Ügyvezetők és kényszerpihenőn lévők a csókai VMSZ-ben

Kedves olvasó,

Alábbi cikkünk weboldalunk előző változatából automatizálva került áthelyezésre, így szövegformázási és megjelenítési hibák előfordulhatnak. Megértésüket köszönjük!

Ügyvezetők és kényszerpihenőn lévők a csókai VMSZ-ben

Vesztett pozíciók - a csókai községi képviselő-testület épülete (A szerző fotói)ElőzményekA Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsa értékelte az elmúlt évi polgármesteri és önkormányzati választásokat, és néhány községben - közöttük a csókaiban is - az elért eredményeket gyengének minősítette. A...

Vesztett pozíciók - a csókai községi képviselő-testület épülete (A szerző fotói)

Előzmények
A Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsa értékelte az elmúlt évi polgármesteri és önkormányzati választásokat, és néhány községben - közöttük a csókaiban is - az elért eredményeket gyengének minősítette. Abban az indoklásban, amelyet 2004 októberében juttattak el a tagsághoz, az áll, hogy elvesztették az önkormányzati és a tartományi választásokat, a 25 tanácsnoki helyből pedig mindössze hatot sikerült megszerezniük, de ebből is egy mandátum a koalíciós partnernek, a VMPM-nek jár. A szöveg folytatása kitér arra, hogy évek óta gond van a VMSZ csókai körzeti szervezetének háza táján. Az elmúlt négy évben az emberi, szubjektív problémák, a párt és az önkormányzati vezetők egymás iránt tanúsított magatartása beárnyékolta a gyakorlati munkát, és a konfliktusok a választások kiírásakor, illetve a kampányban csak erősödtek. A felsoroltakat mérlegelve a VMSZ Tanácsa feloszlatta a csókai körzeti szervezethez tartozó helyi szervezeteket, azaz a csókai, a padéi, a tiszaszentmiklósi, a kanizsamonostori, a hódegyházi, az egyházaskéri és a feketetói helyi szervezeteit. A helyzet felmérésére és a feloszlatott helyi szervezetek újbóli megalakítására öttagú bizottságot jelöltek ki a következő összetételben: Juhász Attila (elnök), Tordé László, Pál Károly, Egeresi Sándor és Dévavári Zoltán.
Az új év első hetében meghirdetett csókai tisztújító ülésen, amelyre harmincan jöttek össze, Juhász Attila, Tordé László és Dévavári Zoltán mellett jelen volt Kasza József, a VMSZ elnöke is. Juhász Attila elmondta, a bizottság körbejárta a községben a helyi szervezeteket, és felmérte a jelenlegi helyzetet. A csókai és a padéi helyi szervezet között különösen kiélezett a viszony, mindkét oldalon különböző vádak hangzottak el a másik féllel kapcsolatban. A jelentés alapján a VMSZ Tanácsa úgy döntött, hogy senkit sem távolít el a pártból, de hat személynek a támogatói tag státusát kínálják fel. Ezek a következők: Margit Zoltán, Zombori Csaba és Berkovits György (Csóka), Maros Antal (Kanizsamonostor), Komáromi László és Pintér Csaba (Padé). A megnevezettek nem rendelkeznek szavazati joggal, és nem választhatók be az új vezetőségbe.
Ezután indulatoktól és érzelmektől fűtött vita alakult ki, amely hangoskodástól és asztalcsapkodástól sem volt mentes. Egyértelművé vált, hogy a jelenlévők többsége nem fogadja el az ismertetett döntést, ezért a tisztújítás elmaradt. Ez természetesen azt vonta maga után, hogy Csókán továbbra sincs a VMSZ-nek alapszervezete. Hasonló helyzet jött létre Padén is, ahol szintén sikertelenül végződött a tisztújításra tett kísérlet. Létrejött viszont a VMSZ helyi szervezete a községhez tartozó többi településen: Tiszaszentmiklóson, Kanizsamonostoron, Feketetón, Egyházaskéren és Hódegyházán.
Ügyvezetői irányítás - Csóka és Padé nélkül
A VMSZ Alapszabálya lehetővé teszi, hogy a párt tíz tagja alakítson egy helyi szervezetet, két helyi szervezet viszont létrehozhatja a községi szervezetet. Mivel a csókai községben a VMSZ-nek jelenleg öt helyi szervezete van, jogilag semmi akadálya sem volt a magasabb szerveződési formának, ezért január 15-én Kanizsamonostorán létrejött az ügyvezető körzeti elnökség. Ezt a döntést azzal indokolják, hogy így Csóka és Padé sem érezheti kirekesztve magát. Az ügyvezető elnökségnek tíz tagja van, minden helyi szervezetből az elnök és az alelnök. Ügyvezető elnöknek Reperger Miklóst (Tiszaszentmiklós) választották meg, a két alelnök Barna Károly (Kanizsamonostor) és Burány Zoltán (Egyházaskér) lett. A tényfeltáró bizottság jelentése alapján az öt helyi szervezetben a következőképpen alakul a tagok létszáma (zárójelben a feloszlatás előtti taglétszámot tüntettük fel): Egyházaskér 17 (35), Feketetó 17 (22), Hódegyháza 45 (67), Kanizsamonostor 29 (33), Tiszaszentmiklós 30 (66). Ez a kimutatás némileg módosul, mert több településen is vannak olyanok, akik most töltötték ki a belépési nyilatkozatot. A község két legnagyobb falvából, Csókáról és Padéról viszont egyelőre nincsenek adatok.
