A Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségeinek kulturális találkozása

A Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségeinek kulturális találkozása

„8 koncert – 8 ország – egy nemzet”

2017. november 5-én a Pesti Vigadó dísztermében került sor a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (KmKZ) elnevezésű sorozat gálakoncertjére. A gála fővédnökletét Herczegh Anita, Magyarország köztársasági elnökének felesége vállalta. Beszámolónk fotói a helyszínen készültek, a kísérőszöveg gerincét pedig Böszörményi Gergely Magyar Örökség-díjas és Ferencvárosi József Attila-díjas kiadó, producer, koncertigazgató bocsájtotta rendelkezésünkre. Köszönet a lehetőségért.
 
 
„Az idei gálakoncerthez hét, határon túli városban” – időrendi sorrendben Zilahon, Nagybányán, Beregszászon, Lendván, Léván, Magyarkanizsán és Felsőőrben „tartott ünnepi koncert vezetett. Öröm, hogy ezeken a határon túli koncerteken most sem csak magyar-ajkú érdeklődők ültek a közönség soraiban, hanem a többségi társadalomhoz tartozó szlovákok, románok, szerbek, osztrákok, szlovének vagy ukránok is!” – hallhattuk a műsor nyitányában. A pesti közönség soraiban a felsorolt kárpátaljai, erdélyi, muravidéki, őrvidéki, felvidéki és délvidéki városok delegációi is jelen voltak, akik az est végén könyvtáraik részére összesen mintegy két millió forint értékű CD, DVD és könyvadományt vehettek át, megannyi kiadó és zenekar adományát.
 
„A sorozat hét határon túli koncertje és a mai alkalom is a jótékonyság jegyében telt és telik. Kárpátalja javára gyűjtöttünk pénzadományt az eddigi koncerteken is, és összetartozásunk szép megnyilvánulásaként értékelhetjük, hogy a határon túli közösség 450.000 forintot adományozott.” – Az adománygyűjtés az est keretében is folytatódott, melynek végén a teljes összeget Nagy Béla úr, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka vehette át, az ottani rászorulók megsegítésére.
 
 
A Határon Túli Magyarok Zenéje (HTMZ) koncerteket a Böszörményi Gergely családi vállalkozásában induló Stereo Kft. és a Periferic Records indította útjára 2001-ben. „Kisebb” névváltoztatás után formázódott ebből a mindenki számára kedvesebb Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (KmKZ) rendezvény.
 
„Bartók és Kodály nyomdokait követve mi mindig is úgy gondoltuk, hogy a népzenének, világzenének is ott a helye a Zeneakadémián, színházakban, fényes hangversenytermekben. Fontosnak tartjuk azt a kulturális szolgálatot és missziót, melynek eredményeként a Kárpát-medencében élő magyar közösségek és nemzetiségek egymással békében, harmóniában élhetnek – ehhez egymás kultúrájának, hagyományainak és szokásainak megismerése, valamint kulturális kapcsolatainak javítása és bővítése elengedhetetlen feltétel. Sokszínű és gyönyörű magyar zenei kultúránk bemutatásával együtt ismerjük meg és fogadjuk el a velünk élő nemzetségek kultúráját, és temessük be a lövészárkokat! A határon túli koncerteken megszólaltatott zene és a közönség sokszínűsége igazolni látszik törekvésünket. Ezért is szervezzük megszállottan a koncerteket az elszakított országtestekben éppúgy, mint a hazai városokban. Munkánkat haszonra való törekvés nélkül, a magyarság egy nemzetben élő egységének megőrzése érdekében végezzük.”
 
 
A rendezvény együttműködő partnere a Magyar Művészeti Akadémia és a Pesti Vigadó, kiemelt támogatói pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap Zrt., valamint a Ferencvárosi Önkormányzat voltak.
 
Az idei gálán négy zenekar lépett fel. Elsőként a moldvai csángó népzenét játszó Servet zenekar, a „Csikók”, majd pedig a húsz éves tevékenységi múlttal rendelkező, Magyar Örökség-díjas Misztrál együttes. A közbeiktatott szünetet követően az ugyancsak pár évtizedes múlttal bíró Credo együttes lépett színre, illetve Pál István „Szalonna”és bandája. Mindkettő ugyancsak Magyar Örökség-díjas és Kárpátalja „színeit” képviselve.
 
