Szemétügyek
Tóth Tibor
2010.02.03.
LXV. évf. 5. szám
Szemétügyek

Oromhegyesen több mint 80 százalékos a megfizettetésMagyarkanizsán, Horgoson és Adorjánon már hosszabb ideje folyik a háztartási hulladék szervezett elszállítása. A munkát a Komunalac Köztisztasági Közvállalat végezte. 2009. szeptember 21-én azonban a magyarkanizsai önkormányzat és a Brantn...

Oromhegyesen több mint 80 százalékos a megfizettetés

Magyarkanizsán, Horgoson és Adorjánon már hosszabb ideje folyik a háztartási hulladék szervezett elszállítása. A munkát a Komunalac Köztisztasági Közvállalat végezte. 2009. szeptember 21-én azonban a magyarkanizsai önkormányzat és a Brantner cég szerződést írt alá arról, hogy a továbbiakban a Vajdaság négy községében (Törökbecse, Antalfalva, Opovo, Magyarkanizsa) jelen levő osztrák vállalat végzi a hulladékszállítást. Egy oromhegyesi olvasónk több észrevételt is papírra vetett az új hulladékelszállítási rendszer alkalmazási módjával kapcsolatban. Ez ügyben felkerestük Balla Lajost, az oromhegyesi helyi közösség elnökét, Nyilas Mihályt, Magyarkanizsa község polgármesterét és Ljubomir Ilkićet, a Brantner cég szerbiai részlegének igazgatóhelyettesét. Először is arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miért az osztrák céggel került sor a szerződés aláírására.
- Az új jogszabályok értelmében a szervezett hulladékgyűjtést a község minden településére ki kellett terjesztenünk. Erről még a tavalyi év folyamán rendelet született a községi képviselő-testület ülésén. A négyszáz négyzetkilométeren elterülő községünkben a falvak szétszórtan helyezkednek el, így a begyűjtési költségek is sokkal nagyobbak, ezenkívül pedig jelentősebb beruházásokra -például új hulladékszállító autók vásárlására - is szükség van. Úgy ítéltük meg, hogy a község egész területéről való hulladékelszállítás megvalósíthatatlan feladat a közvállalat számára. A kommunális törvény alapján kiírt pályázatra négy külföldi vállalat jelentkezett, közülük az osztrák Brantner kínálta a legkedvezőbb feltételeket. Jelentősebb összeget fektetett, illetve fektet be a községbe, a hulladékszállító járművek vásárlásán kívül nagymértékben hozzájárul mind a legális, mind az illegális szeméttelepek szanálásához - magyarázza a község polgármestere.
,,A polgárokat nem tájékoztatták a megbeszélésekről"
Oromhegyesen már 2008-ban követelték a polgárok a szervezett hulladékszállítás bevezetését. A helyi tanácsban és a polgárok gyűlésén is határozat született ennek támogatására. Kezdetben voltak ugyan problémák az elszállítással kapcsolatban, de most már minden gördülékenyen halad. Balla Lajos, az oromhegyesi helyi közösség elnöke felrótta az önkormányzat vezetőségének - hangsúlyozta: nem Nyilas Mihály polgármesterről beszél! -, hogy a megbeszéléseket óriási csend övezte, a polgárokat nem tájékoztatták a fejleményekről.
- A hulladékbegyűjtéssel kapcsolatos megbeszélésekbe be kellett volna kapcsolni minden, a községben élő polgárt. A tender kiírásra került, de senkit sem tájékoztattak arról, milyen feltételekkel került sor erre. Szeptemberben és decemberben is elfogadtak egy-egy árjegyzéket. A novemberi szolgáltató díjat az akkor még el sem fogadott decemberi árjegyzék alapján fizettették meg. A szerződés tartalmáról sem voltunk tájékoztatva. Ebben a pillanatban a szeptemberi és a decemberi árjegyzék is érvényben van, a megfizettetés pedig a drágább, decemberi árjegyzék alapján történik. Azt sem tudjuk, hogy a szerződésben van-e olyan kitétel, miszerint a közintézmények, a helyi közösségek fel vannak mentve a fizetés alól. Január elején megjöttek a számlák, melyeken nem egy esetben óriási összegek szerepeltek. Olyan fél információkat is hallottam, hogy amennyiben a polgárok körében hatvan százalékosnál nagyobb lesz a megfizettetés, akkor a helyi közösségek fel lesznek mentve a fizetés alól. Habár az egyik legnagyobb felháborodás Oromhegyesen tapasztalható, a megfizettetés mégis túlszárnyalta már a nyolcvan százalékot is. Az árat nettó 92 dinárban határozták meg személyenként, ami bruttóban majdnem 100 dinár. Ez az ár leginkább az egy-, két- vagy háromtagú családoknak felel meg, Oromhegyesen azonban egyre több a sokgyerekes család. Ugyanakkor megérkeztek a 18 éven aluliak számára is a számlák, habár úgy volt, hogy nekik nem kell fizetniük - sorolja Balla.
