XIII. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny
2016.10.14.
LXXI. évf. 41. szám
XIII. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny

Jelentkezés lezárása, sajtótájékoztató: 2017. január vége. A verseny időpontja: 2017. március 03-04.

Felhívás
Nagykőrös Város Önkormányzata, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium felhívással fordul az ország valamennyi középiskolájához (gimnáziumokhoz, szakgimnáziumokhoz, szakképző intézményekhez és művészeti oktatást folytató középiskolákhoz, melyek bármely fenntartásban működnek), valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos iskolatípusú és évfolyamú (életkorú) középiskoláihoz, hogy tegyék lehetővé a 14-19 éves (9-12. évfolyam) tanulóik számára a XIII. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen való részvételt.
A verseny időpontja: 2017. március 03-04.
Helyszín: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)  
A verseny anyaga:
A.) Egy kötelezően választható Arany János ballada a következők közül:
• Szondi két apródja
• Mátyás anyja
• Zách Klára
B.) Két szabadon választott Arany János ballada
A versenyzőket a zsűri arany – ezüst – bronz fokozattal és pénzjutalommal díjazza. A 7 darab különdíjast pedig értékes tárgynyereményekkel jutalmazza.
A versenyre jelentkezés feltétele:
hiánytalanul kitöltött nevezési lap és
– a nevezési díj átutalásáról szóló bizonylat megküldése a következő elérhetőségek valamelyikére:
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.
Tel.: 53/550-044, e-mail: jelentkezes@korosikultura.hu
A nevezési lap letölthető és további részletes információ kérhető a:
www.korosikultura.hu weblapon.
Nevezési határidő: 2017. január 20. (péntek)
A határidőn túl benyújtott nevezéseket a szervezőknek nem áll módjában elfogadni.
A tanulók nevezési díja: br. 2.000 Ft / fő.
A nevezési díj magában foglalja a 2017. 03. 03 – i péntek esti gála előadás tisztelet jegyét is.
A tanulók szállását, étkezését a szervezők finanszírozzák, DE a foglalást a tanulóknak maguknak kell intézniük a szervezők által megjelölt szálláshelyen, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban (cím: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24., tel.: 06-53/351-922). A szálláshelyről további információ a csatolt nevezési lapon található.
 
FIGYELEM!
A kísérőknek (pedagógusoknak, felkészítő tanároknak, szülőknek, stb…) magunknak kell a szállást, illetve az étkezést biztosítani, ezt a szervezők nem tudják finanszírozni.
A nevezési díj átutalással 10915008-00000003-71320006 UniCredit Bank - számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ)
A tanulókat és a kísérő tanáraikat 2017. január 23-ától írásban tájékoztatjuk a további tennivalókról.
 
További információ:
László Ditta igazgató és Juhász Nándor, igazgatóhelyettes
Tel.: 53 / 550-044
E-mail: jelentkezes@korosikultura.hu
Szakmai referens:
Makai Katalin főiskolai docens, Pallasz Athéné Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara
Tel.: 06 20/ 488-0058
 E-mail: katalin.makai0105@gmail.com
Szervezők:
Nagykőrös Város Önkormányzat   
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

VERSENYSZABÁLYZAT

Az Országos és Határon Túli Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyt Nagykőrös Város Önkormányzata a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központtal (továbbiakban NKAJKK), egyéb szervezetekkel és intézményekkel együttműködve 1982 óta, háromévente rendezi meg.  Az országos döntő minden harmadik év márciusában Arany János születésének évfordulójához kötődik. 2017 – ben ünnepeljük a híres költő 200. születésnapjának évfordulóját, így a verseny ebben az évben rendhagyó időpontban kerül megrendezésre.

A verseny résztvevői: 9-12. osztályos középiskolai tanulók az ország valamennyi középiskolájából (gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakmunkásképző intézetek és művészeti oktatást folytató középiskolák, melyek bármely fenntartásban működhetnek). Emellett meghívást kapnak a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos iskolatípusú és évfolyamú (életkorú) középiskolái is.

A versenyzőknek a megmérettetésre 3 megadott Arany-balladából 1 kötelezően választott művel, valamint 2 szabadon választott Arany-balladával kell készülniük.

A versenyre jelentkezés feltétele a hiánytalanul kitöltött nevezési lap és a nevezéshez kapcsolódó költségek átutalásáról szóló bizonylat megküldése. A verseny jelenleg minisztériumi pályáztatás alatt van, így előfordulhat, hogy a nevezési díj csökkenhet, vagy a felkészítő tanárok szállásköltségét is át fogjuk vállalni. Erről természetesen időben tájékoztatást fogunk küldeni.

