Zombori körkép

Zombori körkép

Számos infrastrukturális beruházás van folyamatban Zomborban. Megújul a várost Bezdánnal összekötő út, segítve a tehergépjármű-forgalmat Horvátország és Magyarország felé. Bővítették a vízvezeték-hálózatot, eljuttatva így a tiszta, jó minőségű vizet a városhoz tartozó falvakba.

Ez az 50 millió dináros beruházás Nemesmiliticset, Sárit, Doroszlót és Bácsgyulafalvát is érinti. Bezdánban és környékén pedig egy másik fejlesztésnek köszönhetően jutottak jó minőségű vízhez a település polgárai. Pribilla Attila, Zombor város segédpolgármestere nyilatkozott lapunknak.

* Az infrastrukturális fejlesztések terén melyik a legjelentősebb beruházás a városban?

— December 31-én fejeződött be a Zombor—Baja 2 Interreg—IPA-projektum, melynek keretében több mint 12 kilométeren át Zomorból kiindulva Bezdán felé kiszélesítettük és megerősítettük az utat. A fejlesztés következő szakaszában kiszélesítjük az utat egészen Béregig, vagyis a határig. Ott a következő két-három évben egy új határátkelőhely épül, mely lehetővé teszi majd az áruforgalmat is. A jelenlegi határátkelő csak 3,5 tonnás teherig teszi lehetővé a teherszállítást, úgyhogy ha Nyugat-Európába szeretnénk szállítani a zombori árut, akkor vagy Gombos felé kell kerülni, vagy egészen Kelebiáig. Ezt az áldatlan állapotot szeretnénk ezzel feloldani. A Szerbia Útjai Közvállalat megígérte, hogy rövid időn belül megkezdi a munkálatok második szakaszát, és így elkészül az út a határig. Bezdán két határra nyílik, a horvátországi átkelőn is időnként átengedik a nyerges vontatókat, ezért emiatt is létszükséglet, hogy kiszélesítsük és megerősítsük ezt az utat, mely Zombor egyik központi útkereszteződésétől indul és a vasúti átkelőig húzódik. A fejlesztésnek ezt a szakaszát a projektum keretében a város finanszírozta. Ezen a szakaszon az alacsonyfeszültségű áramhálózat a biztonság kedvéért a földbe lett helyezve, valamint a közvilágítás is meg lett itt újítva, és a vízelvezetés kérdését is megoldottuk. A közvilágítás megújítása fontos lépés volt, hiszen rengeteg kamion és nyerges vontató halad át ezen az útszakaszon, mely már-már főúttá lett nyilvánítva. Itt halad át az a forgalom is, amely Apatinból tart a bezdáni határátkelők felé. A már felújított útszakasz a vasúti átjáróig húzódik, illetve a szabadkai kerülőút torkolatáig. A kérdéses út pedig folytatódik Bezdán irányába. Az első szakaszban 12,5 kilométer lett leaszfaltozva, a most következő fázis egy kicsivel hosszabb, hiszen egészen a határig húzódik. A következő fontos beruházás pedig a Sztapár és Szivác közötti új út megépítése, melyet a tartomány segítségével fogunk megvalósítani. Ez az út ma még nem létezik, részben még földút sincs ezen a tervezett szakaszon. Ha pedig már az utakról van szó, akkor mindenképp fel kell újítani a Zombor és Szabadka közöttit is, szerencsére ez is bekerült az illetékes minisztérium prioritásai közé. Aki utazott ezen az úton, láthatta, hogy Nemesmilitics és Sári között helyenként nagyon rossz az út, és lassan már veszélyessé is vált. Reményeink szerint ez a beruházás mielőbb megvalósulhat. Zombor város útinfrastruktúrája két-három évvel ezelőttig fejletlen volt, ezen most sikerült változtatni azzal, hogy új határátkelő is nyílt két évvel ezelőtt, a Bácsszentgyörgy—Haraszti átkelő, ahol van még egy 5 kilométeres útszakasz, melyet fel kellene újítani, és akkor még könnyebb lenne a közlekedés Magyarország felé. Azon az úton nincs teherszállítás, de így Baja és Zombor között 12 kilométerrel rövidebb az út, és aki rajtunk keresztül szeretne eljutni az M6-os autópályára, illetve Nyugat-Európába, itt tudná a legrövidebb úton megtenni. A turistaidényben és a vendégmunkások hazajövetelekor ez az útszakasz enyhítheti a nagy forgalmat, és segíti Kelebia, Horgos és a béregi határátkelőhelyek tehermentesítését is.

* Jelentős fejlesztések valósultak meg a vízvezeték- és a szennyvízhálózat bővítése tekintetében is a városban, illetve a hozzá tartozó településeken.

