Az európai Életünk újság keresi útjait Délvidék felé is
VARGA József
2021.02.02.
LXXVI. évf. 4. szám
Az európai Életünk újság keresi útjait Délvidék felé is

A diaszpóra magyar katolikusainak 53 éves havilapját 2020 őszén Vajdaság-szerte is megismerhették


Varga Gabi

A tavalyi év második felében, 2020. szeptember és december között a Kárpát-medence elcsatolt területeinek magyar egyházközségeivel együtt a Szabadkai és a Nagybecskereki Egyházmegyék magyar plébániái is megkapták ajándékképpen az európai magyar katolikusok egyetlen nyomtatott lapját, az idén 53. évfolyamában járó Életünk újságnak az adott időszakban megjelent példányait.

A lap kiadóhivatala és szerkesztősége a nemzeti összetartozás évében, a Magyarság Házával közös együttműködése részeként ezzel a gesztussal is összekapcsolta a Kárpát-medencét a diaszpórával. Természetesen a lap hasábjain is rendre feltűnnek a délvidéki magyar katolikus élettel kapcsolatos tartalmak. És hogy mi köti össze még a nagy múltú lapot a vajdasági magyarokkal, arról is beszélgettünk Varga Gabriella kiadóvezető-főszerkesztővel.

* Egy évvel ezelőtt vette át az Életünk újság kiadását és szerkesztését. Kívül-belül sokat újított rajta, többféle módon bevezette az online térbe, számos fejlesztést eszközölt rajta. Mindezek mellett miért tartotta fontosnak, hogy egy magyar katolikus újság az összmagyarság összetartozásával is foglalkozzék?

— A világban szétszóródott magyar katolikusok lapja vagyunk, már csak ezért sem mehettünk el szó nélkül a trianoni szétszakításunkra feleletül adott nemzeti összetartozás évének az üzenete mellett, helyesebben a magunk szerény eszközeivel és módján fel akartuk hangosítani ezt az üzenetet. A Gondviselés kezét látjuk abban, hogy éppen 2020. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján írtunk alá együttműködési megállapodást a budapesti Magyarság Házával Nemzeti Összetartozás Éve az online térben című programcsomagunk megvalósítására, amely tíz programelemet — fejlesztéseket, rendezvényeket, alkotómunkákat — tartalmazott. Ennek az együttműködésnek a részeként hoztuk létre vadonatúj honlapunkon a Magyar lelkészségek, közösségek és szentmisék a diaszpórában; a Magyar katolikus televízió- és rádióműsorok, -csatornák világszerte, valamint az Országos és regionális nyomtatott magyar katolikus kiadványok című adatbázisokat. A költő születésének 130. évfordulója alkalmából Reményik Sándor 130, a néhai erdélyi püspök halálának 80. évfordulójához kapcsolódóan Majláth Gusztáv Károly 80 és a nemzeti összetartozás éve jegyében Összetartozunk 100 címmel alkotói pályázatokat hirdettünk, amelyekre 2020. november 15-éig, a magyar szórvány napjáig vártuk a jelentkezéseket. A három felhívásra hét országból összesen hatvan pályamunka érkezett, és minden egyes jelentkezést ajándékcsomaggal köszöntünk meg, függetlenül a végén kiosztott fődíjaktól, kiemelt különdíjaktól és különdíjaktól. Ugyancsak ennek a programnak a keretében Száz év, száz gondolat címmel létrehoztunk egy száz pozitív üzenetet tartalmazó üzenetláncot, amelyben a világ különböző tájain élő művészek, egyházi és közéleti személyiségek fogalmazták meg röviden gondolataikat az összetartozásunkról. A gyűjtemény az év folyamán honlapunk leglátogatottabb tartalmai közé tartozott. A Magyarság Házával kötött együttműködésünk tette lehetővé azt is, hogy a 2020. szeptember—december között megjelent négy lapszámunkat ajándékképpen eljuttassuk az erdélyi, partiumi, bánáti, délvidéki, kárpátaljai és felvidéki magyar katolikus plébániáknak. A nemzeti összetartozás évében valójában ezzel is összekapcsoltuk a diaszpórát a Kárpát-medencével. A Szabadkai és a Nagybecskereki Egyházmegyék több mint száz magyar vagy magyarul is beszélő plébániájára a négy hónap alatt összesen közel ötszáz újságpéldányt küldtünk ajándékba.


Varga Gabi Szőcs Csabával, a kolozsvári Verbum Kiadó igazgatójával

* Korábban nem is voltak az Életünk újságnak vajdasági címzettjei?

— Bizonyára az elmúlt több mint fél évszázad során többször és többféleképpen is eljutott a lap erre a vidékre is, még ha az utóbbi évekre ez valamelyest csökkent is. Amikor átvettem a lap kiadását, a megrendelésösztönző akcióink között hirdettünk egy Ajándékozzon újság-előfizetést felhívást is, amelyben azt kértük a korábbi olvasóinktól, hogy ajándékozzanak Életünk-előfizetést rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek, egykori plébániájuknak, iskolájuknak, bármilyen intézménynek vagy civil szervezetnek, amely közel áll hozzájuk. Erre a felhívásra Molnár Ottó prelátus, jelenleg a gráci magyar katolikusok lelkésze, akit nagybecskereki egyházmegyésként szenteltek pappá 1986. szeptember 21-én Mariazellben a nyugati diaszpórában élő magyarok lelkigondozására, megajándékozta anyaegyházmegyéjét, a nagybecskereki püspökséget négypéldányos újság-előfizetéssel, majd ezt idén öt példánnyal megújította. Jómagam pedig a szívemhez nagyon közel álló Temerin plébániáját és könyvtárát ajándékoztam meg tavaly is, és idén is egy-egy éves megrendeléssel. A Torontóban élő Dancs Rózsa író, a Kalejdoszkóp kulturális folyóirat kiadó-főszerkesztője pedig Széll József kispiaci plébános atyát lepte meg ugyanezzel az ajándékkal. Időközben megkeresett bennünket a Temerinből elszármazott és jelenleg Németországban, Bremenben élő Zsúnyi György, aki pedig édesanyjára, a Temerinben élő özvegy Zsúnyiné (Borsos) Franciska nénire is gondolt, amikor a saját részére és a münsteri magyar lelkész, Simon Péter atya részére a lapot előfizette. Úgyhogy elsősorban ezeknek a kedves figyelmességeknek köszönhető jelenleg, hogy az Életünk újság Délvidékre is eljut.