A versenyzőket és az őket felkészítő pedagógusokat a neves szakemberekből és előadóművészekből álló zsűri arany – ezüst – bronz fokozattal, valamint különdíjakkal jutalmazza. A zsűri egy közönségdíjat is kioszt a nézők segítségével az előre elkészített szavazólapok alapján.

A versenyzőknek megfelelő öltözetben, a verseny színvonalához méltó módon kell megjelenniük a színpadon a zsűri előtt.

A VERSENY MENETE

A versenyzők péntek délután sorsolás útján kapják meg az indulási sorszámukat, valamint hogy melyik előzsűri előtt mondják el az általuk választott kötelező balladát, melynek címét a sorsoláskor a jegyzőkönyvvezetővel közölniük kell.

Az elődöntő több helyszínen zajlik a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központban. Az elődöntőkön a zsűri 1-10-ig terjedő ponttal értékeli a versenyzőket. A pontszámok összesítése után alakul ki a döntősök névsora, melynek kihirdetésére szombaton délelőtt kerül sor. A döntőbe jutott versenyzők részére a zsűri kijelöli, hogy a döntőben melyik szabadon választott művet kell előadniuk.

A legjobbak a döntőn mérik össze előadói készségüket a főzsűri előtt. Az értékelés – az elődöntőkhöz hasonlóan – 1-10-ig terjedő pontszámmal történik. Valamennyi versenyző meghallgatása után, a zsűritagok által adott pontszámok összesítésével alakul ki a végleges sorrend. Holtverseny, illetve szavazategyenlőség esetén a zsűri elnöke dönt. A zsűritagok döntenek a különdíjak odaítéléséről, majd közösen értékelik a díjazottak és a mezőny teljesítményét, melyet a zsűri elnöke a verseny záróünnepségén ismertet.


Versenytörténet

I. A verseny célja:

Nagykőrös városa intézményei elnevezésében, köztéri szobrainak segítségével ápolja az egyik legkiválóbb magyar költő, Arany János emlékét. Élő hagyományt teremt az iskolai és városi rendezvényekkel, a nagyszalontai ikervárosi kapcsolat ápolásával, valamint az évtizedes hagyományokra visszatekintő, nívós balladamondó versennyel.

Az 1982 óta háromévente megrendezett nemes megmérettetés kiváló alkalmat biztosít a különböző vidékről érkező diákoknak a találkozásra, szellemi és lelki feltöltődésre, egyben pedig Arany János szellemiségének továbbörökítésére is. Ugyanakkor számoltunk azzal a ténnyel is, hogy az egykor rendkívül népszerű versmondó versenyek, ’ki mit tud’-ok felett eljárt az idő, s maga a ballada mint műfaj népszerűsége is alább hagyott. Ennek ellenére úgy érezzük ez a verseny kiállva az idő próbáját hiszen évről évre töretlenül folytatódik fenntartva a verset szerető fiatalok érdeklődését. Élő, emberközeli kifejezési lehetőségek tárházát jelenti, ember és ember közötti közvetlen kapcsolat letéteményese, ahol a művek értő elemzésén és előadásán keresztül együtt gondolkodnak nyugalmazott pedagógusok és fiatalabb felkészítő tanárok, irodalomtudósok és előadóművészek, egykori és jelenlegi diákok. Ez az összekötő híd, a múltban gyökerező és jövőbe mutató kapocs, amely generációkat ölel körbe, jelen esetben nem más, mint Arany János és a ballada újra felfedezésre váró műfaja.

II. A verseny tartalma:

II.1. A verseny történelmi háttere

1982-ben Arany János halálának 100. évfordulójára készült Nagykőrös. A város méltóképpen kívánt emlékezni arra a költőre, aki kilenc évig (1851-60) tanított a nagykőrösi gimnázium legendás tanári karában. A centenáriumon fogalmazódott meg a balladamondó verseny gondolata. Az első versenyt prof. Dr. Novák László Ferenc, az Arany János Múzeum nyugalmazott igazgatója, az Arany János Társaság egykori elnöke és a művelődési osztály szervezte, és hosszas egyeztetés után október 30-31-én rendezte meg. A zsűri elnöke Bánffy György színművész volt, tagjai között szerepelt Gálos Tibor MM-főelőadó, Hárs György, az MTV osztályvezetője, Jancsó Adrienn előadóművész, Nobel Iván, az OPI munkatársa és Dr. Novák László múzeumigazgató.

1991 óta a város a határon túli területeken is meghirdette a versenyt, és szép számmal érkeztek Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is magyar középiskolások. Így bővült az országos verseny határokon átívelő szellemi találkozóhellyé.

