A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi pályázatai

A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi pályázatai

A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a 2020. évi pályázatait, melyek a következők:

1. Általános kulturális pályázat,

2. Nemzeti önazonosságot őrző, hagyományos rendezvények megszervezésére vonatkozó kulturális pályázat,

3. Kiemelt jelentőségű rendezvények megszervezésére vonatkozó kulturális pályázat,

4. Nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó pályázat,

5. Kistérségi médiumok részére kiírt tájékoztatási pályázat,

6. Kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt oktatási pályázat,

7. Nem kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt oktatási pályázat,

8. A szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utóneveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására kiírt pályázat.

 


 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS KULTURÁLIS PÁLYÁZATA

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázat tárgya a magyar közösség kultúrájának fejlesztését segítő egyesületek és szervezetek támogatása.

3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

- amatőr művelődési egyesületek és

- művelődési szervezetek.

4. A támogatást igényelhetik:

- eszközbeszerzésre,

- működési költségek finanszírozására és

- programok szervezésére.

5. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 700 000 (azaz kétmillió-hétszázezer) dinár.

6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.

7. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

8. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.

9. A pályázat megvalósulási paraméterei:

- megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.

- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.

10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:

- a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,

- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,

- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

11. A szervezetek egy pályázatot nyújthatnak be.

12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

13. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„ÁLTALÁNOS KULTURÁLIS PÁLYÁZAT”

15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Kulturális Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke s. k.

 


 

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS NEMZETI ÖNAZONOSSÁGOT ŐRZŐ, HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ 2020. ÉVI KULTURÁLIS PÁLYÁZATA

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázat tárgya a magyar közösség kultúrájának fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása.

3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

- amatőr művelődési egyesületek és

- művelődési szervezetek.

4. A támogatást igényelhetik: a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények megszervezésére.

5. A kiosztásra kerülő támogatás: 1 800 000 (azaz egymillió-nyolcszázezer) dinár.

6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.

7. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

8. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.

9. A pályázat megvalósulási paraméterei:

- megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.

- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.

10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:

- a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,

- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,

- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

11. A szervezetek egy pályázatot nyújthatnak be.

12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

13. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„NEMZETI ÖNAZONOSSÁGOT ŐRZŐ HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT”

15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Kulturális Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke s. k.

 


 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ 2020. ÉVI KULTURÁLIS PÁLYÁZATA

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázat tárgya a magyar közösség kultúrájának fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása.

3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

- amatőr művelődési egyesületek,

- művelődési szervezetek és

- kulturális intézmények,

amelyek a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségűvé nyilvánított rendezvények szervezői.

4. A támogatást igényelhetik: a kiemelt jelentőségű programok megszervezésére.

5. A kiosztásra kerülő támogatás: 1 800 000 (azaz egymillió-nyolcszázezer) dinár.

6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–100 000 dinár.

7. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

8. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.

9. A pályázat megvalósulási paraméterei:

- megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.

- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.

10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:

- a jelen pályázati felhívás 3., 4., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,

- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,

- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

11. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

12. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

13. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„KIEMELT JELENTŐSÉGŰ KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT”

14. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

15. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Kulturális Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

16. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

17. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

18. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

19. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke s. k.

 


 

 

 A MAGYAR NEMZETI TANÁCS NEM KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ 2020. ÉVI PÁLYÁZATA

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázat tárgya a magyar közösség civil szerveződésének fejlesztését segítő szervezetek és egyesületek támogatása.

3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

- nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek.

4. A támogatást igényelhetik:

- eszközbeszerzésre,

- működési költségek finanszírozására és

- programok szervezésére.

5. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 250 000 (azaz kétmillió-kettőszázötvenezer) dinár.

6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.

7. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

8. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.

9. A pályázat megvalósulási paraméterei:

- megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.

- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.

10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:

- a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,

- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,

- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

11. A szervezetek egy pályázatot nyújthatnak be.

12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

13. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„PÁLYÁZAT NEM KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE”

15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács pályázatait elbíráló bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke s. k.

 


 

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2020. ÉVI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázat tárgya a kistérségi média fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása.

3. A pályázatot azon jogi személyek jelentkezhetnek, akik:

- magyar nyelvű nyomtatott/online sajtót készítenek,

- magyar nyelvű műsorokat is sugárzó rádiót működtetnek,

- magyar nyelvű műsorokat is sugárzó kábeltelevíziót működtetnek.

4. A támogatást igényelhetik:

- eszközbeszerzésre,

- köztájékoztatási tartalmak gyártási költségeinek teljes vagy részbeni támogatására.

5. A kiosztásra kerülő támogatás: 900 000 (azaz kilencszázezer) dinár.

6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 50 000–75 000 dinár.

7. A pályázat formája nyílt, a pályázatokra odaítélt támogatás vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

8. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.

9. A pályázat megvalósulási paraméterei:

- megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.

- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.

10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:

- a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,

- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,

- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták,

- nem töltik ki a Magyar Nemzeti Tanács online tájékoztatási kérdőívét.

11. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

13. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„PÁLYÁZAT KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE”

15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Tájékoztatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján kerül meghirdetésre.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke s. k.

 


 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRT, 2020. ÉVI OKTATÁSI PÁLYÁZATA

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

- a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények, valamint

- azok az általános iskolák, amelyekben az oktatás többségében magyarul, illetve kizárólag magyar nyelven folyik.