A felháborodás miatt falugyűlést szerveztek, s ez eredményesnek bizonyult, hiszen olyan értesítést kaptak, miszerint a hulladékelszállítást családonként négy személy részére kell fizetni, azon felül pedig ingyenes. E határozattal a nagycsaládosokat segítik. Egy másik megállapodás értelmében a szociálisan rászorulók nem nettó 92 dinárt fizetnek a hulladék elszállításáért, hanem 80 dinárt.
- Felvetődik a kérdés: vajon az osztrák cég honnan tudta, hogy egy-egy háztartás hány tagot számlál?
- Értesüléseim szerint a Tisza menti Vízművek adatbázisa, valamint az aktivisták voltak a segítségére - mondta Balla. - Előfordult, hogy már 15 éve elhunyt személyek, valamint újszülöttek is kaptak számlát. Ezért is kérdezhetjük, hogy elő volt-e megfelelően készítve a tender. Véleményem szerint ha olyan tendert írunk ki, ami a község minden egyes polgárára vonatkozik, akkor ennek teljesen nyilvánosnak kell lennie minden polgár számára. Nem tudom, hogy a rendeletek, a határozatok meg a szerződés szövegét miért nem tették fel a község honlapjára. A szerződés azt sem taglalja, hogy valójában hány évre is szól egy szemeteskanna. A szerződést az önkormányzat húsz évre írta alá. A kistelepülések esetében elég lenne kéthetente elszállítani a hulladékot, s akkor a szolgáltatási díj is mérsékeltebb lenne.
A szerződés értelmében a Brantner cég 75 000 euróval támogatja a község területén levő hulladéktelepek szanálását. Az oromhegyesi helyi közösség elnöke elmondta, hogy a falu melletti szeméttelepet nem elég csak szanálni, hanem rekultiválni kellene. A szemetet ki kellene merni, s egy töltésszerűséget építeni, alul és felül szigetelni, földdel borítani, s így még biogázt is termelhetnének. Visszaállítanák az egykori kistavat, összekötnék a Körössel, a víz szintjét zsilippel szabályoznák, s így a legelők vízellátása is biztosítva lenne. A rekultivációs tervvel kapcsolatban a községi vezetőkhöz is fordultak, de azt a választ kapták, hogy egy ilyen terv előkészítése 7 millió dinár. Felteszik a kérdést, hogy a Brantner cég által szavatolt pénz mire szolgál.
- A terv elkészítése után magyarországi partnerünkkel közösen pályáznánk a megvalósításra is. A probléma megoldása nemcsak magának a falunak, hanem Magyarkanizsa községnek és a Körös menti településeknek is hasznot hozna - ecsetelte a terveket Balla.
A tisztább falvakért
A feltett kérdésekre a választ Nyilas Mihálynál, Magyarkanizsa község polgármesterénél kerestük. Elmondta, hogy a tájékoztatás területén minden tőlük telhetőt megtettek.
- A sajtón, valamint a lakossági fórumokon keresztül folyamatosan tájékoztattuk polgárainkat a fejleményekről, mindenkinek lehetőséget adtunk a hulladékszállítással kapcsolatos tudnivalók megismerésére. A kérdés rendezése az önkormányzat kötelezettsége, s kijelenthetem, hogy elejétől a végéig a törvénnyel összhangban jártunk el. Az eljárás átlátható volt. A kiírásról, a határozatokról, a hulladékelszállítás feltételeiről, az ennek rendszeréről szóló rendeletek a hivatalos lap részei, s mindenki számára hozzáférhetőek. Polgáraink hamarosan látni fogják, hogy jó irányban haladunk. Az adatbázisban előforduló hibák ki lesznek javítva. A szolgáltatásnak köszönhetően falvaink tisztábbá válnak, az illegális hulladéklerakók megszűnnek. A háztartások az uniós szabványoknak megfelelő zöld szemeteskannákat kaptak, s ezentúl ebbe kell gyűjteniük a hulladékot. Ha a kanna elhasználódik, akkor ezt a cég díjmentesen kicseréli - mondta a polgármester.
Az árjegyzék bevezetésében nehézségek merültek fel, így átmeneti időszakra volt szükség. Még mindig tárgyalnak a céggel a minél kedvezőbb feltételek megteremtése érdekében.
- Volt egy átmeneti időszak, amikor más árjegyzék volt érvényben, de a rendszer október elseji bevezetésével elfogadtuk azt az árjegyzéket, ami a feltételekben is szerepelt, amikor ők pályáztak. A cégeket illetően nálunk nincs minden kis négyzetméter kihasználva, így a Brantner erre a területre már nem küld számlát. Elképzelhető, hogy a novemberi számlák a decemberi árjegyzék alapján lettek megfizettetve, de ez nem azt jelenti, hogy a számla szent. Polgáraink reklamálhatnak a cégnél, majd az önkormányzatnál is. Nekünk is érdekünk, hogy minden rendben legyen.