II.2. A verseny menete

Az általában kétnapos balladamondó versenynek a nagykőrösi Arany János Kulturális Központ patinás épülete ad otthont. A rendezvény első napján az ünnepélyes megnyitó jelentős eseménye a versenyzők bemutatkozása és fellépési sorrendjének kihúzása, illetve annak sorsolása, hogy melyik zsűri előtt szerepelnek a felhívásban megjelölt kötelező balladákból általuk kiválasztott művel. Másnap délelőtt a több helyszínen párhuzamosan zajló elődöntőn a kötelező balladák közül előző nap megjelölt művet kell előadniuk a versenyzőknek – ezt az előzsűri pontozással értékeli. Ezen pontszámok alapján alakul ki a döntősök névsora, melynek kihirdetésére szombaton napközben kerül sor, ahol az elhangzott balladákról és előadásokról rövid értékelést kaptak a zsűritől az indulók és a felkészítők. A legjobb versenyzők délután mérhették össze előadói készségeiket a főzsűri előtt, ahol mindenki a szabadon választható két mű közül egyet ad elő, melyet a zsűri jelöl ki a döntő előtt. Az értékelés az elődöntőhöz hasonlóan itt is pontozással történik. A korábbi években a zsűri tagjai voltak: L. Simon László, a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, illetve a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, dr. Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, Mácsai Pál színművész, az Örkény István Színház igazgatója, Gulyás Dénes operaénekes, érdemes és kiváló művész, országgyűlési képviselő, Cseke Péter, a kecskeméti Katona József Színház igazgatója, Tóth Tibor Apáczai Csere János Díjas, nyugalmazott gimnáziumi igazgató, prof. dr. Novák László Ferenc, az MTA doktora, néprajzkutató-történész, dr. Makai Katalin egyetemi docens, Pallasz Athéné Egyetem,  Tege Antal, színművész, a Békéscsabai Jókai Színház tagja, Dr. Koltói Ádám, nyelvész, egyetemi docens, ELTE, Csík János, Kossuth-díjas előadóművész, Császár Angéla, Jászai Mari-díjas színművész, Zalán Tibor, József Attila-díjas, költő, műfordító.

A zsűri arany, ezüst, bronz fokozattal és különdíjakkal, illetve értékes nyereményekkel (dvd lejátszó, mp4 lejátszó, fényképezőgép, könyvek) jutalmazza a versenyzőket és felkészítő tanáraikat egyaránt. A közönségdíjakat a nézők ítélik oda, az előre elkészített szavazólap segítségével.

III. A verseny résztvevői:

A verseny fővédnöke: Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös város polgármestere

A verseny rendezői: Nagykőrös Város Önkormányzata, Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Arany János Református Gimnázium

Célcsoport:  14-19 éves (9-12. évfolyam) hazai és határon túli középiskolák

A szervezők az ország összes középiskoláját és határon túli magyar tanrendű iskoláját megszólítják. A legutóbbi versenyen az ország minden tájáról (Nyíregyháza, Eger, Debrecen, Mohács, Székesfehérvár, Csorna, Pécs, Szeged, Szigetszentmiklós, Dunaújváros, Nagykáta, Hódmezővásárhely, Szolnok, Balassagyarmat, Hatvan, Cegléd, Jászberény, Miskolc, Zalaegerszeg, Budapest, stb.) érkeztek indulók. Határon túli magyar középiskolások is aktívan részt vettek a versenyen a korábbi években Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is.

IV. Időbeli beosztás:

Előkészületek: folyamatos (A versenyt megelőző 2-3 évben gyakorlatilag folyamatosan zajlanak. A verseny előtti évben nyer végleges formát a teljes program, a zsűri összetétele, stb.)

A verseny meghirdetése, felhívás közzététele: 2016. október

Jelentkezés lezárása, sajtótájékoztató: 2017. január vége

Verseny: 2017. március 3-4.

Nagykőrös Város Önkormányzata kiemelten támogatja az Arany János Balladamondó Verseny tradíciójának kitartó folytatását és magasabb szintre emelését. Nem csupán azért, mert ez a nagy múltú, összetett programsorozat célkitűzésében illeszkedik a kormány nyelvi nevelés jelentőségét hangsúlyozó anyanyelvi politikájához, hanem azért is, mert a verseny fontos lehetőséget teremt a határokon átívelő magyarság, a magyar fiatalok összekovácsolására, együttgondolkodására, közvetlenül alakítva és erősítve ezzel értékközpontú gondolkodásuk, nemzeti identitástudatuk fejlődését. 

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Felhívás rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..