Mustos Edit kántor és Lukács József plébános Kölnből Varga Gabival

* Olvasni is lehet az újságban a délvidéki magyar katolikus élet híreiről?

— A teljesség igényével meg sem próbálom felsorolni, mi mindenről értesülhettek olvasóink a tavalyi év folyamán a Szabadkai és a Nagybecskereki Egyházmegyék közösségeinek életéből. Tény, hogy hírt adtunk Pénzes János püspök visszavonulásáról és Slavko Večerin általános helynök kinevezéséről, majd püspökké szenteléséről, Szungyi László atya sajnálatos haláláról, Szöllősi Tibor és Sáfrány Dávid atyák temerini szolgálatra helyezéséről, az általuk vezetett Szentségimádás iskolája sorozatról, a doroszlói apródtáborról, Német László püspök atya betegség miatt hosszas távollétéből való visszatéréséről, a Csanádi Egyházmegye alapításának 990. évfordulójáról… Egyszer a Temerini Újságból is átvettünk egy cikket, a Mészáros Teréz zarándoklásai szent helyekre című visszaemlékező írást. A Temerini Újsággal egyébként is szoros a kapcsolatunk: a lap tavalyi nagyheti számában, Újjászületések című jegyzetünkben lapunk újjászületéséről is szót ejthettünk. A sor természetesen messze nem teljes…

Remélhetőleg a jövőben is minél több délvidéki tartalommal találkozhatnak lapunk nyomtatott és online kiadásában olvasóink.


Varga Gabi a pályázat különdíjasával

* Milyen más tevékenységek és eredmények szegélyezték a lap tavalyi évi útját? 

— Médiapartnerei voltunk és vagyunk a Küzdve és bízva — Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilmnek, 2020. szeptember 19—20-án pedig társszervezőkként vettünk részt Hajdúnánáson a X. Székely Menekültek Emléknapja című rendezvényen. Jelenleg is közreműködünk Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, költő Lakoma3x52 szonett című kötetének terjesztésében, amellyel a szerző az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) és a trianoni centenárium évéhez kapcsolódóan minél több külhoni magyar plébániát szeretne megajándékozni. Másik nagy örömünk, hogy 2020. szeptember 17-én a Magyarság Háza Szabadegyetem című előadás-sorozatának részeként, felvételről, 32 perces előadást mutathattunk be online az Életünk újság múltjáról és jelenéről. A videót a Magyarság Háza Facebook-oldalán azóta több mint 27 000-en tekintették meg. Az elért eredményeink legnagyobbjai közé tartozik, hogy nyolc hónapnyi előkészítő munka nyomán létrejött az Országos Széchényi Könyvtárban az Életünk újság Elektronikus Periodika (EPA) Archívuma (www.epa.oszk.hu/04000/04031), így most egyetlen helyen, digitalizált változatban elérhető a lap összes eddig megjelent, 52 évfolyamnyi példánya. A 2020-as év mérlegéhez hozzátartozik még, hogy kérdőív segítségével felmértük az olvasói elégedettséget, az újságunkról alkotott véleményeket, az igényeket, elvárásokat, hogy a kapott válaszokat a lap továbbformálásánál figyelembe vehessük. Remélhetőleg a sok pozitív visszajelzés és építő észrevétel még jobbá, igényesebbé és színvonalasabbá teszi a jövőben az Életünk újság tartalmát. Jelenleg 15 országba jut el a nyomtatott kiadásunk. Nagyon nagy hálával tartozunk olvasóinknak a töretlen hűségükért, adományaikért. Szüntelenül köszönjük a Bethlen Gábor Alap támogatását, amely nélkül a lap már megszűnt volna. És köszönjük a Magyarság Háza együttműködését, amely lehetővé tette fejlesztéseinket és a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódó többi programjaink megvalósítását.

* Milyen tervekkel nyitották meg az új, 2021-es esztendőt?

— Az idei évünket is a szerkesztési irányelveink megtartása fogja meghatározni, és ebben kiemelt hangsúlyt kap a Ferenc pápa által a 2020. december 8-a és 2021. december 8-a közötti időtartamra meghirdetett Szent József-, valamint a 2021. március 19-étől 2022. június 22-éig tartó családok éve. Mindemellett az idei évben is szeretnénk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szolgálatában állni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a világkongresszus nem Budapest és nem Magyarország, hanem a teljes összmagyarság és a világ egész katolikusságának ügye, amelynek az előkészítésében nekünk mint magyar katolikus lapnak kötelességünk részt venni. Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk kapcsolódni a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett újabb tematikus évhez, a nemzeti újrakezdés évéhez, valamint a Magyarság Háza tízéves jubileumához is. Ezenkívül bármilyen más feladatot kapunk a Gondviseléstől, a tavalyihoz hasonló elkötelezettséggel teszünk majd eleget annak is.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Képmás rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..