''Ez a vállalkozás nem marad bevégezetlen!”

Kedves olvasó,

Alábbi cikkünk weboldalunk előző változatából automatizálva került áthelyezésre, így szövegformázási és megjelenítési hibák előfordulhatnak. Megértésüket köszönjük!

''Ez a vállalkozás nem marad bevégezetlen!”

Az épülő sportcsarnok - madártávlatbólA torontálvásárhelyi Moša Pijade Elemi Iskola udvarában épülő sportcsarnok alapkövének elhelyezésére már a múlt őszön sor került, az objektum felavatásának pedig az idei tanévkezdéssel egyidejűleg kellett volna megtörténnie. Csakhogy... Időközben s...

Az épülő sportcsarnok - madártávlatból

A torontálvásárhelyi Moša Pijade Elemi Iskola udvarában épülő sportcsarnok alapkövének elhelyezésére már a múlt őszön sor került, az objektum felavatásának pedig az idei tanévkezdéssel egyidejűleg kellett volna megtörténnie. Csakhogy... Időközben szűkebb pátriánkon is végigsöpört a világgazdasági válság förgetege. Vajon nem egy újabb, be nem fejezett sportlétesítmény-projektummal nézünk farkasszemet ismét? - kopogtattunk be kérdésünkkel az iskola fiatal igazgatójához, Balogi András úrhoz a gyermekhét első napján.
- Bizonyos csúszással számolnunk kell, de bízom benne, hogy a második félév kezdete előtt már a csarnokban tarthatjuk meg a tornaórákat. A pillanatnyi fennakadásnak ,,csupán'' pénzokai vannak. Amint a főberuházó, azaz a Tartományi Nagyberuházási Alap átutalja a kivitelező számlájára a munkálatok folytatásához és a projektum bevégzéséhez szükséges összeget, folytatódik az építkezés. Egyébként a falak már állnak és a tetőszerkezet is a helyén van már. Tudom, hogy nemcsak megrögzött optimistának, de némelyek vakmerőnek is tartanak, viszont minden nehézség ellenére merem állítani, ez a vállalkozás nem marad bevégezetlen!
* Feltételezem, hogy a munkálatok megkezdése óta gyakran került terítékre a kérdés: bölcs húzás volt-e éppen az iskola udvarába építtetni egy ekkora létesítményt, ezáltal is szűkítve a diákok mozgásterét?
- Mi tagadás, ebben a témában több ''szakértő” is nyilatkozott már. Én mindenekelőtt testnevelés tanári szemszögből vizsgálom a dolgokat. Fájlalom az udvar elvesztését, ugyanakkor tudom, hogy a csarnok teljesen új távlatokat nyit(hat) meg számunkra. Általa nemcsak hogy nagyobb lélegzetvételű sportesemények megszervezését vállalhatjuk el, hanem ebből a belső ''helybőség”-ből diákjaink, polgáraink számára, valamint a különböző sportágak szerelmeseinek is jut - egész éven keresztül. Az udvart, aminek az utóbbi években jobbára sivár hangulata volt, egyébként is csak szép időben vehettük igénybe. Terveink szerint a csarnok és a szomszédos tekepálya közötti ''maradék”-on utólag azért csak kialakítunk egy kisebb pályát, a hangsúlyt mégis inkább a már meglévő udvari zöld övezetek ápolására helyeznénk, pihenőpadok és hulladékgyűjtő kosarak diszkrét elhelyezésével. Az építőgrund természetesen el van kerítve, az uzsonnaszünetben pedig az iskola ügyeletes tanárai vigyáznak az udvaron tartózkodó diáksereg biztonságára.
* Az idei tanévtől tölti be iskolaigazgatói posztot, de a torontálvásárhelyi helyi közösség elnöki tisztjét is megtartotta. Mekkora kihívással, erőbefektetéssel jár e két feladatkör egybehangolása?
- Mindkettő teljes embert igényel, de még bírom a tempót. A gondok ott kezdődnek, hogy a helyi közösségnek nincs saját bevétele, van viszont igen gazdag színskálájú, megoldatlan problémahalmaza. Lassacskán harmadik hónapja koptatom a községi kommunális alap hivatalának küszöbét, de a jóakaratukon és az ígéreteiken kívül mást nem sikerült kieszközölnöm. Pedig kellene némi pénz az egyelőre felszámolhatatlannak látszó vad depónia végleges felszámolásához. Felfoghatatlan, de a focipálya melletti gödörbe egyesek nemcsak a megengedett építőipari törmeléket hordják (a gödör feltöltése után a falurendezők egy segéd focipálya építését helyezték kilátásba ezen a helyen - a szerző megj.), de egyéb hulladékot, sőt az elpusztult állataik tetemét is. Továbbá a már agyonemlegetett háromszáz dináros összesített számlázást is el kellett hagynunk. Fáj kimondani, de ebből kifolyólag és szinte lépésnyire a téltől, a falu utcáinak megvilágítása kérdésessé vált. Továbbra is megoldatlan a kóbor kutyák begyűjtésének módja, mint ahogy az is, miből fizetjük majd ki a falu zöld övezeteinek karbantartási munkálatait. A vízmegfizettetés alig 40%-os... és sorolhatnám tovább!
* Az elszegényedés és az öntörvényűség között azért mégiscsak van némi különbség. Ez utóbbi ellen mit lehet tenni?
- Legegyszerűbb valakit megbüntetni, megbírságolni. Én azt szeretném, ha ehelyett minden debelyacsai/torontálvásárhelyi lakos tudatosítaná végre magában, hogy ez a falu mindnyáju(n)ké, és gondjai(n)k csak közösen munkálkodva oldhatók meg. Itt helyben, és nem csodákra várva.
* Eddigi beszélgetéseink során több ízben is faggattam már Önt arról, hogy a tőkeerős befektetők esetleg érdekeltek-e ezen a tájon. Ezen a téren észlelhető-e bármilyen előremozdulás?
- Vállalkozók jönnek és mennek, alkalmas lokációt keresve elképzeléseiknek. Egy Kanadában élő hazánkfia a Tóth Ferenc-sarok megvásárlásának feltételei iránt érdeklődött. Idősek otthonát építene a jelenlegi romhalmaz helyére, végül kicsinek vélte a telket. Egy másik ötletgazda csirkefarm-építési tervvel rukkolt elő, újabban pedig slipperfák gyártásának részleteit taglalja a helyi közvélemény. A termelés a földművesszövetkezet gazdasági udvarában kap(ott) helyet. Sajnos, minden tervvel kesztyűs kézzel kell bánnunk. A helybeli magánvállalkozóink nagy hányadát ugyanis megroggyantotta ez a gazdasági krízis, a vidékiek pedig kissé félreeső helynek tartják a falunkat. Merem azonban hinni, hogy a kilátásba helyezett Ópáva-Torontálvásárhely útszakasz megépítésével nemcsak a falunk zsákutcaszerűsége szűnik meg, hanem ezen az új úton érdemleges befektető is érkezik végre. Még ha csak húsz embert foglalkoztatna is, ez már húsz családnak jelentene segítséget.
Létfontosságú termőtalajt az itt maradásba kapaszkodóknak?

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Bánáti Újság rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!

E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.

Hozzászólások

Kapcsolódó cikkek

''Ez a vállalkozás nem marad bevégezetlen!”
Szabadkai Napló
''Ez a vállalkozás nem marad bevégezetlen!”
Média
Facebook

Támogatóink