A XLVIII. KMV műfajai és pályázatai

A XLVIII. KMV műfajai és pályázatai

Irodalmi, beszédművészeti és megzenésített versek vetélkedője — Szín- és filmművészeti vetélkedő — Népzenei és néptáncvetélkedő — Néprajzi pályázat — Képzőművészeti pályázat — Plakátpályázat — Az MNT és a KMV közös pályázata — A döntő időpontja: 2015. április 24–26.

IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:
1. vers
2. novella
3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)
4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)
5. humoreszk

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a hat ritkán gépelt oldalt (Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz). Egy-egy versenyző legfeljebb két irodalmi műfajban szerepelhet egy-egy művel, kivéve a vers kategóriát, ahol három művel szerepelhet.

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:
1. anyanyelvi versmondás
2. anyanyelvi prózamondás
3. népmesemondás
4. drámai monológ előadása
5-6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.

Megzenésített vers(ek):
– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

A körzeti versenyek lebonyolításának határideje március 20. A pályamunkákat nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet az Óbecsei Gimnáziumba kell elküldeni (Zelena u. 13., 21220 Bečej) Cseri Angéla tanárnő részére március 31-ig. A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.net címről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell az office@kmvon.net címre! Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailhez mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.


SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZV, KFV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb egy óra tizenöt perc, a kisfilm pedig húsz perces lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.kmvon.net oldalról, és a következő e-mail címre kell elküldeni: szinhaz@tlkk.org, vagy a Művelődési Ház, Fő tér 4., 24400 Zenta postacímre. Jelentkezési határidő: március 22.

Egy-egy filmes csapat/jelentkező legfeljebb három filmmel jelentkezhet.

A részletekről érdeklődni V. Boros Gabriellánál lehet, a 024/812-603 telefonszámon.

A szín- és filmművészeti vetélkedő április 17-én lesz megtartva Zentán.


NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ

Műfajai:

1. népdaléneklés
– szólóének
– kisegyüttes

2. népzene
– hangszerszóló
– kisegyüttes

3. néptánc
– szólótánc
– csoporttánc

A jelentkezési lap a www.kmvon.net oldalról tölthető le, és március 31-éig kell elküldeni Szabó Tóth Gabriellának (5sabo@stcable.net, vagy postai úton a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületbe, a Petőfi Sándor u. 19., 21235 Temerin címre). A részletekről érdeklődni Szabó Tóth Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552.

A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője április 23-án lesz megtartva Temerinben.


NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

Témakör:
1. Családom története
2. Szabad téma

A munkában fel kell tüntetni a következőket:
– a tanuló neve, hányadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve
– felhasznált irodalom
– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

A műveket három példányban várják a következő címre: Thurzó Lajos Közművelődési Központ – zentai Városi Múzeum, Posta utca 18., 24400 Zenta; és elektronikus úton az agnes@tlkk.org és a raffaij@open.telekom.rs címre. Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.net oldalon található, a zentai Városi Múzeumban pedig Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutatónál személyesen vagy a 024/811-348-as telefonszámon kapható. A munkák beküldési határideje március 22.


KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Műfajok:

1. rajz, grafika
2. festészet
3. szobrászat
4. fotó
5. egyéb vizuális kifejezési formák

Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (minimum 15×20-as formátum) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.

A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással szerepelhet.

A munkákat a Jovan Popović 13., 21220 Óbecse címre kell elküldeni, Szilágyi Miklós részére március 22-éig.


PLAKÁTPÁLYÁZAT

A plakát kötelező szövege:

XLVIII. KMV – 2015
Szín- és filmművészeti vetélkedő: április 17., Zenta
Népzenei és néptáncvetélkedő: április 23., Temerin
Óbecse:
április 24. beszédművészeti vetélkedő és megzenésített versek vetélkedője
április 25. irodalmi vetélkedő
április 26. gálaműsor és díjkiosztás

A számítógépen készített plakát formai követelményei:
– méret: 300×430 mm
– felbontás: 200-300 dpi

A Photoshopban készített plakát lehetőleg .psd vagy .pdf kiterjesztésű legyen.

Egy-egy versenyző legfeljebb három plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

A számítógépen készített plakátokat e-mailben várjuk az office@kmvon.net címre, vagy CD-n a Jovan Popović u. 13., 21220 Óbecse címre, Szilágyi Miklós részére március 6-áig. Ugyanerre a címre kell elküldeni a kézzel készített plakátokat is.


MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT

Műfajok:

1. vers
2. novella
3. publicisztikai írás
4. szépirodalmi esszé
5. regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni. Ajánlott szövegek a www.kmvon.net honlapon találhatók, a szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma). A pályamunkákat március 22-éig várják a Híd folyóirat szerkesztőségébe e-mailben a hid@forumliber.rs vagy postai úton a következő címre: A Híd folyóirat szerkesztősége – A KMV fordítói pályázatára, Vojvoda Mišić u. 1., 21000 Novi Sad.


Az MNT és a KMV közös pályázata – a Magyar Nemzeti Tanács különdíja

2012-ben a KMV publicisztikai pályázata egy külön kategóriával, az MNT és a KMV közös pályázatával bővült, amelynek célja a tizenéves generáció anyanyelvünk iránt tanúsított kisebbségi érzésnek tompítása.

A tanulók nyelvi jogokra, hivatalos nyelvhasználatra vonatkozó, címében és műfajában kötött témában pályázhatnak. Ajánlott címek:
a) Nyelvtelenül, jeltelenül…;
b) Hivatalos nyelvelés;
c) Nyelvében él az állam;
d) Végvárunk a nyelv;
e) Nyelvőrködés;
f) Nyelvi tudatunk.

Mindegyik címhez javasolt alcím:
A szerbiai nyelvi jogérvényesítés lehetőségei és korlátai vagy a hivatalos magyar nyelvhasználat lehetőségei és korlátai Szerbiában.

A pályamunkákat március 22-éig várják az office@kmvon.net címre.


Kérünk minden pályázót a megadott terjedelmi- és időkeretek pontos betartására!

A KMV műfajaival és pályázataival kapcsolatban bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában, a www.kmvon.net oldalon. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket az office@kmvon.net címre várjuk.

Címkék: kmv2015
Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Mozaik rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Facebook

Támogatóink