Egy est, amelyen a szétszakított magyarság összekapaszkodott, és csodát művelt

Kedves olvasó,

Alábbi cikkünk weboldalunk előző változatából automatizálva került áthelyezésre, így szövegformázási és megjelenítési hibák előfordulhatnak. Megértésüket köszönjük!

Egy est, amelyen a szétszakított magyarság összekapaszkodott, és csodát művelt

Mottó: ''A XXI. századot sajnos a magány, az értékes közösségek hiánya jellemzi. A kórusok jelentik az egyik üde színfoltot a szegényes palettán”(Dr. Schulek Ágoston 1943-2011, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke; Budapest, 2010 őszén )A Református énekek nevet viselő k...

Mottó: ''A XXI. századot sajnos a magány, az értékes közösségek hiánya jellemzi. A kórusok jelentik az egyik üde színfoltot a szegényes palettán”
(Dr. Schulek Ágoston 1943-2011, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke; Budapest, 2010 őszén )
A Református énekek nevet viselő koncertsorozatot megálmodói kereken tíz esztendővel ezelőtt, 2002-ben indították útjára. Egyedülálló lehetőséget teremtve ezáltal a több száz fős Kárpát-medencei Egyesített Református Kórus kiváló karnagyok és Európa-szerte ismert orgonisták gyümölcsöző együttműködésének. Azon nemes célkitűzéssel, hogy a református egyház énekeskönyvében található zsoltárokat és dicséreteket szisztematikusan és professzionálisan feldolgozva, a felpörgetett tempóban élő embereket is csöppnyi lassításra és elcsendesedésre bátorítsa. A rendezvényhez több alkalommal rézfúvós együttesek és szólisták is csatlakoztak.
A hagyományoknak megfelelően a Kárpát-medence reformátussága legnagyobb zenei ünnepének június 30-án megtartott tizenegyedik kiadása is a budapesti Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben zajlott. A Kárpát-medencei Egyesített Református Kórusba a hazai kórusokon kívül az idén is meghívást kaptak az elszakított egyházkerületek énekkarai. Az elcsatolt területekről két felvidéki, egy délvidéki, egy partiumi, egy erdélyi/székelyföldi, egy kárpátaljai, sőt egy kisebb prágai kórus is érkezett. Ezzel is kifejezve az összetartozást, és azt, hogy a magyarság - éljen bárhol e földön - egy nemzetet alkot. Az Úr kegyelméből hitben, szeretetben és művészi élményben. A délvidéki/vajdasági színeket a torontálvásárhelyi református egyház huszonkét tagú Dalárdája képviselte, Tóth Zsolt kántor vezényletével.
A négy tematikai blokkra tagolt, mintegy két és fél órás koncert nyitányának üdvözlőjét Böszörményi Gergely koncertmester, a rendezvény egyik megálmodója és szervezője mondta. Tisztelettel köszöntve nemcsak a 350 fős kórust és a mintegy 1300 fős gyülekezetet, valamint a megjelent rangos vendégeket (ft. Szabó Istvánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét, illetve ft. Csűry István Királyhágómelléki református főpásztort, továbbá Imre Sándor urat, a Tiszán Túli Egyházkerület főgondnokát, Rétvári Bence államtitkár urat, Papp János urat, a Magyarországi Baptista Egyház nemrég megválasztott új elnökét, Csernák István urat, a Magyarorsági Metodista Egyház szuperintendensét, Fischl Vilmos urat, a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárát, valamint Bálint Márta erdélyi származású református színművészt, aki a zajló esemény előtt egy héttel korábban kapta meg a Magyar Örökség Díjat), de az egyéb szolgálatuk miatt távolmaradt egyházi elöljárókat is.
Kuriózumnak számított különben az is, hogy Varga Mihály karcagi presbiter, egyébként hivatali minőségében tárca nélküli miniszter, a zenei blokkok elejére helyezett bibliai igék felolvasásával voltaképpen nemcsak szemlélője, de az est aktív közreműködője is volt. A lectio a karnagyok váltásával is egybeesett. Ezúttal Cseri Zsófia, Hartyányi Judit, Arany János és Berkesi Sándor vállalták a szolgálatot. Gárdonyi Zoltán kórusművében hangszerileg Draskóczy Eszter hegedűművész is csatlakozott a hangverseny gerincét hordozó ifj. Szotyori Nagy Gábor orgonistához. Ez utóbbi református lelkészcsalád sarjaként lépett egykor erre a pályára.
Fasang Árpád (Krakkó, 1912. június 30-Budapest, 2001. március 12.) karnagy, kórusvezető, zeneszerző és zenepedagógus (nevéhez ''közmént” a Röpülj, páva! mozgalom elindítása is fűződik - a szerz. megj.) emléke előtt tisztelegve unokája, Fassang László Liszt Ferenc-díjas fiatal magyar orgona- és zongoraművész hozott improvizatív orgonadarabot. Minderről élő hangfelvétel is készült, melynek CD-s, illetve DVD-s változata - emberi számítások szerint! - már ez év szeptember 13-án megjelenik a budapesti Stereo Kft./Periferic Records gondozásában.
S persze, amennyiben az Úrnak is így lészen akaratja, az előttünk álló 2013. esztendő tavaszán (május 24-25-26) a református egység ünnepségsorozathoz tartozó X. Református Zenei Fesztiválnak, július hó hatodikán pedig a református énekek hangversenye tizenkettedik fejezetének apropóján is összeölelkezhet ismét a (sajnos) testvéri torzsalkodásban is oly gyakran bizonyságot tévő nemzetünk. Biztatóan a kézfogás ezúttal sem maradt el. Általa vál(hat)tak hitelesebbé a termet és szíveket egyaránt csordultig kitöltő, belső elcsendesedésre is intő Nemzeti ima akkordjai. Az elbocsátó áldást Csűry István Királyhágó-melléki püspök úr mondta.
A rendezvény fővédnökei a magyarországi református egyház és egyházkerületei, valamint a ferencvárosi önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap voltak. Az összefoglaló fényképmelléklete a hangverseny főpróbáján készült.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Körkép rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Egy est, amelyen a szétszakított magyarság összekapaszkodott, és csodát művelt
Szabadkai Napló
Egy est, amelyen a szétszakított magyarság összekapaszkodott, és csodát művelt
Média
Facebook

Támogatóink