— A városban folyamatosan, utcáról utcára építjük ki a szennyvízhálózatot, a központban ez már megtörtént, most a város pereme felé haladunk, jó ütemben. Ami nagyon fontos, hogy a zombori vízgyár jó minőségű vize eljutott majdnem mindegyik településig. A falvakban a meglevő kutakból nem tudtunk jó minőségű vízhez jutni, olyannyira, hogy például Doroszlón még a műszaki víz minőségét sem érte el a kút vize, így sem biológiailag, sem pedig vegyi tekintetben nem volt megfelelő. Kiépítettünk egy hálózatot Kerény és Csonoplya felé, innen pedig Nemesmiliticsig. Most keződik a pumpa beállítása és kísérleti alkalmazása. Egy 50 millió dináros befektetésről van szó. Ez a pumpa lehetővé teszi, hogy megfelelő nyomással jó minőségű zombori víz kerüljön a nemesmiliticsi vízhálózatba, valamint ez a pumpa fogja úgyszólván fellőni a telecskai dombok felé a vizet, melynek ezen a szakaszon 10-12 méter magasságot kell megtennie. Ezért ilyen drága ez a pumpa, de így Sári, Őrszállás és Kerény településekig is el tud majd jutni a víz. Ezzel valójában megoldjuk az önkormányzat keleti részének vízellátási gondjait. A déli és a délnyugati részen pedig először is Sztapárig csináltuk meg a vízhálózatot, majd Doroszlóig, ahol annyira rossz volt a víz, hogy még az állatok sem ihatták. Itt a rendszer sajnos hat kis hálózatból áll, ezért teljesen fel kell újítani. Ebben e tartomány segítséget nyújt Zombornak, hogy a már odaért ivóvíz új csöveken juthasson majd el a felhasználókig Doroszlón, hogy itt egy hosszú időszak után végre egészséges vízhez jussanak a polgárok. Zombor város területén két, vízzel foglalkozó közvállalat is működik, a zombori Vodokanal Kommunális Közvállalat és a bezdáni Vodovod Közvállalat, utóbbi Bezdánt, Béreget, Küllődöt és Monostorszeget látja el vízzel. A bezdáni közvállalat Béregen épített egy vízgyárat, melyet tavaly adtak át rendeltetésének, így most ezen a területen is jó minőségű a víz, ezt a fejlesztést tartományi támogatással valósította meg a város. A bezdáni közvállalat a következő időszakban a környékbeli víkendtelepülésekre is szeretné eljuttatni a jó minőségű vizet, a többi közt a Korlátosra és a Duna menti hétvégi házakhoz, mert a turizmus nagyon nagy ütemben fejlődik, de további befektetések és fejlesztések nélkül ez megállhat.

* Hamarosan a zombori kórházat is felújítják?

— A következő időszakban ez is megtörténik. A közkórház jelenleg két helyen működik, az intézmény központi területén helyezkednek el a fő- és az alapépületek, itt van a legtöbb osztály, illetve egy kihelyezett rész is, ahol az ideggyógyászat és a pszichiátria található. A neurológiát áthelyezik, valójában egy új objektum épül majd a kórház központi épülete mellett, a pszichiátria pedig a régi helyén marad. Mindkét rész teljesen fel lesz újítva, ami nemcsak az épületek felhúzására vonatkozik, hanem új és modern berendezések is kerülnek majd a kórházba. Ezek a fejlesztések a következő három-négy évben valósulnak majd meg, világbanki kölcsön segítségével támogatják őket a köztársasági költségvetésből, illetve az önkormányzat is minden segítséget megad.

* Gazdasági szempontból mi jellemzi a várost?

— Az önkormányzat most építette ki az új ipari parkot. A városnak eddig nem volt összefüggő ipari parkja, de most sikerült felvásárolni néhány parcellát. A terület infrastrukturálisan teljesen fel lett készítve arra, hogy fogadja a befektetőket. Néhány kisebb vállalkozás már érkezett a városba, de ennek a fejlesztésnek köszönhetően már van esély arra, hogy akár nagyobb beruházók is jöjjenek. A korábban megszűnt vállalatok gyárcsarnokai nagyjából benépesültek, néhány újabb is épült, de ezek kisebb, átlagosan 50—150 embert foglalkoztató cégek. Most már a nagyobbakat is tudjuk fogadni. Vannak már érdeklődők, főleg közepes nagyságúak, Magyarországról, Kínából és más államokból is.

* Milyen a foglalkoztatási arány a városban?

— A munkanélküliségi ráta valamennyivel alacsonyabb, mint az országos átlag. Ebben a tekintetben pozitív fejlemény, hogy tavaly újraindult a helyi akkumulátorgyár, az anyavállalatot felszámolták, és egy svájci cég vásárolta meg, úgyhogy itt több száz munkás dolgozhat. A többi közt ez is csökkentette a munkanélküliséget.

* A Zomborhoz tartozó települések tekintetében várhatóak-e további fejlesztések?

— Bezdánban, a már említett infrastrukturális beruházásokon túl, Baja várossal egy 8 millió eurós Interreg—IPA-pályázatnak köszönhetően felújítják a bajai csatornát. Részben kikotorják a medrét, továbbá Baján, a csatorna kezdetén felújítják azt a gátat, amely összeköti a csatornát a Dunával, és azt a gátat is, amely Bezdánnál található a Sebesfoknál. Ami számunkra talán fontosabb, hogy a Ferenc-csatorna és a Duna közti úgynevezett Eiffel-zsilipet, avagy az I. Ferenc Józsefről elnevezett torkolati kamarazsilipet is felújítják, így a dunai forgalom újra rácsatlakozhat a Ferenc-csatornára. A hajók tehát közvetlenül Zomborba is el tudnak majd érni. Ez leginkább a turizmust érinti, de más tekintetben is fontos, hiszen a város területén volt két hajógyár, mely megszűnt létezni: egy Bezdánban és egy Monostorszegen. Ide csak nagyon nagy kerülővel juthattak el a hajók. Az említett gáttól csupán 5 kilométerre van a bezdáni hajógyár, melynek az új tulajdonosa már alig várja, hogy a jachtok és a kisebb folyami hajók behajózhassanak, mert azt tervezi, hogy az említett vízi járművek felújításával foglalkozik majd. Ez egy nagyon profitabilis vállalkozás, mely jelentős szakmunkát igényel, de mivel itt már működött hajógyár, még mindig vannak jó szakemberek erre a feladatra. Az állandóan fejlődő turizmus mellett ez egy nagy előrelépés lehetne Bezdán számára.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Riport rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Zombori körkép
Riport
  • Tóth Lívia
  • 2020.04.01.
  • LXXV. évfolyam 14. szám
Zombori körkép
Riport
Facebook

Támogatóink