A megkezdett munkálatok a rendkívüli helyzetben is folytatódtak

A megkezdett munkálatok a rendkívüli helyzetben is folytatódtak

Az elmúlt hetekben a járvány miatt bevezetett rendkívüli helyzet ellenére is zajlottak a különféle beruházások Csóka községben: folytatódott a vízvezeték-hálózat korszerűsítése, megkezdődött az általános iskola épületének felújítása, befejeződött a templom körüli kerítés létrehozásának első szakasza, Padén új aszfaltburkolatot kapott a Vasút utca.

A bevezetőben felsorolt és a község többi települését is érintő tevékenységekről Kormányos László, a VMSZ tartományi képviselője, Zombori Csaba alpolgármester és Oláj Tibor, a községi képviselő-testület elnöke számolt be. Az elmondottakból kiderült, annak ellenére, hogy Csóka a fejletlenebb községek közé tartozik, az önkormányzatnak van jövőképe. A közösség, azon belül a csókai magyarság szülőföldön maradásához szükséges programok kivitelezéséhez — érintsék azok a gazdaságot vagy a civil szférát — tartományi és köztársasági eszközök is társulnak, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és a Prosperitati Alapítvány támogatása is jelentős.


Zombori Csaba, Oláj Tibor, Kormányos László (a szerző felvételei)


Ivóvíz és utak

Csóka ivóvízhálózatának a teljes körű rekonstrukciója, a régi azbesztcsöveknek műanyagra való cseréje, öt éve kezdődött. Jelenleg az 5/b fázis van soron, befejezése júliusig várható. A 47,3 millió dinár értékű munkálatok finanszírozásának nagy részét — 32,2 millió dinárt — a tartományi kormány vállalta, a fennmaradó részt a községi költségvetésből különítették el. A padéi ivóvízhálózat karbantartására 2,5 millió dinárt irányoztak elő, valamint szűrőberendezéssel felszerelt közkutak létesítését tervezik a község településein.

Az évek óta éktelenkedő kátyúk eltűnésével és az új aszfaltburkolattal látványosan megváltozott a padéi Vasút utca (Železnička) kinézete, emellett Feketetón és Tiszaszentmiklóson is aszfaltoztak. A lakosság megelégedésére további tervdokumentáció készül a szilárd útburkolat kiépítésére Feketetón, Kanizsamonostoron és Hódegyházán is. A falvakat összekötő utak egy részére is ráfér a jelentős felújítás. Ide tartozik a Tiszaszentmiklós és Hódegyháza közötti helyi jellegű út kiszélesítése — mivel a beruházás valószínűsíthető értéke 100—200 millió dinár lesz, köztársasági támogatásra is számítanak. Az ügy érdekében a VMSZ képviselői erőteljes lobbitevékenységet fejtenek ki.

A községi képviselő-testület jóváhagyta az M—24-es út részletes területrendezési tervének módosítását a tiszai híd és a csókai benzinkút közötti etapra, mely a kerékpárutat is magában foglalja. Régi probléma a Feketetóról Egyházaskérre vezető út borzalmas állapota, de ez szintén rendeződni látszik, a kiszélesítése és aszfaltozása ugyanis bekerült a köztársasági útfejlesztési tervek sorába. Említésre méltó még Padénál, az Aranka folyón átvezető híd kiépítésének a terve is, emellett készül a tiszaszentmiklósi szennyvízelvezető csatornahálózat és szennyvíztisztító tervdokumentációja, a községi képviselő-testület pedig a földgázvezeték bővítésére vonatkozó stratégiai programot fogadott el. Az utóbbi valószínűleg EU-s támogatással valósulhat meg.


Vízvezeték-felújítás Csókán


Iskolák, templomok, szociális védelem

Csóka Önkormányzata a Közbefektetések Irodájánál nemcsak a helyi Jovan Popović Általános Iskola, hanem a padéi oktatási intézmény teljes körű felújítását is kezdeményezte. Az MNT az állandó támogatásai révén (játszóterek korszerűsítése, játszósarkok adományozása, iskolakönyvtárak állományának bővítése, eszközbeszerzések stb.) Csóka községben is az oktatás legnagyobb mecénása, de a költségvetés is szán eszközöket erre a célra.

A közelmúltban zárult le a csókai Szentháromság katolikus templomhoz tartozó kerítésfal rekonstrukciójának első szakasza, mely 5,8 millió dinár értékben a bontást, a területrendezést, a betonozást és a kőművesmunkákat tartalmazta. A következő feladat, mely várhatóan még az idén realizálódik, a kovácsoltvas kerítés felszerelése lesz. Mivel a templom kiemelt műemléki védettséget élvez, a munkálatok során az egykori eredeti állapotot kell visszaállítani.

A katolikus és a pravoszláv templomokon, egyházi objektumokon a korábbi években elvégzett kisebb, de inkább nagyobb javítások után a közeljövőben a hódegyházi Szent Mihály római katolikus templom tetőszerkezetének felújítása és a toronyablakok cseréje várható.

Tekintettel a gazdasági helyzetre és a lakosság demográfiai összetételére, Csóka Község költségvetésében hangsúlyosan jelentkeznek azok a tételek, amelyek a lakosság szociális ellátásáról hivatottak gondoskodni. Az önkormányzat által alapított Szociális Központ fenntartására 5,5 millió dinárt különítenek el, emellett a szociális politika megvalósítására még 22 millió dinárt, a diákok utazási költségének részleges megtérítése 13 millió dinárt igényel, valamint a község minden egyetemi hallgatója havi 5000 dináros ösztöndíjban részesül. Nemrégiben 2080 kisnyugdíjas kapta meg a 2500 dinár értékű segélycsomagot, az akció lebonyolításában mintegy 40 önkéntes vett részt.


Tetszetős kerítésfal a csókai Szentháromság-templom körül 


Mezőgazdaság és további tervek

Csóka kataszteri községben 2017-ben kezdődött a mezőgazdasági földek tagosítása. A folyamat nemcsak bonyolult és hosszadalmas, hanem költséges is, az illetékes bizottság és az albizottságai továbbra is dolgoznak. A mezőgazdaság fejlesztéséhez tartozik a határban levő utak rendezése is, mint például zúzott kővel való borításuk Padén, Tiszaszentmiklóson és Szanádon. Nem mellékes az sem, hogy a Prosperitati Alapítványnak köszönhetően Csóka községbe az elmúlt négy évben több mint 243 millió dinár támogatás érkezett, melynek többségét éppen a mezőgazdasági termelőknek sikerült lehívniuk.

A fenti összefoglalóba természetesen nem kerülhetett be minden, de végezetül elmondható, hogy kidolgozták a csókai egészségház központi épülete felújításának tervdokumentációját, a befektetés értéke 51 millió dinár lesz. Beszélgetőtársaim fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a jövőben törődni kívánnak a rossz állapotban levő Marczibányi—Lederer-kastéllyal is, mely Csóka egyik szimbólumának számít.


A padéi Vasút utca az új aszfalttal

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Riport rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

A megkezdett munkálatok a rendkívüli helyzetben is folytatódtak
Riport
A megkezdett munkálatok a rendkívüli helyzetben is folytatódtak
Riport
Facebook

Támogatóink