''Messze, hol az ég a földet éri...”

Kedves olvasó,

Alábbi cikkünk weboldalunk előző változatából automatizálva került áthelyezésre, így szövegformázási és megjelenítési hibák előfordulhatnak. Megértésüket köszönjük!

''Messze, hol az ég a földet éri...”

Marton Károly esperes úr szalagavatójaEgy újabb álom vált valóra Torontálvásárhelyen. Hit, remény, szeretet, közös akarat, segítőkészség, merész vállalkozó szellem, de mindenekelőtt az Úr áldása kellett hozzá. S végül csaknem egy esztendőbe sűrített bontó-, majd építőmunka. Az egyházi könyv...

Marton Károly esperes úr szalagavatója

Egy újabb álom vált valóra Torontálvásárhelyen. Hit, remény, szeretet, közös akarat, segítőkészség, merész vállalkozó szellem, de mindenekelőtt az Úr áldása kellett hozzá. S végül csaknem egy esztendőbe sűrített bontó-, majd építőmunka. Az egyházi könyvek feljegyzései szerint a református lelkészlakás immár másodszor épült újra fennállása óta. Történt ez első ízben a múlt ködébe vesző 1861. július 15-én, amikor öt szobát és két irodahelyiséget kapott a 946 négyszögöl területű parókia egyszerű és alacsony épülete, az ugyanilyen rendeltetésű elődjének a helyén. Következő jelentősebb felújításának dátumát (1890) egészen 2008. augusztus 23-áig őrizte a homlokzat. Azon a napon lendült ugyanis ismét magasba a bontópöröly, hadat üzenve a nedves, rogyadozó falaknak. Hogy mennyi könny, sóhaj keveredett akkortájt a felhőket ostromló, sűrű és doh-szagú porfelhővel, azt csak a Gondviselés tudná megmondani. Hírt adtunk a kezdetekről, nem rejtve véka alá a bölcsek aggodalmas szavait sem, hisz elfogulatlanul szemlélve: a teremtés előtti káoszból, sajnos, több látszott, mint pénzből és emberből a tenger munkához... S aztán december 2-án, röviddel a tél beállta előtt tető alá került az épület. A felavatási ünnepségre ez év augusztus 9-én került sor. A hálaadó istentiszteletet Marton Károly úr, a Bánsági Református Egyházmegye esperese szolgáltatta. Ézsaiás próféta intelmeire (Ézs 30.;15-18) építve, korunk elkorcsosult erkölcse, a céltalan sodródás, az új bálványokat kereső ''szórakozások” ellen is szót emelve prédikációjában.
- Ha odahaza minden ember napjában csak tíz percet szánna az Úrra, bizony, más lenne az élet! - hangsúlyozta.
Az imateremmel, lelkészlakással, konferenciák megszervezésére is teret adó részleggel ellátott épület szalagátvágással jelképezett felavatására a záróima után került sor. Illetve Petőfi Sándor Az alföld című versének elhangzása után, amivel Marton Ilona tiszteletes asszony ajándékozta meg a gyülekezetet.
- Itt van az Úristen köztünk, nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. És láthatjuk keze munkáját. - Az esperes úr a 121. zsoltár szavaival ajánlotta az Úr oltalmába a gyermekekkel, hajlott korúakkal, életerős ifjakkal elegy gyülekezetet. A szeretetszolgálat önkénteseit, akik adományaikkal, továbbá fizikai, illetve egyéb módon presbitereikkel és lelkészeikkel vállvetve dolgoztak ezen az emberpróbáló projektumon. Továbbá egy, a Józsué könyvéből választott igeszakasz-pecsét (''de én, és az én házam népe az Urat szolgálja!”) is felkerült jelképesen az avatandó lelkészotthonra, a szolgálattevő Gyenge lelkészházaspár, s nem utolsósorban a torontálvásárhelyi gyülekezet szívére (''Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneket szolgáljunk!”). A sor végén Gyenge Károly tiszteletes úr is köszöntötte az egybegyűlteket
- Köszönöm a segítséget, a bizalmat. Köszönöm, hogy ma is eljöttek, és hogy végre egy másik kérésem is meghallgattatásra talált. Nincs számomra ugyanis felemelőbb látvány annál, mint amikor a kemény, kérges, férfi munkáskezek is össze tudnak kulcsolódni imádságra a fáradságos munka után.
Az ünnepséget a gyülekezeti teremben megterített mesterszakácsi estebéd zárta.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Bánáti Újság rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

''Messze, hol az ég a földet éri...”
Szabadkai Napló
''Messze, hol az ég a földet éri...”
Média
Facebook

Támogatóink