 
Az est a Nemzeti imádsággal, azt megelőzően pedig egy többszólamú zsoltárénekléssel zárult. Ez utóbbi „Szalonna” családjának hagyományos adventi gesztusa volt, amellyel – a 134. genfi zsoltár harmadik versénél a közönséget is megszólítva, az éppen születésnapjukat és névnapjukat ünneplő vendégeket is felköszöntötték egyúttal.
 
„A reformáció 500 éves jubileumi évének, a 2017-es esztendőnek a végéhez közeledve, néhány nappal a Halottak Napja után, és pár héttel az Advent előtt érdemes elgondolkodni azon az Igén, amit Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében olvashatunk: Az igaz ember pedig hitből él. (Róm 1,17). A reformáció visszanyúlt az alapokhoz, és rámutatott arra az erőre, amely az evangéliumon keresztül munkálkodik. Isten erejére, szeretetére, irgalmára helyezte a hangsúlyt, és a középpontba állította Krisztust.
 
Nekünk, a Kárpát-medencében élő közösségeknek is az a feladatunk ma, hogy visszamenjünk azokhoz az alapokhoz, amelyek megtartanak bennünket itt, ezen a földön. Az évszázadok folyamán nemzeteink, népeink többször megfeledkeztek arról, ami összeköt bennünket, amire építeni lehet. A hitüket vesztett fogyasztói társadalmak igyekeznek mindent összekeverni, feladják az igazi értékekekt. A mi feladatunk ápolni, őrizni és megtartani, öntözni a gyökereket. Az értékeket nem összekeverni, hanem egymás mellé állítani kell, mert így hitünk és identitásunk ezáltal megsokszorozódik. A kultúra, s benne a zene művelése, a hagyományok ápolása magyar önazonosságunk megőrzését erősíti. A magyar, szerb, horvát, szlovák, vagy éppen ruszin zenei hatások sem gyengítik, hanem erősítik egy-egy ország kultúráját a Kárpát-medencében Ugyanakkor identitásunk egyedi, megismételhetetlen, és meg kell őrizni azt. Kultúránkkal gazdagítsuk egymást, de legyünk büszkék arra, hogy kik vagyunk és hová tartozunk.
A mai koncerttel is azt szeretnénk hirdetni, hogy a kultúrák hatnak ránk, formálnak bennünket. A Kárpát-medence egy sajátos helye Európának, ahol több kultúra, nemzet és nép együtt tudta megőrizni értékeit. Nkünk az a feladatunk, hogy ezt a szellemiséget tovább vigyük és továbbadjuk. A mai koncerttel hirdessük azt is, hogy a másik nélkül szegényebbek lennénk. A mai koncerttel hirdessük azt is, hogy közös a jövőnk, mert egy alapra tekintünk vissza, mert egy helyen születtünk, és a zene egyetemes élménye is összeköt bennünket.
 
 
Isten nemzetsége vagyunk! – Éljünk és cselekedjünk is ehhez méltóan mindnyájan! Hordozzuk egymást felelőséggel, mutassuk fel a magyar zenei kultúra kincseit, de viseltessünk kölcsönös tisztelettel a velünk együtt élő nemzetek iránt, fogadjuk el és ismerjük meg azoknak a kultúráját, akiknek évszázadok óta a Kárpát-medence az otthona.
 
Ennek a koncertsorozatnak éppen aza küldetése, hogy minél szélesebb körben megvalósuljon a határokon átívelő magyar kulturális átjárás és zenei együttműködés.” – mondta gálaműsori köszöntőjében Böszörményi Gergely, ez év november ötödikén. Megszívlelendő üzenet. Mindnyájunknak. A küldetésem elvégzéséhez nélkülözhetetlen személyes jelenlét háttérlogisztikáját az Úr kegyelme mellett, a Stereo Kft./Periferic Records, a zentai Tripolszki és a budapesti Kalánka család, illetve Réka biztosította számomra. Hála s köszönet nekik érte.

Tekintse meg a teljes képgaléiránkat is, Martinek imre felvételeit:▼

Képgaléria

Cikkünk további képei

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Képmás rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Facebook

Támogatóink