A legújabb történésekkel kapcsolatban kértük ki Maros Antal, Margit Zoltán, Komáromi László, Pintér Csaba, valamint Reperger Miklós véleményét.
A politikai ,,lefejezés” súlyos hiba
Maros Antal a VMSZ tanácsának és elnökségének a tagja volt, jelenleg támogatói tag:
- Minden szerveződési formának a belső ügye, hogyan veri szét önmagát, és ez vonatkozik a VMSZ-re is, de itt és most nemcsak erről van szó. Csókán nem egy párt, hanem a magyarság megmaradása a tét. Ha még szigorúbb akarok lenni, akkor a nemzet sorsa forog kockán, a nemzettel és a magyarsággal viszont nem szabad kockázatba bocsátkozni és alkudozni. Ha a haza és a nemzet alku tárgyává válik, annak csak vesztesei lehetnek. Hatványozottan vonatkozik ez a Bánságra, ahol rohamosan fogy a lakosság. Az itt élők száma tizenhárom évenként feleződik, ami félközéptávon azt jelenti, hogy ötven év múlva, ha népszaporulati mutatók nem növekednek, nem lesz, aki eloltsa a villanyt. Ebben az önpusztításban a magyarság élenjár.
Ha mindezek mellé felsőbb utasításra ,,lefejezik”, eltávolítják a politikai életből azokat, akik tenni akarnak valamit, akkor valóban nincs okunk az örömre. Az önösség mindenképpen felelőtlenség némely emberek részéről, de a komisszári döntéseket sem tartom jó megoldásnak, mert hosszú távon nem jelenthetik a problémák megoldását. Én a VMSZ-t olyan közösségnek képzeltem el, ahol az elesettek hóna alá nyúlnak, a vétséget elkövetőket pedig megbírálják, de az ilyesfajta kardsuhogtatás semmiképpen sem jöhet számításba. A csókaiakat egyébként is ismerni kell. Ezeknek az embereknek már nem sok veszítenivalójuk van, a község gazdaságának csődbe jutásával a legtöbben munka nélkül maradtak az elmúlt években. Ők már nem ijednek meg, ha valaki összecsapja a kezét, de a megfélemlítés egyébként sem tarthatja össze a csapatot. Félresikeredett győzelem ez, arra is gondolni kellene: a lakosság hogyan fogadja? Jöttek a zsoldosok leverni a lázadókat? Arról nem is beszélve, hogy a Csóka és Padé közötti viszály ezzel nem oldódott meg. De mi van Magyarkanizsán, Adán, Óbecsén? Mi van, és miért van?
A támogatói tag státusát olyan emberekre próbálják rákényszeríteni, akiknek érdemei vannak, akik nélkül gyönge ez a közösség - és itt most elsősorban nem magamra gondolok. A végeken nem vagyunk olyan sokan, és nem vagyunk olyan erősek, hogy pótolni tudnánk azokat, akik kiesnek. Pedig a cél az, hogy a következő választást ismét a VMSZ nyerje meg Csókán, legyen újra magyar önkormányzat, és ez nem kevés. Mi a határt továbbra is a kilenclyukú hídnál szeretnénk tudni, nem Zentán.
Aki nem ad kalácsot, az ne adjon tanácsot sem!
Margit Zoltán polgármester volt az előző időszakban, valamint a VMSZ jelenleg feloszlatott csókai helyi szervezetének az elnöke:
- Állítom, hogy Csókán a VMSZ tagságának többsége továbbra sem fogadja el a bevezetőben említett döntést, zaklatásnak tekintik az ilyesfajta módszereket. A régi időket idézi fel bennük, amikor a párt a központból valakit ráhelyezett a közösségre. A demokráciában alulról kell építkezni, minden tagnak van véleménye, a többség akarata a döntő. Ha a VMSZ összetéveszti a pletykát a reális politizálással, akkor gittegylethez hasonlatossá válik. Ha viszont folytatja a belső rombolást, félő, hogy összedől, mint a kártyavár. Szerintem, bármennyi érdeme van is, eljött az idő, hogy a VMSZ elnöke visszavonuljon, és más politikai elképzelések valósuljanak meg.
