Tizenöt esztendő után is töretlen hittel

Tizenöt esztendő után is töretlen hittel

Kórustalálkozó Hertelendyfalván

A tizenöt évvel ezelőtti dátum, vagyis napra pontosan 2004. december 5-e, egy összekapaszkodási sikertörténet elrajtolásáról is szólt. Nevezetesen a Bánáti Református Egyházmegye kórusainak első találkozójáról, a közép-bánsági Magyarittabé falucskájából.

Az esemény azóta is évi rendszerességgel gyűjti egybe a református gyülekezetek képviselőit. Esetenként a Szerbiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) bácskai esperességéből, illetve — miként azt a 2018 őszén megtartott, az ökumené jegyeit is magán viselő nagybecskereki találkozó alkalmával is jegyezhettük — az északi és a keleti országhatárok túloldaláról is.


A szerbiai Bánság református gyülekezetének lelkészei: nt. Marton Ilona, nt. Beszédes Mária és ft. Halász Béla püspök úr (a szerző felvételei)

Az idei rendezvénynek 2005, 2011 és 2016 után újból Hertelendyfalva nyújtott befogadó helyszínt. A Tamási Áron Székely—Magyar Művelődési Egyesület, melynek nagytermében a házigazda fellépői mellett a torontálvásárhelyi és a magyarittabéi kórus szolgálta énekhangjával az Urat. Az adventi időszakot megelőző utolsó előtti hét szombatján.

Köszöntőt ft. Halász Béla püspök úr, a SZRKE vezetője mondott, majd utána nt. Beszédes Mária torontálvásárhelyi lelkésznő tartotta meg a találkozó nyitóáhítatát. A Jelenések könyvének vonatkozó passzusaira (Jel 2,8—11) épített gondolataiban a hűség és a lelki állhatatosság erényeit domborította ki, emlékeztetve a közelmúltban történt gyülekezeti főhajtásra. A hetvenöt évvel ezelőtti felszabadulás után mártírhalált halt Gachal János püspök úr emléke előtt tisztelegve.


A magyarittabéi ifjúsági és felnőttkórus

Az ad hoc meghatározott fellépői sorrend úgynevezett jégtörője a torontálvásárhelyi Dalárda volt. Kántora, Tóth Zsolt felkészítésében és vezényletével. A hertelendyfalvi református egyházközség (vegyes)kórusát Kerekes-Székely Zita kántornő, nyugalmazott zenepedagógus vezényelte. A magyarittabéi ifjú és idősebb hölgyekből álló, egyesített erővel idestova már két éve tevékenykedő kórus énekhangi szolgálatát kántora, Csáki József hangszeres közreműködése egészítette ki. Alkalom volt e találkozó az egyházközségek berkeiben folyó különféle építkezési munkálatok ismertetésére, valamint több, előttünk álló közösségi/lelki eseményre való invitálásra is. Az elhangzottak függvényében jegyezzük le e helyt, hogy — ha a Gondviselésnek is ekképpen lészen akarata — a soron következő bánáti református kórustalálkozó megszervezésére, előreláthatólag 2020 szeptemberében, a torontálvásárhelyi református egyházközség vállalkozott. Megelőzné továbbá ezt az eseményt ígéret havában egy ünnepi hálaadó istentisztelet is. A 221 évvel korábbi (1799. május 12-ei) történésekre emlékezve. Hiteles okmányok tanúsítják ugyanis, hogy e jegyzett dátumon született meg annak idején a debellácsi pusztaságra telepített makói, gyomai, szentesi és hódmezővásárhelyi kálomisták mindmáig szívósnak bizonyuló református egyházi köz(ös)sége.


A hertelendyfalvi kórus▼

„Külön-külön csupán tollak lehetünk, de egymással egybekapcsolódva szárnyakká is válhatunk” — a záróáhítat üzenetét, a Bírák könyvében jegyzett ószövetségi történetre (Bír 16,15—21) építve, nt. Marton Ilona magyarittabéi tiszteletes asszony helyezte az egybegyűltek szívére. Egyúttal a készülődésre, a naptárilag akkortájt egy picinyt még odébb lévő adventre is érzékenyítve mindannyiunkat. A belső megtisztulásra és megtérésre. A mindennapi kapkodások sűrejében elkövetett „lépéshibáink” mielőbbi kijavítására.

A találkozás kötetlen része Halász püspök úr indonéziai élménybeszámolóját, illetve a vojlovitzi székely magyar művelődési egyesület udvarában lévő Bukovinai Székely Tájház bejárását foglalta magában.


Még több kép!

Képgaléria

Cikkünk további képei

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Bánáti Újság rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Tizenöt esztendő után is töretlen hittel
Bánáti Újság
  • Borbély Tivadar
  • 2020.01.25.
  • LXXV. évfolyam 4. szám
Tizenöt esztendő után is töretlen hittel
Bánáti Újság
  • Talpai Dorottya
  • 2020.01.25.
  • LXXV. évfolyam 4. szám
Facebook

Támogatóink