A Magyar Nemzeti Tanács újabb esztendeje

A Magyar Nemzeti Tanács újabb esztendeje

Egy éve szerveződött újjá a Magyar Nemzeti Tanács. Ebben az időszakban tizenegy rendes közgyűlést tartottak, melyeken hol parázs viták közben, hol pedig nyugodtabb légkörben tárgyaltak az építő jellegű vagy a kevésbé konstruktív javaslatokról, tervekről, elképzelésekről.

Hajnal Jenőt, az MNT elnökét, Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökét a tanács, illetve a hivatal munkájáról, Petkovics Mártát, az MNT Végrehajtó Bizottságának és Oktatási Bizottságának, valamint Paskó Csabát, az MNT Végrehajtó Bizottságának és Kulturális Bizottságának tagját pedig oktatási és kulturális eseményekről kérdeztük.

Hajnal Jenő: Eredményes időszak áll mögöttünk

— Eredményesnek tartom a mögöttünk álló időszakot. Mindez főként a sok-sok jó szándékú együttműködésnek, valamint Magyarország és a Magyar Kormány nagyfokú támogatásának volt köszönhető. A legnagyobb kihívásokat pedig éppen azok a gáncsoskodások okozták, amelyek nélkül bizonyára még többet tehettünk volna, mindenekelőtt a közösségi párbeszéd terén. Egyébként a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt egy évben tette a maga dolgát úgy, ahogyan azt a Magyar Összefogás programja előírta. Ennek középpontjában a vajdasági magyar közösségek által megfogalmazott igények álltak. Legyen az egy település magyar nevének hivatalossá tétele (Tiszakálmánfalva) vagy az oktatásfejlesztés időszerű kérdéseinek újragondolása (a kis létszámú magyar osztályok megnyitása, a szerémségi magyar oktatás újraindítása, a pedagógusok szakmai megbecsülése, akkreditált képzése és a velük való párbeszéd felélénkítése, a magyar nyelvű gyógy- és fejlesztőpedagógia megalapozása, a vajdasági magyar szakképzés látványos fejlesztése, az ösztöndíjprogram megújítása, a magyar nyelvű felsőoktatási fejlesztések újragondolása az Európa Kollégium megnyitásával és a felsőoktatási szakkollégiumi rendszer létrehozásával stb.). Emellett a diáksegélyezés eredeti szerepének felértékelése, az oktatást és a kultúrát egyaránt erősítő pályázatok meghirdetése, épített és szellemi örökségünk védelme és felújítása (például csak Szabadkán a Szentháromság-szobor felújítása és eredeti helyére való visszaállítása, a Szent Teréz-székesegyház, a zsinagóga és a városi könyvtár élő műemlékként való megújítása), a Szabadkai Rádió magyar műsorának megőrzése, a vajdasági magyar médiaház tervének elkészítése, a konzultatív testületek létrehozása és tagjainak párbeszéde, a megújuló civil központok működtetése, a szerb—magyar középszótár kiadása, a Vajdasági Nagycsaládos-egyesületek Szövetségének közreműködésével a népesedési akcióterv felülvizsgálata, valamint a magyar nemzeti tanácsok koordinációjában vagy a kisebbségi akcióterv kidolgozásában való tevékeny részvétel is mind-mind fontos tevékenységek voltak.

Jerasz Anikó: A végrehajtó bizottság felgyorsította az eljárásokat

— A végrehajtó bizottság — mint a Magyar Nemzeti Tanácson belül alkalmazott munkaforma — a választások után kezdte meg működését, tehát e közigazgatási forma az új MNT testületének megalakulásával jött létre. A végrehajtó bizottság valójában az úgynevezett tanácsosi rendszer helyébe lépett, annak érdekében, hogy még jobban felgyorsuljanak és átláthatóbbá váljanak a különféle eljárások. A bizottság számos esetben hetente, a teljes tanács pedig havonta tartott és tart ülést. A végrehajtó bizottság az idén sokkal szorosabb kapcsolatot alakított ki a bizottságokkal, a bizottsági elnökökkel, illetve tagokkal. Minden kiemelt, társalapított intézmény kérelmét előbb a szakbizottságok tárgyalták meg, ezután kerültek a végrehajtó bizottság elé. Az elmúlt hónapokban folyamatosan jártuk a terepet, hogy minden felmerülő kérdést a helyszínen, az intézmény képviselőivel tudjunk megtárgyalni. Szeretnék a kiemelkedő fontosságú záradékainkról is szót ejteni. Az oktatás területén mindenképpen ilyenek a kis létszámú tagozatok megnyitásáról szóló jóváhagyások, illetve a tagozatok összevonása ellen tett lépések. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Maradékon harminchét esztendő után újból nyílt magyar nyelvű iskolai tagozat, Verbászon pedig több mint húsz év után magyar nyelvű óvoda. Mindezeken túl a Magyar Nemzeti Tanács számára az idén az Európa Kollégium megnyitásával kapcsolatos döntések voltak kiemelkedően fontosak. A végrehajtó bizottság nem utolsósorban az új, átértékelt és észszerűsített ösztöndíjrendszerünk alapján jóváhagyta az idei tanévben MNT-ösztöndíjas egyetemisták rangsorát is. Ezeknek az észszerűsítéseknek a gyakorlatban már megmutatkoztak az előnyei, s az első tapasztalatokat már összegezhettük.

