egyént foglalkoztatják.
Kik vagyunk mi? Vajon megszűnik-e valaha a fogyasztás? Mennyibe kerül az idő? Szabadok vagyunk-e? Mi a hazaszeretet?
Hiszünk ebben a projektben, mert ez az előadás rendelkezik azzal az erővel, amely képes hatni az egyénre, képes rábírni őt, hogy szembesüljön saját félelmeivel, állításaival, döntéseivel. Ez a folyamat feltárt előttünk egy más jellegű munkamódszert, kiléptünk a komfortzónánkból és a tanult sémák keretei közül, szembesültünk az ismeretlennel és megengedtük másoknak, hogy másmilyenek legyenek.” - Minja Novaković és Jelena Odalović
 
 

 

Desiré Akadémia
 
Kortárs Galéria Szabadka
Beszélgetések, előadások, kiállítások, prezentációk, workshop
 
Nemzetközi konferencia: TÁRSADALMILAG ELKÖTELEZETT IFJÚSÁGI KULTÚRA
EYE-Net project / „Újvidék 2021 – Európa Kulturális Fővárosa” Alapítvány
 
Performansz – Kiállító színház: TOVÁBBRA IS ÖSSZEESKÜVÉSBEN
A Bitef Színház 30 éve és emlékezés Mira Trailovićra
 
Nagy József fotókiállítása október 25-e és december 6-a között tekinthető meg
 
Lifka Sándor Art Mozi
Filmvetítések
 
 


Jegyfoglalás és jegyvásárlás:
 A Kosztolányi Dezső Színház pénztárában
(Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 5.)
 

Telefon:
+381 24 531 991

Nyitvatartás:
Hétköznap: 10.00-13.00 és 17.00-19.30
Szombaton: 10.00-13.00

ticket@desirefestival.eu

Csúcs Emese:
+381 65 543 3203
 
Jegyárak:
Teljes árú jegy: 400 dinár
Diákjegy / nyugdíjasjegy / szakmai jegy: 300 dinár
Fesztiválbérlet: 4600 dinár (a bérlet a koncertre és a performanszra szóló jegyet nem tartalmazza)
4+1 kedvezmény: 4 jegy megvásárlása esetén az ötödiket ajándékba adjuk  (különböző előadásra szóló jegyek esetén)
 
 
FORDÍTÁST LEHETŐSÉG SZERINT BIZTOSÍTUNK. A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
 
 
Szervező: Kosztolányi Dezső Színház, Desiré Egyesület A Kortárs Művészetért
Főtámogató: Szabadka Város, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatók: Szerbia Kulturális Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Tartományi Kulturális és Tájékoztatási Titkárság, Magyar Nemzeti Tanács
Szponzorok: Grand Motors Ford Subotica, Magyarország Főkonzulátusa - Szabadka, Craft Marketing, Hotel Patria, Dukay-Sagmeister Borászat, Hompot Pincészet, Maurer Pincészet, Carske Kapi, Tonković Pincészet, Arator, Klein House, Farkas Fruits, Bojana Simović, Bojana Vujković
Kommunikációs partner: Codehive
Médiatámogatók: Magyar Szó, Hét Nap, Pannon RTV, RTV YuEco, Vajdasági Rádió és Televízió, Szabadkai Magyar Rádió
Partnerek: Szabadkai Népszínház, Kortárs Galéria Szabadka, Lifka Sándor Art Mozi, MASZK Egyesület, Gyermekszínház Szabadka
 
A Kosztolányi Dezső Színház, a Desiré Villamosa programsorozat és a Desiré Central Station fesztivál a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű intézménye/rendezvénye.
 


Honlap: 
desirefestival.eu

Facebook-oldal:
facebook.com/DesireCentralStationFestival

Instagram-oldal: 
instagram.com/desirefestival
#desirefestival

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Fesztivál rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..