Csókán nem fogadhatjuk el az új körzetet, amelynek zentai az elnöke, az egyik alelnöke pedig Nagykikindán él. Az emberek nem is ismerik őket. Két ilyen erős helyi szervezetet, mint a padéi és a csókai, nem lehet kirekeszteni, szétbomlasztani, mert nélkülük a község magyarsága megosztottá válik. Sajnos, az emberek nem érzik magukat biztonságban, mert ha valaki képes volt két helyi szervezetet így kifüstölni, akkor mi történhet az egyszerű polgárral? Mi továbbra is itt vagyunk, képviseljük a magyarságot, tesszük a dolgunkat. Ehhez nincs szükségünk Szabadkára, mert aki nem ad kalácsot, az ne adjon tanácsot sem. Összefogunk, mert a mi problémáinkat rajtunk kívül senki sem oldja meg. Rendezzük sorainkat, és megtaláljuk azt a politizálási módot, amelyet ez a csoport folytathat. Sokan mondták, jobb lett volna, ha visszavonulok, de talán még többen álltak mellettem, akiknek az elképzeléseit és a gondolatait tolmácsolni kellett, ezért nem fogadtam el a felkínált kényszerpihenőt.
* Mekkora az esélye annak, hogy a tagság egy része más pártokba lép át, ha ez a folyamat elhúzódik?
- Erre a folyamat elindítóinak kellett volna gondolniuk. Biztosan lesz kisebb átszivárgás, de hiszem, hogy a tagság zöme a jövőben inkább nem politizál. Kimarad belőle, mert nem szereti a viszályt, a torzsalkodást. Dölyfösködéssel, diktátumokkal, megosztással nem lehet változtatni az áldatlan helyzeten.
* Remélem, nem tervezik egy újabb magyar párt létrehozását.
- Nem, ilyesmit nem tervezünk. Már túl sok van belőlük, és a megoldás egyébként is a sokat emlegetett egységesítés lenne. Mi továbbra is a VMSZ-ben szeretnénk megvédeni a saját igazunkat. Ezt nem tartom sem makacsságnak, sem önfejűségnek, de nem engedjük meg senkinek, hogy olyasmit erőszakoljon ránk, amit nem akarunk. Bizonyára az a cél, hogy politikailag besározzanak, de akkor sem kell minket antikrisztusnak kikiáltani, magyarellenesnek lefesteni. Engem a politikai ellenfeleim többször bepereltek, ezeknek az eljárásoknak egy része ma is tart, valaki rám küldte a gazdasági rendőrséget, de úgy tűnik, mindent rendben találtak. Korábban a családomat, a gyerekeimet zaklatták, ami remélhetőleg többé nem ismétlődik meg. És mindezek után adjam fel? Egyszer talán megtanulunk magunk között szót érteni, mert mi magunknak vagyunk a legnagyobb ellenségei.
Egyelőre nem nyilatkoznak
Komáromi László, a VMSZ padéi helyi szervezetének egykori elnöke és Pintér Csaba, a VMSZ csókai körzeti szervezetének eddigi elnöke telefonon közölte, addig nem nyilatkoznak, amíg a VMSZ fegyelmi bizottsága nem hozza meg a döntését, illetve nem rendeződik valamilyen módon a tagviszonyuk. A határozat tükrében döntenek majd a következő lépéseikről.
Várják Csókát és Padét
Reperger Miklós újonnan megválasztott ügyvezető körzeti elnök annak hangsúlyozásával kezdte a beszélgetést, hogy a történések nem Csóka és Padé ellen irányulnak. Ő azt szeretné, ha a helyzet minél előbb rendeződne, a község két legnagyobb településén is megalakulna a VMSZ helyi szervezete, és csatlakoznának hozzájuk, mert így kissé fiktívnek érzi a körzetet. Viszont az eddigieket is nagy előrelépésnek tartja.
Hogy ő zentai lakhellyel hogyan vállalhat funkciót a Bánságban? Ezt a VMSZ szervezeti és működési szabályzata teszi lehetővé, amelynek a 8. szakasza kimondja: A VMSZ tagja az állandó lakhelye szerinti helyi szervezethez tartozik. Indokolt esetben, a tag kérelmére és a befogadó helyi szervezet beleegyezésével, az Elnökség ettől eltérően is határozhat.
Véleménye szerint a tagviszonyokat minél előbb rendezni kell. A támogatói tag státus miatt lehet elégedetlenkedni, de ez nincs ellentétben az Alapszabállyal, amely kimondja, hogy a VMSZ egyéni tagsága rendes tagokból, támogató tagokból és tiszteletbeli tagokból áll (8. szakasz). Mindháromnak jogában áll részt vennie a VMSZ munkájában és rendezvényein, de csak a rendes tag választhat és választható (11. szakasz). Az oromhegyesi helyi szervezetben például vannak támogatói tagok, akik önként választották ezt a formát. Átminősítésre, vagy ,,lefokozás"-ra - ahogyan sokan mondják - viszont még valószínűleg nem volt példa. De ezt is csak azok tudnák megerősíteni, akik az első naptól kezdve ismerik a VMSZ történetét.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Riport rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

Ügyvezetők és kényszerpihenőn lévők a csókai VMSZ-ben
Szabadkai Napló
Ügyvezetők és kényszerpihenőn lévők a csókai VMSZ-ben
Média
Facebook

Támogatóink