3. A támogatást igényelhetik:

- eszközbeszerzésre,

- programok szervezésére.

4. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 700 000 (azaz kettőmillió-hétszázezer) dinár.

5. Az intézményenként igényelhető támogatás összege: 30 000–100 000 dinár.

6. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

7. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.

8. A pályázat megvalósulási paraméterei:

- megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.

- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.

9. A pályázaton nem vehetnek részt azok az intézmények, amelyek:

- a jelen pályázati felhívás 2., 3., 10., 11., 12. és 13. pontjának nem tesznek eleget,

- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,

- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

10. Az intézmények egy pályázatot nyújthatnak be.

11. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül lehet, kizárólag magyar nyelven. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

12. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

13. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„PÁLYÁZAT KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE”

14. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebezni.

15. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Oktatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

16. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

17. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

18. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

19. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke s. k.

 


 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS NEM KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRT, 2020. ÉVI OKTATÁSI PÁLYÁZATA

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

- olyan általános iskolák, amelyekben az oktatás magyar nyelven is folyik, de amelyek nem kiemelt jelentőségű intézmények.

3. A támogatást igényelhetik:

- eszközbeszerzésre,

- programok szervezésére.

4. A kiosztásra kerülő támogatás: 1 800 000 (azaz egymillió-nyolcszázezer) dinár.

5. Az intézményenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.

6. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt használható.

7. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.

8. A pályázat megvalósulási paraméterei:

- megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.

- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.

9. A pályázaton nem vehetnek részt azok az intézmények, amelyek:

- a jelen pályázati felhívás 2., 3., 10., 11., 12. és 13. pontjának nem tesznek eleget,

- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,

- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

10. Az intézmények egy pályázatot nyújthatnak be.

11. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül lehet, kizárólag magyar nyelven. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

12. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

13. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„PÁLYÁZAT NEM KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE”

14. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebezni.

15. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Oktatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

16. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

17. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

18. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

19. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke s. k.

 


 

PÁLYÁZAT A SZERB NYELVEN ANYAKÖNYVEZETT CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNEVEKNEK A MAGYAR NYELV SZABÁLYAI SZERINTI VÁLTOZTATÁSÁVAL JÁRÓ KÖLTSÉGEK RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

I . A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A pályázatra azok a Szerb Köztársaságban lakhellyel rendelkező és anyakönyvezett személyek jelentkezhetnek, akik a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utónevüknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatását kérték.

A résztámogatás az anyakönyvi kivonat, az állampolgársági igazolás és a személyazonosító igazolvány cseréje, valamint a névváltoztatási eljárás megindítására kifizetett illetékekre vonatkozik.

A pályázat 2020. március 13-ától a Tanács költségvetésében erre a célra előirányzott pénzösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2020. december 31-éig áll nyitva.

II. A TÁMOGATÁS NAGYSÁGA

A pályázaton kiosztásra kerül A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (meghozva 2019. december 30-án az M/H/25/2019. iratszám alatt) 465. kontószámának 100. alkontószáma alatt szereplő „A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási, illetve a magyar nemzeti hovatartozás anyakönyveztetési költségeinek megtérítése” elnevezésű tételében meghatározott összeg.

Az egy-egy pályázónak odaítélhető összeg nagyságát a Tanács elnöke által meghozott egyedi határozat szabja meg.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati formanyomtatványt és a kötelező mellékleteket a pályázóknak egy-egy példányban kell átadniuk.

A teljes pályázati dokumentáció a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs) tölthető le.

 pályázati formanyomtatványhoz a következő iratokat (illetve iratmásolatokat) kell csatolni:

• a névváltoztatásról szóló végzés és

• a befizetőlapok fénymásolatát.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje 2020. december 31-e.

A pályázatokat a jelentkezők zárt borítékban adhatják át a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.), vagy a következő postai címre küldhetik el:
MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALA 24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

A pályázatokat a „SZERBÜL ANYAKÖNYVEZETT NEVEK MAGYAROSÍTÁSA” megjelöléssel ellátva, a pályázó nevével és címével kell átadni, illetve postázni.

IV. ELBÍRÁLÁS

Az érvényes pályázatokat a Hivatal bírálja el, javaslatát pedig továbbítja a Tanács elnökének.

A támogatott pályázatokról, valamint a támogatások pontos összegéről a Tanács elnöke határozattal dönt a pályázatok benyújtását követő 30 napon belül. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntéssel szemben a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha az ellentétes a pályázati kiírásban meghatározottakkal, illetve ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személye által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Tanács Hivatala a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács Hivatala nem küldi vissza.

V. A RÉSZTÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az elbírálást követően a nyertes pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza a résztámogatás nagyságát, folyósításának idejét, a jogosultsági feltételek megszűnését, a visszafizetési kötelezettség eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A támogatott a szerződés aláírásával szerez jogot a résztámogatás folyósítására.

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Pályázat rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi pályázatai
Pályázat
  • 2020.06.22.
  • LXXV. évfolyam 25. szám
A Magyar Nemzeti Tanács 2020. évi pályázatai
Pályázat
  • Csermák Zoltán
  • 2020.06.19.
  • LXXV. évfolyam 25. szám
Facebook

Támogatóink