A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2019. évi esszépályázata

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2019. évi esszépályázata

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

 1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.
 2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.
 1. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Pályázni bármely, a kisebbségvédelmet érintő írással lehet, különös tekintettel az alábbi témákra:

 1. Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság - Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?
 2. Az igazságszolgáltatás függetlensége, különös tekintettel a kisebbségi ügyekre
 3. Kettős állampolgárság problematikája, különös tekintettel a szlovákiai, illetve ukrajnai szabályozásokra
 4. Ombudsmanok szerepe a kisebbségi jogvédelemben (illetve a Vajdaság esetén a tartományi jogvédő szerepe)
 5. Civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben
 6. Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában
 7. Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban
 8. Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
 9. Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció, és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái
 10. Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?
 11. Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája
 12. A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában
 13. Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára
 14. Kisebbségvédelem a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában?
 15. Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában?
 16. Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem
 17. Kisebbségi ügyek az Európai Parlament Szakbizottságai előtt
 18. Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói
 19. A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében
 20. Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága
 21. Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?
 22. Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz
 23. Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai
 24. Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?
   

A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk egy szerzői ív terjedelemben (40.000 karakter). A pályázatokra vonatkozó formai követelményeket lásd a csatolmányban.
 

 1. A pályázat beküldésének módja:
  A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a jogvedo.intezet@kji.hu címre.
 2. Máshol már megjelent pályamunkákat nem fogadunk be!
 3. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.
 1. A pályázat benyújtásának határideje2019. május 31.
 1. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2019. május 31-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és hozzáadott értéke alapján.
 2. A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelenítheti az Intézet köteteiben. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására.
 1. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.
 1. A díjazás mértéke:
  1. helyezés: 110.000 HUF
  2. helyezés: 90.000 HUF
  3. helyezés: 70.000 HUF.
    

A Kuratórium tagjai különdíjat vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

 1. A díjazottak az elismerő oklevelet ünnepélyes keretek között vehetik át a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2019 nyarán szervezett nyári egyetemeken. Személyes részvétel akadályoztatása esetén, kérés alapján, postai úton kézbesítjük az oklevelet.
   

Budapest, 2019. január 30.

                                                                                              Csóti György igazgató

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Pályázat rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2019. évi esszépályázata
Pályázat
 • KJI
 • 2020.02.13.
 • LXXV. évfolyam 7. szám
Facebook

Támogatóink