Nem találja a kiutat a jog útvesztőjéből?

Nem találja a kiutat a jog útvesztőjéből?

Forduljon az ombudsmanhoz!

Idegesen feküdt le, és még idegesebben ébredt. Tudta, hogy az egész napja rá fog menni. S abban sem volt biztos, hogy sikerrel jár. Ezt az egy szabad délelőttöt is alig tudta kikunyerálni a munkahelyén, másikat biztosan nem kap. Mi lesz, ha még sincs meg minden papírja? Mi lesz, ha órákig áll sorban, mégsem jut semmire? Mi lesz, ha lekiabálják, elutasítják, visszaküldik? Majd jól megmondja a magáét!

A legtöbb emberben ilyen érzéseket ébreszt, ha hivatalba vagy közvállalatba, közintézménybe készül „ügyet intézni”. Ki ne tapasztalta volna, hogy önkényeskednek vele, a polgárral? Ki az, aki még soha nem veszett el a bürokrácia és a jog útvesztőjében? Vagy nem slattyogott ki megszégyenülten, lemondóan legyintve, a nagybetűs Hivatalból? Esetleg egy szaftos, de parttalan vita, beolvasás után. Aki így járt, abban csak a keserű szájíz maradt meg, ügye viszont nem jutott előre. Valóban nincs más választás?

Tavaly 2300 polgár bízott benne, hogy van más megoldás. Ennyien fordultak a szabadkai ombudsmani hivatalhoz, azaz a polgári jogvédőhöz. Ez a szám többszöröse az országos átlagnak, például az újvidéki ombudsmani hivatalhoz 830 polgár fordult 2016-ban. Erről már Tóth Szalai Erika szabadkai ombudsmanhelyettes számolt be, akit azután kerestem fel, hogy a szabadkai városi képviselő-testület elé került a hivatal tavalyi évi munkájáról szóló jelentés.

— A nehéz gazdasági helyzet egyre több polgártársunkat érinti. A legveszélyeztetettebb jogok a gazdasági és a szociális biztonsággal kapcsolatosak. Ha a rendszereket nézzük, a kisbirtokos földműveseket érintő igazságtalan járulékrendszer a legaggasztóbb, halmozódnak az adósságaik. Bizonyos előrelépést tapasztaltunk, mivel az adóhivatal már nem indít kényszermegfizettetést. Olyan ígéretek hangoztak el, hogy az idén megreformálják ezt a rendszert, könnyítéseket terveznek az adósságot és a kamatot illetően — mondta Tóth Szalai Erika.

* Milyen ügyekben fordulnak önökhöz a polgárok?

— Vannak konkrét ügyek, melyek egyes polgárokat érintenek. De voltak olyan ügyeink, amelyek nyomán egyes közvállalatok bizonyos rendszerei bizonyultak rossznak, tehát olyan problémára mutatott rá az egyéni panasz, amely jelenlétünknek köszönhetően a közvállalat rendszerének megváltoztatását eredményezte.

* Mond konkrét példákat?

— Egyik polgártársunk a közcsatornára szeretett volna rákapcsolódni. A Vízművek és Csatornázási Közvállalatban egy pótfeltételt szabtak meg számára, a szomszéd ház tulajdonosának a jóváhagyását kérték tőle. Arról a gyakorlatról van szó, hogy egy nem túl frekventált helyen a polgárok társfinanszírozásában épült ki a csatorna. Megindítottuk a vizsgálatot, véleményeztük ezt az ügyet, aminek hatására a közvállalat rendszert változtatott, így már nem kérik a szomszédos épület tulajdonosának jóváhagyását. A másik ilyen ügyünk a Kéményseprő Közvállalattal kapcsolatos. Egy polgártársunk azzal a panasszal élt, hogy rendszeresen számlázzák a szolgáltatást, viszont biztonsági okok miatt nem végzik el a kéménytisztítást. A vállalat módosította rendszerét az ügy kapcsán. Az Építési Igazgatóság munkájára is érkezett panasz, a mozgássérültek nehezményezték, hogy a Harcosok sorakozója lakótelepen levő uszodánál az egyik átjárónál nincs lehetővé téve az akadálymentes közlekedés. Az Építési Igazgatóság ezt elismerte, és nyilatkozatot tett, hogy rövid időn beül orvosolja a gondot. A Szociális Központ munkája kapcsán 36 polgár fordult a hivatalhoz azzal a panasszal, hogy lassú az ügyintézés. A szociális ellátásra vonatkozó kérvényeiket 60 napon túli ügyintézésben bírálták el, a gyakorlatban viszont akár több hónapig is elhúzódhatott. Kiderült, hogy emberi mulasztásról volt szó, az igazgatónő áthelyezéssel és felmondással oldotta meg a problémát — meséli az ombudsmanhelyettes.

A hivatal kezdeményezésére a városi képviselő-testület 400 000 dinárt fordított a cselekvőképesség megvonását megelőző pszichiátriai szakértői véleményezés pénzelésére. Tömegesen fordultak a polgárok panaszaikkal az ombudsmanhoz egy-egy kényszerbeteg zavaró viselkedése kapcsán. Például amiatt, ha valaki az udvarában, lakásában rengeteg szemetet halmozott fel... Az egyik lakótelepen egy nő rendszeresen kiáll a balkonra, és órákon át üvölt...

— Ezekkel az esetekkel senki sem foglalkozott. Hat-hét ilyen ügyről érkezett bejelentés, ami ugyan nem sok, de az ott lakók életét pokollá teszi. Úgy éreztem, lépni kell, és szerencsére kezdeményezésemet a vkt megértően fogadta.

A tv-előfizetési díj bevezetése után tömegesen jelentkeztek olyan polgárok, akik gyümölcsösükben és földjeiken az áramot kizárólag öntözési célra használják, a villanyszámlán azonban a szolgáltató felszámolta a tv-előfizetési díjat is.

— Mivel a szolgáltatónak ilyen jellegű űrlapja vagy megoldási lehetősége nem volt, a hivatalunk kidolgozta a felmentési kérelem szövegét, kapcsolatba léptünk a Vajdasági RTV-vel, és elértük, hogy a szabályos beadványok alapján felmentsék a polgárokat eme díj fizetése alól. Néhány vajdasági város jelentkezett, és kérte tőlünk a kidolgozott űrlapot.

A peremvárosi helyi közösségekben továbbra is kihelyezett fogadónapokat tartanak, így a Szabadkához tartozó falvakban élők helyben kérhetik a jogvédő segítségét.

— Főleg a magyarlakta falvakról van szó. A kisebb településeken élők nehezebben érvényesítik jogaikat, mint a városban élők. Rengeteget segítettünk nekik a legalizációs eljárásban. Megállapítható, hogy nagyon rendezetlen vagyon- és adóügyeik vannak. Ezekben is hathatósan segítünk és tájékoztatunk. Megtanítjuk az embereket élni a jogaikkal, a könnyítésekkel, és eleget tenni a kötelezettségeiknek.

Szabadka Város Ombudsmani Hivatalának elsődleges feladata a polgárok jogainak védelme, munkatársai emellett útbaigazítást adhatnak a polgároknak arról, melyik hivatalhoz forduljanak egy konkrét esetben. Tevékenységük a polgárok számára ingyenes.

 

Az ombudsmani hivatal Szabadkán, a Szabadság tér 1. alatt található, azaz a városháza épületében. Elérhetőségei: tel.: 024/626-898, e-mail: ombudsman@subotica.rs.
Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Interjú rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Nem találja a kiutat a jog útvesztőjéből?
Interjú
Facebook

Támogatóink