Ambíciók és reális lehetőségek között

Ambíciók és reális lehetőségek között

A szeptemberi rajtok idején az iskolaigazgatóktól leginkább afelől szokás érdeklődni, lesz-e elegendő tanuló az új tanévben is.

Ettől a bevett gyakorlattól eltekintve Balogi Andrással, a torontálvásárhelyi Moša Pijade Elemi Iskola megbízott igazgatójával egyéb lényeges kérdésekről is elbeszélgettünk.

* Milyen ambíciókkal és reális lehetőségekkel kezdik meg Torontálvásárhelyen a 2017/2018-as tanévet?

— Ambíciónk változatlanul a tagozataink minél további megtartása az elsőtől a nyolcadik osztályig. Nem akarok túlságosan borúlátó lenni, viszont a folyamatos elvándorlás még csak ezután érzékelteti igazán a hatását. Annál is inkább, mert főleg a fiatal generáció távozott külföldre. Az elsősök létszámát tekintve az idén még nem volt fennakadás. A magyar tagozaton tizennyolc, a két szerb tannyelvű osztályban pedig összesen harminckét kisdiák kezdte meg a tanévet. Lényegében ezzel az ötvenes rajtlétszámmal a dél-bánáti régió legnépesebb iskolájává léptünk elő. A magyar tannyelvű elsőseink számát illetőleg mindenképp. A mögöttünk maradt hónapok több változást is hoztak magukkal. Először is a tavasszal lejárt az igazgatói mandátumom, de mivel az első pályázási nekifutás alkalmával nem született érdemi döntés, az iskolaszék végül ez év novemberéig engem bízott meg a teendők végzésével. Időközben a pályázatot ismét kiírták, lehet jelentkezni.

Balogi András 2009 novemberében lett a torontálvásárhelyi általános iskola igazgatója. Vezetése alatt különböző dinamikájú belső- és külső építkezések folytak, valamint mindvégig arra törekedett, hogy a diákok mindkét tannyelven minőségi oktatásban részesüljenek.

— Sajnos, továbbra sem tudunk kizárólag önerőre támaszkodni. Noha az utóbbi esztendőkben több kolléga is érkezett hozzánk más helységekből, még mindig nem sikerült minden egyes tantárgyhoz megfelelő szaktanárt találni. Ez főleg a magyar tannyelvű oktatás esetében gond. Ebből adódóan a meglévő szükségállapot orvoslásához alkalmazott, lelkes és szakavatott, ám a törvények értelmében mégsem szakos dolgozóknak hosszú távon szinte semmilyen biztonságot nem tudunk szavatolni. Bármilyen embertelenül hangzik is, rájuk csupán addig lesz szükség, amíg nem jön valaki, aki a szóban forgó tantárgyból diplomázott. Hiába próbálkoztunk ez ügyben többször is lépni, továbbra sem létezik semmiféle átképesítési lehetőség ama kollégáink számára, akik a munkájukkal már nemegyszer bizonyították pedagógusi rátermettségüket. Ráadásul a közszférában elrendelt létszámstop miatt továbbra sem alkalmazhatunk új tanerőt, legfeljebb csak átvehetünk. Ami pedig az építkezéseket illeti, iskolánkban a nyári szünetben is sor került felújításokra. Elsősorban az úgynevezett A és B épületszárnyat összekötő folyosót festettük át, illetve a tornaterem parkettáját csiszoltattuk le és lakkoztattuk újra. Tervezünk továbbá egy központi vezérlésű, automatikus iskolacsengőt is üzembe helyezni. Az új tantárgyak bevezetése iskolánk tanárait is új kihívások elé állítja. A testnevelési továbbképzések például e hó közepén indulnak a régiónkban. 

* Az elmúlt esztendőkben több síkon is erősödött az ön által vezetett intézmény együttműködése a határon túli iskolákkal, a mögöttünk levő tanév végén pedig azokkal a bánáti iskolákkal is kapcsolatba lépett, amelyekben még folyik magyar nyelvű oktatás. Ezek az együttműködési kezdeményezések mennyire függnek az intézményvezető személyétől?

— Szeretném, ha mindez a továbbiakban sem kötődne csupán az intézményvezetőhöz. Sokkal inkább mindazokhoz, akik itt, ebben az iskolában dolgoznak. Az emberek egy idő után, kiváltképp akkor, amikor túl sokáig töltenek be egy tisztséget, sajnos szinte észrevétlenül átesnek a ló túloldalára. Vagyis azt képzelik, hogy nemcsak velük kezdődött, de velük is ér véget az időszámítás. Ez viszont nincs így! Egy intézményvezető az egyenlők között lehet ugyan első, viszont megbízható csapattársakra is szüksége van. Személy szerint igenis bízom benne, hogy iskolánknak az évek során felépített kapcsolatai nemcsak megmaradnak, de újabb tartalmakkal gazdagodva erősödni is fognak. Mindnyájunk épülésére. Az intézményvezető személyétől függetlenül.


A szerző felvétele

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Bánáti Újság rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Ambíciók és reális lehetőségek között
Bánáti Újság
  • Zséli Ágnes
  • 2020.07.05.
  • LXXV. évfolyam 27. szám
Ambíciók és reális lehetőségek között
Bánáti Újság
  • Zséli Ágnes
  • 2020.06.30.
  • LXXV. évfolyam 26. szám
Facebook

Támogatóink