Magyar Nemzeti Tanács pályázati kiírásai
2020.07.11.
LXXV. évf. 28. szám

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő pályázati felhívásokat:

Magyar Nemzeti Tanács pályázati kiírásai

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő pályázati felhívást a magyar nemzeti tanács 2020–2021. évi első felsőoktatási ösztöndíjpályázatára:

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozata alapján azok a személyek pályázhatnak a Tanács 2020–2021. évi felsőoktatási pályázati felhívására, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

 • első ízben iratkoztak be valamelyik felsőoktatási intézmény első évfolyamára;
 • a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapképzésre nyertek felvételt;
 • magyar nyelven végezték általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat illetve a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesített ezen alapfeltétel alól
 • nyilatkoznak, hogy diplomázásuk után legalább 3 (három) évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség szerint a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben.

A pályázatok beadási ideje: 2020. július 15. – szeptember 15-e 14 óra.

Az ösztöndíjpályázatok elbírálásakor hiányszaknak számít minden szakfőiskolai és akadémiai alapképzés kivéve a következő szakirányokat: színészképzés szerb nyelven, román nyelv és irodalom, ruszin nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, média és tanügyi szerkesztő, könyvtárosképzés szerb nyelven.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 400.

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása végett, és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon kerül maximálásra az odaítélhető ösztöndíjak száma:

 • szakfőiskolai képzés esetében legfeljebb 100
 • magánkaron történő képzés esetében legfeljebb 20

Az ösztöndíjak havi összege nettó 90–150 EUR dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására a Tanáccsal megkötendő szerződésben kerül sor a Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat rendelkezéseinek értelmében.

A szerződést a felek az adott tanulmányok előirányzott időtartamára, de legfeljebb azt meghaladóan még két tanévre kötik.

Ha a hallgatónak nem sikerül oklevelet szereznie a megszabott határidőn belül, a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegét visszaigényelni.

Az a hallgató, aki nem szerez jogosultságot tanulmányai folytatására a következő tanévben, azaz évet ismétel, vagy nem igazolja határidőn belül ösztöndíjra való jogosultságát, szerződésének végrehajtása és az ösztöndíj kifizetése szünetel a soron következő tanévben. Ha a tanév folyamán a hallgatónak sikerül beírnia a soron következő tanévet, és ezt a Tanácsnak igazolja, újra jogosult lesz az ösztöndíjra a következő tanévtől, de nem jogosult az általa ismételt tanévben elmaradt ösztöndíjra. Ha a megismételt tanév folyamán a hallgatónak nem sikerül beírnia a soron következő tanévet, ösztöndíjszerződése felmondásra kerül, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegét visszaigényelni.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni. A pályázati űrlap regisztráció útján érhető el. Regisztrálni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2020. július 15-étől vehető át a CMH információs irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.


A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő, pályázati felhívást az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2020–2021. évben (első kör)

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanácsnak az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozata alapján azok a személyek pályázhatnak az első pályázati felhívás alapján kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2020–2021. évben, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

 • először nyertek felvételt egy Újvidék területén lévő, Szerb Köztársaságbeli akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alapképzés első évfolyamára;
 • magyar nyelven végezték általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat, illetve a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítette őket ezen alapfeltétel alól
 • nyilatkoznak arról, hogy a diplomázásuk után legalább 3 évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség szerint a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben;
 • lakóhelyük nincsen a felsőoktatási intézménnyel ugyanazon város területén;
 • a kollégium igazgatása bentlakási joguktól nem fosztotta meg a házirend megsértése miatt.

A pályázatok beadási ideje: 2020. július 15. – szeptember 1-je 14 óra.

II. A KOLLÉGIUMI HELYEK ODAÍTÉLÉSE

Az odaítélésre kerülő kollégiumi helyek száma: 150.

A pályázatok elbírálásakor hiányszaknak számít minden szakfőiskolai és akadémiai alapképzés kivéve a következő szakirányokat: színészképzés szerb nyelven, román nyelv és irodalom, ruszin nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, média és tanügyi szerkesztő, könyvtárosképzés szerb nyelven.

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása végett és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon kerül maximálásra az odaítélhető kollégiumi helyek száma:

 • szakfőiskolai képzés esetében legfeljebb 40
 • magánkaron történő képzés esetében legfeljebb 5

A Tanáccsal megkötött szerződés éves időszakra megszabja az elhelyezés időtartamát, a jogosultsági feltételek megszűnését és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket e határozat rendelkezéseinek értelmében.

A szerződést a felek egy tanévre kötik. A kollégiumi elhelyezésre kötött szerződés időtartamának lejártával a hallgató köteles elhagyni a kollégiumot.

Ha a kollégiumi elhelyezésről szóló szerződés aláírását követően a hallgató a meghatározott feltételeknek többé nem tesz eleget, köteles azonnal, de legkésőbb 8 napon belül erről írásban értesíteni a Tanácsot és a megkötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezni. Ha a jogosultságot a hallgató hamis vagy téves adat közlésével, bármely a jogosultságát kizáró adat elhallgatásával szerezte, vagy a hallgató nem értesíti meghatározott határidőn belül a Tanácsot a jogosultság elveszítéséről e bekezdéssel összhangban, a Tanács jogosult egyoldalúan felmondani a megkötött szerződést, és intézkedéseket tenni a hallgató eltávolítására a kollégiumból.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni. A pályázati űrlap regisztráció útján érhető el. Regisztrálni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2020. július 15-étől vehető át a CMH információs irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.


A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő pályázati felhívást a Magyar Nemzeti Tanács 2020–2021. évi demonstrátori ösztöndíjpályázatára

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozata alapján az a személy pályázhat a Tanács 2020–2021. évi demonstrátori pályázati felhívására, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:

 • a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapképzés hallgatója;
 • a pályázati felhívás idejére eső akadémiai évben a pályázat benyújtásakor legalább 37 kreditpontot ért el;
 • magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait;
 • nyilatkozik arról, hogy diplomázása után legalább 3 (három) évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint a tanulmányai során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben;
 • aki az adott intézmény egyik szakoktatójának ajánlásával rendelkezik;
 • aki kimagasló teljesítményt ért el tanulmányi, kutatói, közösségépítő vagy demonstrátori tevékenységében;
 • aki szándéknyilatkozatban vállalja, hogy e határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait, illetve beilleszkedését.

A pályázat beadási határideje: 2020. július 15. – szeptember 15-e 14 óra.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 65. 

Az elbírálás során, figyelembe véve a demonstrátori pályázatra jelentkezők és az elsős ösztöndíjas hallgatók létszámát, a karonként meghatározott demonstrátori ösztöndíjasok száma módosítható.

Az ösztöndíjak havi összege nettó 70, illetve 140 EUR dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására a Tanáccsal megkötendő szerződésben kerül sor a Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat rendelkezéseinek értelmében.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2020. július 15‑étől letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Felhívás rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..