Felmerült az is, hogy a közintézmények vagy mentesülnek a megfizettetés alól, vagy jelentős csökkentésre számíthatnak. A Brantnerrel való megegyezés szerint ez akkor lehetséges, ha az osztrák cég megkapja a tervezett bevételt a községben működő cégektől.
- Erre még nem került sor, habár a határozat már megvan a kedvezményezés sorrendjéről. Egyes helyi közösségekben a megfizettetés a lakosság részéről már a kilencven százalékot is meghaladta, de a helyi közösségek fizetés alóli mentesülése a cégekhez van kötve. A cégek részéről eleinte ellenállás volt tapasztalható, de már egyre rugalmasabbak. Az új rendszer bevezetése főleg azokban a falvakban hatalmas változás, ahol eddig ilyen szervezett hulladékgyűjtés nem folyt. A megfizettetés a Komunalac esetében négyzetméter szerint történt, a Brantner cég esetében viszont a háztartásban élők számát veszik alapul. Számításaink szerint két- vagy háromtagú család esetében a befizetendő összeg 200-300 dinár, korábban viszont ez Magyarkanizsán 500 dinár volt. A háztartásban élők számáról tudomásom szerint a Tisza menti Vízművektől, valamint a névjegyzékből jutottak hozzá, ami egyáltalán nem törvényellenes. A községi rendelet alapján a szemételszállítás fizetése kötelező, ami a környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban az egész község területére vonatkozik. A polgár nem köt szerződést, hanem átvételi elismervényt ír alá, s neki joga és kötelezettsége, hogy éljen ezzel a szolgáltatással. Az oromhegyesi illegális hulladéktelepről, valamint a rekultivációs tervről van tudomásunk. A Brantnertől bizonyos összeget kapunk a hulladéktelepek szanálására, s az egész község területén a prioritásokat figyelembe véve döntjük el, hogy ebből mennyit és mire költünk. Abból a pénzből Oromhegyesre is lesz fordítva, de nekünk a kötelezettségünk a szanálásra vonatkozik - mondta a polgármester, majd kiemelte, hogy ez a hulladékbegyűjtési rendszer szükségszerű az európai unió felé vezető úton.
Minden a helyére kerül
Az osztrák Brantner cég 2007 májusa óta van jelen Szerbiában. A községekben a bevezetés kezdetén néhány apróbb probléma felmerült ugyan, de idővel minden a helyére került. A megfizettetés fizikai személyek esetében a háztartásban élők számától függ, jogi személyek pedig négyzetméter alapján fizetnek. Ljubomir Ilkić, a Brantner szerbiai részlegének igazgatóhelyettese elmondta, hogy a fizikai személyekről szóló adatokat több helyről szerezték be: a Tisza menti Vízművekből, a választói névjegyzékből és a terepen tevékenykedő aktivistáktól, akik házról házra járva a hulladékszállításról szóló értesítést osztogatva felírták, mely háztartásban hányan élnek. Való igaz, hogy elhunyt személyek is kaptak számlát, de az ilyen eseteket korrigálni lehet, hiszen ha valaki bemutatja az elhunyt halotti levelének másolatát, akkor sor kerül a számla helyesbítésére, és az illető legközelebb nem kap számlát. Ugyanez érvényes akkor is, ha valaki elköltözött a községből.
Olvasónk nehezményezte, hogy a zöld kanna kiosztásakor, más írt alá helyette, habár ő senkinek semmilyen felhatalmazást nem adott.
- Amennyiben az illető nem volt otthon, és a szomszéd felajánlotta, hogy átveszi a kannát helyette, akkor mi lehetővé tettük neki. A polgár nem szerződést, hanem átvételi elismervényt ír alá. Az emberek azt hiszik, ha valaki nem veszi át a kannát, akkor annak nem kell fizetni. Ez nem így van. A kanna át nem vétele nem szabadítja fel a fizetés alól. A törvény kimondja, hogy a polgárok kötelesek az általunk adott kannákba gyűjteni a szemetet, s a hulladékelhordásért kötelesek fizetni. Jelenleg a decemberi árjegyzék van érvényben. Igaz, hogy a polgárok novemberben decemberi árjegyzék szerinti számlát kaptak, de mi a számlákat a szerződésben meghatározott árak szerint állítottuk ki - szögezi le.
Egyelőre még a helyi közösségek is kötelesek fizetni. Amennyiben a cég lehetőségei megengedik, tehát ha a magánvállalat megvalósított bevétele nagyobb lesz az előirányzottnál, akkor megvizsgálják, hogy mely intézményeket lehet felmenteni a fizetés alól. Ez a szerződésben nincs meghatározva, mindez a cég jó szándékától függ.
Mint látható a hulladék-elszállítási rendszerrel kapcsolatban több kérdés merült fel. Az intézkedések remélhetőleg mielőbb meghozzák a várt eredményt.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Riport rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..