Petkovics Márta: Készül a vajdasági magyar pedagógusok adatbázisa

— Kereken öt hónapja vagyok a végrehajtó bizottság tagja, illetve a kezdetektől az oktatási bizottságé. Ezért érdemben az elmúlt öt hónap eseményeiről tudok beszélni. Először is azt emelném ki, hogy az idén tankönyv-helyzetelemzésre került sor, nekünk ugyanis nem volt egy olyan adatbázisunk, amelyben regisztrálták a használatban levő magyar nyelvű tankönyveket. Megkezdtük a vajdasági magyar pedagógusok adatbázisának létrehozását is. Vajdaságban eddig nem volt olyan adatbázis, amely felölelné a vajdasági magyar oktatás összes pedagógusát. Ezenkívül döntés született még egy honlap létrehozásáról is. Ez valójában az MNT pedagógushonlapja lesz, mely által egyrészt kapcsolatban lehetünk az itt élő pedagógusokkal, másrészt könnyebben értesíthetünk mindenkit az oktatási jogszabályokról, tantervekről, tanmenetekről, óratervekről, tankönyvlistákról, e-tankönyvekről, hasznos honlapokról, illetve további fontos információkról. Ez a most kidolgozás alatt álló és a jövő év folyamán elfogadásra kerülő közoktatási stratégiának az egyik alappillére lesz, mely reményeink szerint a pedagógusok támogatását, fejlődését fogja elősegíteni. Mindezek mellett sikerült még az MNT ösztöndíjprogramját is megújítani azáltal, hogy Újvidéken megnyílt az Európa Kollégium. Első ízben találkoztunk a magyarul tanuló végzős középiskolás diákok szüleivel, és tájékoztattuk őket, hogy milyen módon tudja az MNT támogatni a szülőföldön tanuló egyetemistákat és családjukat.

Paskó Csaba: Főként a barokk értékeink köré épült az idei kultúréletünk

— A Magyar Nemzeti Tanácsnak és nekem is egyaránt fontos volt az idén a zsinagóga és a székesegyház felújítása. Emellett a Szentháromság-szobor restaurálása is elkezdődött. A székesegyházzal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a belső tér világítása karácsonyra fog elkészülni, a további felújításokra pedig jövőre fog sor kerülni. Reméljük, hogy hamarosan teljes barokk pompájában fog tündökölni. Mindez, azaz az elkezdett munkálatok folytatása a zsinagógára is vonatkozik. Hogy jövőre vagy esetleg két év múlva fog-e elkészülni, azt most még nem lehet pontosan tudni. Az említett három fontos projektumon kívül a Magyar Nemzeti Tanács a székesegyházban kiemelt figyelmet fordított Ávilai Szent Teréz születése ötszázadik évfordulójának megünneplésére. Az MNT a többi közt azt a hangversenysorozatot is támogatta, amely a Bach-jubileumhoz kapcsolódik. Négy hangversenyt terveztünk ebben az esztendőben. Kettőre a tavasszal került sor, kettőt pedig az elkövetkező hetekben fogunk megrendezni. A koncertsorozat egy nagy karácsonyi oratóriummal fog véget érni. Fontos kiemelni, hogy a koncertek a Szabadkai Filharmónia, a Garden Quartet, illetve a Pro Musica kamarakórus közreműködésével jöttek létre. Az idén tehát főként a barokk értékeink köré épült a kultúréletünk, de természetesen az említett célokon kívül számos kisebb-nagyobb kulturális eseményt is szerveztünk. A magyar kulturális egyesületek támogatása vagy a magyarittabéi Kossuth-szobor helyreállítása mind-mind kiemelt fontosságú célok voltak.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Nemzetpolitika rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Facebook

Támogatóink