Körkép

« Vissza

Dési Ábelra emlékeztünk

(o. i.) | 2009.03.04.

Dési Ábelra emlékeztünk

Halálának évfordulójára elkészült a síremlék - előtérben a 7 Nap nyugalmazott igazgatója, Fejes Szilveszter - Szabó Attila felvételeFebruár 29-én volt egy éve annak, hogy Szabadkán elhunyt kollégánk, Sárkány Szilveszter, a 7 Nap nyugalmazott újságírója, író, filozófus, aki Dési Ábel néven p...

Halálának évfordulójára elkészült a síremlék - előtérben a 7 Nap nyugalmazott igazgatója, Fejes Szilveszter - Szabó Attila felvétele

Február 29-én volt egy éve annak, hogy Szabadkán elhunyt kollégánk, Sárkány Szilveszter, a 7 Nap nyugalmazott újságírója, író, filozófus, aki Dési Ábel néven publikált. Halála évfordulója alkalmából barátai szerény síremléket emeltek neki a Bajai úti temetőben, a Szabadegyetemen pedig alkalmi megemlékezést és beszámolót tartottak a hagyatéka kapcsán elvégzettekről. Sírjánál Fejes Szilveszter, a 7 Nap nyugalmazott igazgatója a következő szavakkal idézte Dési emlékét: ,,Csekély számú ismerősén kívül kevesen tudták, vagy csak sejtették, hogy az a csapzott hajú, furcsa kalapos, nyáron szegényes gúnyában, télen ormótlan köpenyben-kabátban, de elmaradhatatlan hatalmas, fekete kopott táskával közlekedő EMBER tulajdonképpen csak megbújik göncei mögött, nehogy bárki megállítsa és számára fura kérdésekkel háborgassa... Ha valahol képes volt órákat eltölteni, az csak a város valamely könyvesboltja lehetett, ahol egyébként minden dinárját ráköltve könyveket, komolyzenét tartalmazó hanglemezeket vásárolt. Az utóbbi szenvedélye a magyarázata annak, hogy nemcsak a filozófusok társaságában mozgott otthonosan, hanem Beethovenéknál, Bachéknál, Pucciniéknál, Bartókéknál, Kodályéknál, Morkanjacéknál is. Mi, akik DésiSárkányt minden különcködése ellenére, vagy éppen ezért szerettük, most alapos lelkiismeret-furdalással vagyunk kénytelenek bevallani, hogy jócskán adósai vagyunk...''
A Szabadegyetemen tartott emlékülésen Ljubomir Đorđević újságíró elmondta: mivel Dési Ábel nem hagyott végrendeletet, örökösei pedig nincsenek, egész hagyatéka az államot illeti meg, ami több évig tartó procedúrát jelent. A várost megillető örökség-ügyintézés felgyorsításában Szabados Róbert ügyvéd nyújtott hathatós segítséget (minden ellenszolgáltatás nélkül), a hagyaték megbízott kezelője pedig Ruzman Magdolna lett. ,,A hagyaték mennyisége nagyon meglepett bennünket'' - mondta Boško Kovačević politológus, hiszen 7500 könyvről, több mint 1500 hazai és külföldi folyóiratról és több mint 350 komolyzenei hanglemezről van szó. Mile Tasić író sorolta: a hatalmas magánkönyvtárat a Városi Könyvtár kapja azzal, hogy a filozófiai műveket az Újvidéki Egyetem Filozófia Karának adja használatba, a könyvek egy része pedig a szabadkai tanítóképző karra kerül. A hanglemezeket a zeneiskola kapja. Brenner János nyugalmazott újságíró, Dési egykori kollégája ,,megdöbbent, álmában se hitte volna, hogy annyi kézirat maradt' az elhunyt után. 21 kartondoboz, 256 dosszié, melyekben még 5-6 másik... Versek, tanulmányok, színdarabok, egy tucatnyi regény, több mint 100 levél... Az önkormányzat nevében Slavko Parać szólt: a polgármester üzenetét hozta, aki feladatának érzi, hogy ne merüljenek feledésbe Szabadka jeles emberei. Személyes hangú emlékfoszlányokkal emlékezett Dési Ábelre Biacsi Antal, a Szabadkai Rádió igazgatója és Szám Attila egyetemi tanár. Milenko Perović, az újvidéki filozófiai kar tanára emlékeztetett: Dési tagja volt a egy folyóirat kiadói tanácsának, a Praxisénak, mely a XX. század legjobb és legbefolyásosabb kiadványa volt a térségben. Az alkalmi ülés végén abból a legendás, hatalmas, kopott táskából Ruzman Magdolna 7 könyvet (a 7000-et jelképezve) adott át a szabadkai könyvtár képviselőjének, Bognár Irénnek, 3 hanglemezt (a több mint 300-at jelképezve) pedig a zeneiskolát képviselő Antal Istvánnak. Minden példányon ott lesz a pecsét: Dési Ábel hagyatéka.